"groggily" - Unkarinkielinen käännös

EN

"groggily" unkariksi

EN groggily
volume_up
{adverbi}

groggily (myös: dazedly, woozily, in a daze)
Mors Planch stood there, groggily pinching the bridge of his nose.
Mors Planch volt az, aki kábultan nyomogatta az orrnyergét.

Esimerkkejä "groggily"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe hooded head thrusting up through splintered ruin turned groggily and groaned again.
A csuklyás fej lassan, kábán kiemelkedett, körbekémlelt majd ismét felnyögött.
EnglishAlacrity was groggily led back to the bogus drawing room by an aide.
Alacritynek rogyadozott a lába, amikor visszatámogatták a díszlet-szobába.
EnglishShe looked groggily at him and then turned to gaze up at the huge animal face looking down at them.
Kancsalítva pislogott a bestiára, majd hangtalanul összecsuklott, és a férfira zuhant.
EnglishGroggily, Marty lurched into the hallway, his presence ignored by the actors in the gaming room.
Marty dülöngélve átim-bolygott a halion, a kártyaszobában szereplő színészek észre sem vették.
Englishhe asked groggily, finding a strange face in this dream.
- Ki maga? - kérdezte kábán, egy idegen arcot látva álmában.
EnglishHello, another voice said somewhat groggily a minute later.
- Hello - hallatszott egy perc múlva egy meglehetősen álmos hang.
EnglishHe bowed groggily to Arthur and staggered from the hall.
Gawaine kábán meghajolt Arthur előtt, és kitámolygott a csarnokból.
EnglishCan't happen again, honey, he said groggily.
Ez nem történhet még egyszer, édes szólalt meg Michael kábán.
EnglishOr sooner; some of Enterich's goons had survived the crash and were groggily hauling themselves out of the wreckage.
Vagy még ennél is hamarabb; Enterich néhány fogdmegje túlélte a karambolt, és éppen most kászálódott ki a roncsból.
EnglishAlec peered groggily into a mirror.
EnglishPete got groggily to his feet.
EnglishAlmost groggily she looked up.
EnglishOne of the men had managed to get out of the Merce-des and was standing groggily by the rear door, trying to raise his gun.
A Mercedes egyik utasának sikerült kikászálódnia a kocsiból, rogyadozó térdekkel imbolygott a hátsó ajtónál, próbálta lövésre emelni fegyverét.
EnglishThe bag hit the kid's back and then tumbled to the van's carpeted floor as 'Bryan Adams' pushed himself groggily to his knees.
A zacskó a kölyök hátára pottyant, aztán lebucskázott a mikrobusz szőnyeggel fedett padlójára, ahogy "Bryan Adams" támolyogva a térdére roskadt.
English., I said groggily.
EnglishGroggily I got up.
EnglishShe spoke slowly at first, almost groggily, but then her words began to catch up to normal cadence and to fill with normal conversational brightness.
Eleinte lassan, majdhogynem kótyagosan beszélt, de aztán szavainak ritmusa apránként helyrezökkent, és átitatódott a szokványos társalgás elevenségével.
EnglishLyra sat up groggily to see Mary talking to five or six of themulefa , who were surrounding her, clearly excited; but whether they were angry or joyful, she couldn't tell.
Lyra álomittasan felült; Mary öt-hat nyilvánvalóan izgatott mulefával tárgyalt éppen, nem lehetett tudni, dühösek-e, vagy épp nagyon örülnek.