"grief" - Unkarinkielinen käännös

EN

"grief" unkariksi

volume_up
grief {subst.}

EN grief
volume_up
{substantiivi}

volume_up
gyász {subst.}
After grief, astonishment may be the most difficult human emotion to fake effectively.
A gyász érzése után a meghökkenést a legnehezebb hatásosan színlelni.
And grief is absolutely the easiest and safest of bonds.
A gyász pedig feltétlenül a legkönnyebb és a legegyszerűbb a kapcsolatok között.
It was the only sound of grief for King Haggard that any living thing ever made.
Ez volt a gyász egyetlen megnyilvánulása, amit Haggard királyért valaha halandó érzett.
grief (myös: ache, distress, dolor, pain)
volume_up
fájdalom {subst.}
He had been in such black despair because of grief, the pain had been intolerable.
A bánat, az elviselhetetlennek érzett fájdalom lebírhatatlan elkeseredésbe döntötte.
The perfect quietness of her grief indicated its intensity.
Tökéletes némasága elárulta, milyen heves is benne a fájdalom.
But one was filled with grief for the death of a friend, and anger; the other triumphant.
De az egyiket a barátja miatt fájdalom és harag töltötte el, a másik diadalittas volt.
grief (myös: chagrin, distress, heartache, sorrow)
volume_up
bánat {subst.}
He had been in such black despair because of grief, the pain had been intolerable.
A bánat, az elviselhetetlennek érzett fájdalom lebírhatatlan elkeseredésbe döntötte.
Chris felt a melting sensation of grief that she couldn't explain.
Chris úgy érezte, valami megmagyarázhatatlan bánat olvad szót benne.
Sírástól dagadt arcán a gyász és a bánat kifejezését felváltotta az elképedés.
For her the great grief began the day after Sir Roger embarked.
Amikor Sir Roger elindult a keresztes hadjáratra, szomorúság töltötte el.
She just surrendered to the racking grief that swept through her and did not question it.
Talán csak az idegtépő szomorúság hatalmasodott el rajta.
A szomorúság jogos, Mr. Pollard, de a bűntudat értelmetlen.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "grief":

grief

Esimerkkejä "grief"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd also a few nights not so lonely, which cost her dear in grief and sorrow.
- És néhány kevésbé magányos éjszakát, ami sok bánatot és gyászt hozott számára.
EnglishI need that grief to make you never forget the foolishness Llombaerth wrought.
Szükségem van arra a bánatra, hogy soha ne felejtsd el Llombaerth ostobaságát.
EnglishI guess that's how he keeps grief away -- whatever it is he's got to grieve about.
Gondolom, Gerald meg így tartja távol a bánatot, akármi legyen is a bánkódnivalója.
EnglishMy grief was rising, a tide that included all the losses, the dead and the undead.
Gyászom tornyosuló árhullámban sodorta veszteségeimet, holtakat és halhatatlanokat.
EnglishAll that was over, my love and companionship with him, and my grief when he died.
Minden elmúlt... a szerelmem iránta, az összetartozásunk és a bánatom a halála miatt.
EnglishRemember that boys who insist on having their own way, sooner or later come to grief.
- Gondold meg, ha egy gyerek mindig a saját feje után megy, előbb-utóbb pórul jár.
EnglishI was trying to be polite, you know, save everybody the grief and the trouble.
- De csak udvariasságból, hogy megspóroljam a családnak a búslakodást és az izgulást.
EnglishBut never was such unanimous and sincere grief shown in Rome as on that night.
Róma még sohasem mutatott olyan egyöntetű és őszinte fájdalmat, mint ezen az éjjelen.
EnglishWe have to deal with the kind of misogyny that leads to this suffering and grief.
Meg kell birkóznunk azzal a nőgyűlölettel, ami ehhez a szenvedéshez és bánathoz vezet.
EnglishMother, look, it is only Father ... ah, God, can you not show some pity for his grief?
Anyám, nézd, ez itt csak apám... jaj, Istenem, hát nem könyörülsz a fájdalmán?
EnglishIf it turned out to be genuine, there would be even more grief if they did not.
- Azt hiszem, én ezt továbbadom a felügyelőnek... - mondta nagy sokára.
EnglishWhy go to so much grief when there's so many good-looking Indian boys to marry?
Miért vállalnál ennyi bánatot,...mikor annyi jóképű indiai fiú van, akihez hozzámehetnél?
EnglishSimon almost cried out, fearing to see the fine blade come to grief against that surface.
Simon majdnem felkiáltott, félt, hogy a gyönyörű penge megsérül azon a felületen.
EnglishPierce on the other hand was still crushed; he wore a look of inconsol- able grief.
Pierce viszont még mindig össze volt törve, és vigasztalhatatlannak tűnt.
EnglishMelchett was confirmed in his opinion that she felt no particular grief.
Melchettben megerősödött az a meggyőződés, hogy a nő nem érzett különösebb bánatot.
EnglishSo he'd contest the exhumation for no other reason but to cause her grief?
Tehát csupán azért akadályozná az exhumálást, hogy volt feleségének fájdalmat okozzon?
EnglishShould I take advantge of an old woman like you when you are beside yourself with grief?
Éljek vissza egy ilyen idős hölgy helyzetével, amikor magán kívül van a fájdalomtól?
EnglishNow, with no madness in my blood, I feel only deep grief for you, little one.
Most, hogy már elillant a véremből az őrület, csak mélységes gyászt érzek irántad, kicsim.
EnglishBut slowly his unbearable grief and self-pity gave way to rising anger.
De elviselhetetlen fájdalma és önsajnálata lassan átadta a helyét a dühnek.
EnglishI know it's a difficult time for you, so I'll not intrude on your grief.
00:20:03.96,00:20:09.08 Nos, tudom, hogy nehéz most Önöknek, és nem is akarok zavarni.