"homicidal" - Unkarinkielinen käännös

EN

"homicidal" unkariksi

EN

homicidal {adjektiivi}

volume_up
You really mean that my sister was killed by some horrible homicidal maniac?
És csakugyan azt hiszi, egy ilyen szörnyű, mániákus gyilkos ölte meg a húgomat?
Can it be possible that a homicidal murderer is going the round of our seaside resorts?
Lehetséges volna, hogy egy mániákus gyilkos sorra látogatja tengerparti fürdőhelyeinket?...
Indeed, Melanie's homicidal urges were more understandable than most.
anie gyilkos késztetése sokkal érthetőbb, mint a legtöbb emberé.
But you know all about homicidal impulse, don't you, shooter?
Maga viszont mindent tud a gyilkossági motívumokról igaz, mesterlövész?
Think Im a bloody homicidal maniac as they call it?
Tán azt hiszi, kitört rajtam a gyilkossági mánia, vagy minek hívják?
Igen, segít a gyilkossági motívumok megértésében.
Say she is homicidal if you like, went on the inspector, to himself.
Mert tételezzük fel, hogy vannak emberölési hajlamai őnagyságának morfondírozott tovább a felügyelő.
But in answer to your question I would say to you that although mentally weak, she was not, as far as I know, ever possessed by any homicidal tendencies.
De hogy válaszoljak a kérdésére, ha szellemileg fogyatékos volt is ugyan, amennyire én tudom, emberölési hajlandóságot soha nem mutatott.
homicidal
Az öldöklő koldusok lóra szállhattak.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "homicidal":

homicidal
English

Esimerkkejä "homicidal"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThat she was gifted with psychic powers and now in the grip of homicidal mania?
Hogy valami pusztító paraerő birtokosa, akinek az a mániája, hogy öljön?
EnglishThis was the book which would soon turn Dwayne into a homicidal maniac.
Ez volt az a könyv, amely nemsokára tébolyult gyilkossá teszi Dwayne-t.
EnglishThat's why the newspapers create the impression I'm on a homicidal rampage.
Ezért írták azt az újságok, hogy fegyveres ámokfutást rendezek.
EnglishI don't believe that he was pondering his own opinion of the homicidal tendencies of bunnies and mice.
Nem hiszem, hogy a nyulak és egerek konfliktuskerülő magatartásán tanakodott volna.
EnglishWhat were you thinking getting into a car with a homicidal maniac?
Azt gondoltátok, hogy egy sorozatgyilkossal utaztok együtt?
EnglishHomicidal maniacs are often very careful, very clever people.
- A gyilkoló mániások gyakran nagyon óvatos és ravasz emberek.
EnglishBlore said incredulously: You mean he's homicidal?
Gondolja, hogy képes volna gyilkolni? kérdezte hitetlenkedve Blore.
EnglishThat homicidal bitch may be our only way out of here.
Ez a rohadt kurva lehet az egyetlen esélyünk a kijutásra.
EnglishA genuine sociopath would have disposed of poor Shepherd anyway, either for the fun of it or to polish his homicidal image.
Egy igazi pszichopata valószínűleg már csak szórakozásból is végzett volna szegény Sheppel.
EnglishAn unknown homicidal murderer would not have been thought of!
De becsvágyó volt... rettenetesen becsvágyó!
EnglishThe weapon still had another round when he'd dropped it; it'd be just the thing to stop this homicidal lunatic.
A fegyverben még volt egy rakéta, amikor eldobta; és az éppen elég is lesz a mániákus gyilkológép leállításához.
EnglishFive hours ago, Red Queen went homicidal.
Öt órával ezelőtt a Vörös Királynő ámokfutásba kezdett.
EnglishTucker, whether Mariene was already acquainted with this--er-- homicidal maniac.
Állandóan azon gondolkozom, Mrs. Tucker mondta , hogy vajon Marlene már előzőleg is ismerte-e ezt a... ezt a mániákust.
EnglishOur homicidal joker is a man of his word.
Ez a mi tréfás gyilkosunk állja a szavát.
EnglishThat homicidal bitch killed my team.
Ez a rohadt kurva meggyilkolta a társaimat!
EnglishHe was a graduate of West Point, a military academy which turned young men into homicidal maniacs for use in war.
A West Point-i akadémián végzett, egy katonai főiskolán, amely fiatal férfiakból tébolyult gyilkosokat készített háborús célokra.
EnglishWere up against a homicidal maniac.
EnglishWere you aware that he was homicidal?
EnglishHe murmured to himself: Its an idea Newsboys passed along crying out: LatestHomicidal Maniac at Churston They carried placards on which was written: CHURSTONMURDER.
Amikor kilépett a délutáni napsütésbe, hunyorgott kissé, aztán körülnézett jellegzetes kivert kutya tekintetével.
EnglishWhen I finished telling him about Robertson, the black room, and the file cabinets packed with thick case histories of homicidal maniacs, he said, Odd, I wish you would get a gun.
Amikor mindent elmeséltem Robertsonról, a fekete szobáról és a vérszomjas, mániákus gyilkosokról szóló esetekkel teli dossziékról, Ozzie csak ennyit mondott: