"grimy" - Unkarinkielinen käännös

EN

"grimy" unkariksi

EN grimy
volume_up
{adjektiivi}

grimy (myös: begrimed, black, filthy, messy)
He used to carry the wad of grimy manuscript about with him in his pocket.
Rászokott, hogy a mocskos kis kéziratköteget a zsebében hurcolja.
The din was voices crying out, and echoing up the close and grimy walls.
A lárma a kiáltásokból állt össze, amelyek visszaverődtek a mocskos falakról.
He never saw his tar-stained sneakers and grimy shirt again.
Soha többé nem látta viszont kátrányfoltos tornacipőjét és a mocskos ingét.
grimy (myös: begrimed, dirty, foul, grungy)
volume_up
koszos {adj.}
Screams came from high up in a grimy housing block on the far side of the street.
Sikítás hallatszott a magasból, egy koszos emeletes házból, az utca túlsó feléről.
Stark leaned down and counted the coins into his grimy palm.
Stark lehajolt, és a koszos tenyérbe számolta az érméket.
Koszos ruhaujjába törölte képét.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "grimy":

grimy

Esimerkkejä "grimy"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHe pulled a few grimy sheets towards him, spread them out, and looked at them.
Maga elé húzott néhány szutykos papírdarabot, szétteregette és nézegette őket.
EnglishThe windows were grimy, and the stained lace curtains further clogged the light.
A férfi kinyitotta a száját, hogy válaszoljon odatette Lori nyakához.
EnglishHis brow furrowed and his slightly grimy hands clenched into tight fists on his jeans.
A homlokát ráncolta, kicsit piszkos kezét erősen ökölbe szorította a farmernadrágján.
EnglishWas it amongst the troglodytes who live under the earth, and are grimy with the smoke of Hades?
Talán a trogloditák közt, akik a földben laknak és mocskosak a Hadész füstjétől?
EnglishHe stopped, bent in his saddle, and poured a few small coins into her grimy hand.
A lovag megállt, benyúlt a nyeregtáskájába, és egy maroknyi pénzérmét öntött a szurtos kezekbe.
EnglishTo her left a profusion of squat candles, their wax grimy, their flame as weak as she.
Bal oldalán köpcös viaszgyertyák égtek, a viaszuk kormos, a lángjuk éppolyan gyenge, mint ő.
EnglishHe had not showered since last night, at Sally's house in Culver City, and he felt grimy.
Előző este óta nem zuhanyozott, csak Sally házában, Culver Cityben, és úgy érezte, ragad.
EnglishHe crossed the room and put the side of his head to the wall's grimy surface.
Átvágott a szobán, és a fal érdes felületére szorította a fülét.
EnglishThe chauffeur rubbed his cheek with a grimy hand and looked doubtfully at Spade.
A sofőr megdörzsölte arcát, és bizonytalanul nézett Spade-re.
EnglishBefore long the pages were as they had been before, a scrawled, grimy labyrinth of words.
A lemásolt oldalak hamarosan ugyanúgy festettek, mint a régiek, összefirkált, kusza szóhalmaz.
EnglishShe stared down at the gold coins, which spilled out of the old velvet bag in a grimy heap.
Merőn bámulta az aranyakat, amelyek szurtos kupacban hevertek az ócska bársonyszütyő mellett.
EnglishHis hands and arms were grimy, and he probably smelled bad.
A keze és karja piszkos volt; valószínűleg a bűz is beleivódott a ruhájába.
EnglishGrimy, they'd attract attention if they showed themselves in daylight.
Ilyen állapotban meglehetősen nagy feltűnést keltenének nappal.
EnglishIt was dis- played in a window framed by crosshatched iron bars inset with small, grimy panes of glass.
Vasrácsos kirakatban volt, amelynek négyzeteibe apró, szennyes üveglapokat foglaltak.
EnglishHis hands felt grimy, dirty, covered with fur and a smear of the dog's blood.
A kutya vérétől ragacsos keze a kormánykerékre tapadt.
EnglishThat lowering cloud of smoke made the place look perpetually grimy.
Az alacsony füsttakaró miatt a város állandóan mocskosnak tűnt.
EnglishHe half-bowed to Sephrenia from his saddle, turned his horse and rode down to the grimy city below.
Meghajolt a nyeregben Sephrenia felé, megfordította a lovát, és elvágtatott a város irányába.
EnglishThe guards were grimy and looked both hungry and dangerous.
Az őrszemek nemcsak piszkosak voltak, de éhesek és veszedelmesek is.
EnglishHis overcoat was a mess, however: torn and grimy.
Az esőkabátja azonban használhatatlanná vált, ezért kidobta a szemétkosárba.
EnglishIt brought back to him the memory of his mean, cold bedroom and the grimy papers littered under the aspidistra.
Csak felidézte nyomorúságos, hideg szobáját és a fikusz alatt szétszórt papírhalmot.