"gloomy" - Unkarinkielinen käännös

EN

"gloomy" unkariksi

EN gloomy
volume_up
{adjektiivi}

gloomy (myös: black, dim, dingy, dismal)
volume_up
komor {adj.}
She took her tray not into the big, gloomy dining-room but into the small study.
Fogta a tálcát, de nem a nagy, komor ebédlőbe vitte, hanem a kis dolgozószobába.
She closed the door and went to sit in a gloomy Boston rocker across the room.
Becsukta az ajtót, és leült egy komor Boston-hintaszékbe a szoba másik végén.
A long winding drive led through large gloomy clumps of rhododendrons up to the house.
Komor rododendronbokrok között hosszú, kanyargós út vezetett a házhoz.
gloomy (myös: black, dark, funereal, grim)
The French officers listened with gloomy patience to Granger's bullying voice.
A francia tisztek sötét megadással hallgatták Granger pökhendi tirádáját.
It is a trifle gloomy, and used only at state occasions.”
Egy kicsit sötét van itt, hiszen csak nagy ünnepekkor használják.
It was gloomy and dark once more, the weather unchanged.
Ismét borongós sötét volt, az időjárás nem változott.
gloomy (myös: dim, dingy, louring, loury)
volume_up
borús {adj.}
It is not my intention to paint an entirely gloomy picture.
Nem áll szándékomban teljesen borús képet festeni.
`Is it a gloomy witchy place, this neighborhood?' she asked.
Borús és ördöngös fertály? érdeklődött Rowan.
However, the future is gloomy, Commissioner, because we lack unanimity, solidarity and resources.
A jövő azonban borús, biztos úr, mivel hiányzik az egyetértés, a szolidaritás, és hiányoznak a források.
The valley to which Flute had led them was narrow and gloomy.
A völgy, ahová Furulya bevezette őket, keskeny volt és nyomasztó.
Ennek következtében elég nyomasztó a kép.
You will need to be visionary and creative to take Europe out of the gloomy past.
Jövőbe látónak és kreatívnak kell lenniük ahhoz, hogy kivezessék Európát nyomasztó múltjából.
gloomy (myös: blurred, dim, equivocal, fuzzy)
In a tale of fantasy, this gloomy answer actually seems to satisfy us.
Egy fantázia szülte mesében ez a homályos felelet tulajdonképpen mindnyájunkat kielégít.
I closed my eyes and I saw the Son of God enter a great vast dark and gloomy place.
Behunytam a szememet, és Isten Fiát láttam, ahogy belép egy hatalmas, homályos helyre.
Karl paused at the bottom of the gloomy staircase, smelling acrid aromas from efficiency kitchens.
Karl megállt a homályos lépcső alján; kesernyés illatok áradtak a folyamatosan üzemelő konyhák felől.
Now we were coming up on a forest, but not the gloomy green type of forest native to human space.
Egy erdőhöz közeledtünk, de nem az emberi űrben honos mélabús zöld fajtához.
Egy pillanatig vártam, és velük együtt bús arcot vágtam.
Gloomy it all seemed with its fading flowered paper, and the heavy armoires tilting ever so slightly forward, and the carpet threadbare and the color of dust itself.
Nagyon bús összbenyomást keltett a fakuló, virágos tapéta, a kissé előredőlő, nehézkes szekrények, a porszínre kopott szőnyeg.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "gloomy":

gloomy

Esimerkkejä "gloomy"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThese were the problems that her gloomy business manager flew into town to discuss.
Ezekkel a problémákkal repült a városba borongós kedvű üzleti menedzsere.
EnglishThe evening looked as if it belonged in gloomy, rainy January rather than early October.
Az este sokkal inkább egy januári estére emlékeztetett, semmint egy október eleire.
EnglishTo our dazzled eyes, the interior of the shed now looked pitch-black instead of just gloomy.
Káprázó szemünk szurokfeketének, és nem csupán homályosnak látta a garázs belsejét.
English'An unreachable number for either side,' Komier said in a gloomy voice.
Mindkét oldal számára elérhetetlen szám állapította meg Komier mélabúsan.
EnglishAll my gloomy years were gone as if a million candles had been lighted in this chapel.
Úgy hullottak le rólam a homály évei, mintha millió gyertya gyúlt volna ebben a kápolnában.
EnglishFrom the small circle of her desk lamp, the rest of the laboratory appeared dark and gloomy.
Az asztali lámpa kicsiny fénykörén túl sötéten és baljósan sejlett fel a laboratórium.
EnglishThe entire tower was shrouded in gloomy darkness, unlighted by torches or openings in the dark stone.
Síri félhomály borított mindent, sem fáklya, sem lőrés nem adott világosságot.
EnglishLast stands are very gloomy, and you need something to keep your spirits up.
Egy ilyen harc rendszerint elég lehangoló tud lenni, és nem árt, ha valamivel elterelem a figyelmem.
EnglishThe gloomy chamber gave back no echoes, as though the walls absorbed everything.
A félhomályos helyiségben nem támadt visszhang; mintha a falak még a legapróbb neszt is elnyelték volna.
EnglishPalmerston Road was a gloomy street that had known, as is said, better days.
A Palmerston Road meglehetősen gyászos utca volt -ahogy mondani szokás - valaha jobb napokat látott.
EnglishWhenever I get gloomy with the state of the world, I think about the arrivals gate at Heathrow airport.
"Ha olykor rám tör a rosszkedv... mindig a Heathrow repülőtér várótermére gondolok.
EnglishSo don’t be gloomy, boy, or man, or Colonel, or busted General.
Ne lógasd hát az orrod, gyerek, vagy öregem, vagy ezredes úr, sőt, fenéken billentett generális.
EnglishIt was gloomy here because he was at the bottom of a hole and the sun had not yet reached that far.
A homály pedig attól van, hogy ide, a katlan fenekére a nap sugarai még nem hatoltak le.
EnglishIn a dismal, gloomy drizzle, the vegetation on the hulking metal-mounds swished and swayed.
A fémhegyek növényzete kísérteties, sápadt fényben hajladozott.
EnglishThe sky continued gloomy, though the air was cool and dry.
Az égbolt továbbra is felhős maradt, bár a levegő hideg volt és száraz.
EnglishIn the valleys Toshio could usually see bottom, a hundred meters or so below, gloomy with dark blue tendrils.
A völgyekben Toshio sokszor lelátott a fenék sötétkéken vonagló csáperdejéig.
EnglishThe awesome antebellum mansions were seductively silent and gloomy.
A háború előtti udvarházak igéző hallgatagsággal borongtak.
English'Ah well, you always did take a gloomy view.' said Shagrat.
- Ugyan, te mindig olyan sötéten látod a dolgokat - mondta Sagrat.
EnglishIt's rather cheap to say gloomy things about life, she said.
Eléggé hitvány dolog csúnyákat mondani az életről ismerte be.
EnglishTwo nights later, he has something else to feel gloomy about.
- Egy pillantást vetett bizarr, csúnya kosárlabdacipőjére.