EN grain
volume_up
{substantiivi}

grain (myös: corn, grain crops)
volume_up
gabona {subst.}
Unfortunately, in the case of grain, this would require extremely large sums.
Sajnos a gabona esetében ez rendkívül nagy összegeket kívánna meg.
We must address not only this issue, but also the use of GM grain.
Nem csak ezt a kérdést, hanem a génmódosított gabona témáját is meg kell tárgyalnunk.
The consequences of speculation are that the cost of grain is in practice tied to the price of oil.
A spekuláció következménye, hogy a gabona ára gyakorlatilag az olaj árához kötődik.
grain (myös: offset)
volume_up
szem {subst.}
Here is a scanning electron micrograph of a grain of pollen.
Íme egy pásztázó elektronmikroszkóp képe egy szem pollenről.
(g) Broken rice (10.06 B III) : grain fragments, the length of which does not exceed three-quarters of the average length of the whole grain.
g) "Tört rizs" (10.06 B III): olyan szemdarabok, amelyek hossza nem haladja meg a teljes szem átlagos hosszának háromnegyedét."
grain (myös: corn, particle, pellet, speck)
volume_up
szemcse {subst.}
Can you give me a rough calculation, Memnoch, of the number of grains of sand in the sea?'
Meg tudod-e mondani, hogy hozzávetőleg hány szemcse lehet a tengerpart homokjában?"
grain
volume_up
0,0648 g {subst.}
grain
If, however, there is a grain of truth in the allegations, then the facts are serious enough to warrant an enquiry.
Ha azonban egy szemernyi igazság is van ezekben az állításokban, akkor az súlyos annyira, hogy vizsgálatot vonjon maga után.
grain
grain
grain

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "grain":

grain

Esimerkkejä "grain"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe grain was being left to grow, its planters and reapers about other business.
A búza szép. csendesen növögetett magában, pillanatnyilag nem volt munka a földeken.
EnglishWe welcome the fact that grain intervention stocks are being put on the market.
Örvendetesnek tartjuk, hogy az intervenciós gabonakészleteket piacra dobják.
EnglishThe subject then turned to the newly arrived figures of wheat and grain yields.
Ezután a búza és gabonahozam frissen érkezett számadatai kerültek terítékre.
EnglishSkatholtz said, Yes, and joined the others who were fanning out into the grain.
Igen felelte Skatholz, és csatlakozott a többiekhez, hogy átfésüljék a gabonatáblát.
EnglishToday there are surpluses of grain, for example, in store and no market for them.
Ma pedig, például, felesleg mutatkozik gabonából, az raktárakban áll, és nincs piaca.
English'It's got more sugar than whole grain in it, and it looks like the side of a firebarn.'
Több benne a cukor, mint a gabonaféle, a színe meg olyan, mint a skarlát mondta.
EnglishThere was also a time when grain and apples were harvested in April in my country.
Volt olyan idő is, amikor hazámban áprilisban gabonát takarítottak be és almát szedtek.
EnglishThe paper was thin all the way, you could feel the grain of what was underneath.
Olyan vékony volt a papírja, hogy érezni lehetett alatta a szemcséket.
EnglishThe last reserves of grain for animals and humans alike were running out.
Fogytán voltak az utolsó élelmiszer-tartalékok állatok és emberek számára egyaránt.
EnglishSo they seem to be beautifully suited to pecking grain in one environment.
Így például arra vannak tervezve hogy gabonát csipegessenek egy bizonyos környezetben.
EnglishBecause whole grain -- it's easy with white flour to make a good-tasting bread.
Mivel teljes-kiőrlésű -- fehér liszttel könnyű jó ízű kenyeret sütni.
EnglishI shall also remember that the pigs don't require that new grain we give the other animals.
Azt sem felejtem el, hogy a disznók nem kaphatják ugyanazt, amit a többi állat.
EnglishThe solution is then shaken and filtered through a dry, fine-grain filter.
Ezután az oldatot összerázzuk, majd száraz finom pórusú szűrőn átszűrjük.
EnglishHe was fifty-three when they met, and this new way of thinking went against the grain.
Ötvenhárom éves volt, amikor találkoztak, és ez az újfajta gondolkodás nem volt kedvére.
EnglishIt's very hard, very fine grain and retains any amount of fine detail.
Nagyon kemény, nagyon finom por, ami minden kis részletet kitűnően visszaad.
EnglishAGATHA CHRISTIE Twenty half-grain tabletsthat is, ten grains of morphia.
Húsz darab harminc milligrammos tabletta, azaz hatszáz milligramm morfium.
EnglishAll well made of the same beautiful fine grain wood he had seen downstairs.
Minden abból a meseszép, finom erezetű fából készült, amit lent látott.
EnglishIt was like finding that someone had written a list describing every grain of sand on a beach.
Mintha valaki a tengerpart homokjának minden szemcséjét lajstromba akarná venni.
EnglishAmen, amen, I say to you, unless the grain of wheat falling into the ground die,
Némelyek azt állították: "Igen, ez az", mások ellenben tagadták: "Nem az, csak hasonlít hozzá."
EnglishFrom the hundred portraits, his experts had drawn up the nationwide grain forecast.
Szakértőői a száz mintából az egész országra kiterjesztett termés-előőrejelzést készítettek.