EN groomed
volume_up
{adjektiivi}

groomed
volume_up
ápolt {adj.}
The man even had the mustache and neatly groomed beard of the familiar Christ.
Még a szakálla és a bajusza is olyan ápolt volt, mint a családi Krisztusoké.
Végtelenül jólöltözött volt és ápolt.
Into the reception room comes a young broadcasting executive, flawlessly groomed, urbane and sexy.
Erre belép a fogadóhelyiségbe a rádióállomás egyik vezéregyénisége, elegáns, ápolt, szexepiles.
groomed

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "groom":

groom

Esimerkkejä "groomed"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe groomed him and tended him as we do our own; we fed with meal we carry for our own.
Úgy vakartuk és csutakoltuk, mint a magunkéit; azt adtuk ennie, amit a sajátjainknak.
EnglishShe kept us there forever while she groomed her Tyfer horse and braided its mane!
- Órákig várakoztatott minket, amíg Tyfert, a lovát kényeztette, és a sörényét fésülgette.
EnglishTeams of finely groomed horses pulled the wagon, their traces laced with bits of silver.
Fényesre kefélt szőrű, ezüstpitykés istránggal fölszerszámozott lovak húzták a kocsikat.
EnglishToddlers to oldsters, they were scrubbed and groomed, scented and attired in every sort of finery.
Illatszerek szaga lengte körül őket, és rafinált ruha-költeményeket viseltek.
EnglishThe troop groomed and scavenged food, malm eyeing the perimeter, females keeping close to the young.
A hímek a környéket figyelték, a nőstények mindig a kicsik közelében maradtak.
EnglishGrumman sat resting in a corner of the basket while his daemon groomed her feathers.
Grumman a kosár sarkában ült, daimónja a tollait fésülgette.
EnglishHamin raised him, groomed him, taught him all he knew, about the game and everything else.
Hamin nevelte, kiképezte, megtanított neki mindent, amit ő tudott a játékról, meg minden másról.
EnglishHardemeyer ran a comb through his neatly groomed hair, offering the quartet a well-rehearsed smirk.
Amaz egy fésűvel végigszántott jólápolt haján és gyakorlott, gúnyos mosolyt küldött feléjük.
EnglishFaran had been groomed until his roan coat shone, and his hooves had been oiled to make them glossy.
Faran aranyderes szőre ragyogott, patkói olajos fénnyel csillogtak.
EnglishI'm sitting getting groomed and all of a sudden I smell something.
Most itt ülök, hogy kibolházzanak, és érzek... valami szagot.
EnglishThe house was set back some distance from the road and was surrounded by tall evergreens and well-groomed lawns.
Az úttól távolabb fekvő épületet magas örökzöldek és gondosan nyírt sövény vette körül.
EnglishShe cared for herself, groomed herself, loved other people.
Adott magára, ápolta magát, szerette a többi embert.
EnglishSo a horse was assigned him, and when he had groomed him, he occupied himself in playing with the children.
Rábíztak hát valamely lovat, s mikor evvel elvégezte dolgát, sietett a gyermekekhez, hogy mulattassa őket.
EnglishMy hair has been groomed for your approval.
- Direkt a maga kedvére fésültettem meg a hajamat.
EnglishBeie groomed her whiskers and considered.
Beie megpödörte bajszát, és gondolkodóba esett.
EnglishI was groomed for the magical blood.
EnglishFair skin, dark hair, well-groomed.
Világos bőr, sötét, jól fésült haj.
EnglishWell groomed, and all that.
EnglishTeaker, now on his third scotch, leaned in and offered, confidentially of course, that Peel was being groomed 166 for the big job.
Teaker, aki már a harmadik whiskyjénél tartott, előrehajolt, és persze csak bizalmasan, egymás között megsúgta, hogy Peelt már a csúcsra tartogatják.
EnglishThese days, with a hair-free back, well-groomed shoulders and an extra optical inch on my [bleep], well, let's just say life has gotten pretty darn cozy.
Manapság, a szőrmentes háttal, szépen fésült vállakkal és az extra optikai centivel a (síp), nos, mondjuk úgy, az élet átkozottul kényelmes lett.