"glimpse" - Unkarinkielinen käännös

EN

"glimpse" unkariksi

EN glimpse
volume_up
{substantiivi}

glimpse
glimpse (myös: squint)
But my brief glimpse was nothing to what I saw as a vampire.
Ám az a futó pillantás semmi volt ahhoz képest, amit vámpírként láttam.
Maybe he wouldn't pay attention, a quick glimpse of another driver, but maybe he paid attention to everything.
Talán rá sem hederítene, csak egy futó pillantás a másik sofőrre, de az is lehet, hogy mindenre odafigyel.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "glimpse":

glimpse

Esimerkkejä "glimpse"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOver the past three years he had almost made it; a glimpse here, a touch there.
Az elmúlt három év során már csaknem elérte, amire vágyott egy-egy pillanatra.
EnglishDiligently, he sought the tiniest chink through which he might glimpse a memory.
Szorgalmasan kereste a legkisebb rést is, amelyen át felfedezhet egy emléket.
EnglishI looked up and caught a glimpse of the two men seated in their chairs at the table.
Felnéztem, és egy villanásra láttam a férfiakat: a székükben ültek az asztalnál.
EnglishHe tried to piece that glimpse into a whole airplane, but it was impossible.
Szerette volna, ha láthatja is, de hiába erőltette a szemét, a tünemény eltűnt.
EnglishMore than twenty-four hours, and still she hadn't gotten a glimpse of Mrs.
Bár már huszonnégy órája lakott együtt az idős hölggyel, de még mindig nem látta.
EnglishI cannot imagine, yet it must have been a glimpse into the years of that time.
Elképzelni sem tudom, de betekintést kellett kapnia annak a kornak az éveibe.
EnglishHe had a glimpse of her face in that brightness, just before the door fell shut.
Mielőtt az ajtó becsukódott, a férfi egy pillantást vethetett Rose arcára.
EnglishSomewhat reluctantly Tamas allowed the landlord a glimpse of the green pearl.
Tamas némileg vonakodva megengedte, hogy a fogadós rápillantson a gyöngyre.
EnglishSome meaning behind the tits and the tears; some glimpse of a larger picture.
Valami jelentést a mellek és a könnyek mögött, egy pillantást a tágabb összefüggésre.
EnglishI turned to look at Bert and caught a glimpse of his teeth chattering with the cold.
Bert felé fordultam, és egy pillanatra láttam, hogy vacog a foga a hidegtől.
EnglishBeyond it she saw another motion, which she was only able to glimpse briefly.
Egy másféle mozgásra is felfigyelt, bár csak röpke pillantást vethetett rá.
EnglishCorbell caught one glimpse of the world from a bridge between two roofs.
Két tető között egy hídról Corbell megpillantotta a világnak egy kis részletét.
EnglishI didn't look at the shore much after this first long and memorable glimpse.
Az első hosszú és emlékezetes pillantás után nem is nagyon néztem a partot.
EnglishBeetle's face, that sudden glimpse of him, was full of suffering, and my heart jumped.
Bogár arca, az az egy pillantás tele volt szenvedéssel, a szívem a torkomba ugrott.
EnglishI only had a single glimpse of this vision, and I did not pay it much mind.
Egyetlen pillantást vethettem erre a látomásra, és nem sokat törődtem vele.
EnglishHe caught another glimpse of the white, still face and had time to think, Why, goddam!
Még láthatta a mozdulatlan, fehér arcot, és még volt ideje azt gondolni: A mindenit!
EnglishI caught a glimpse of a figure as it appeared from somewhere behind our truck.
Egyszer csak egy árnyékra lettem figyelmes, a kocsink mögül közelített.
EnglishBut he had to confess, it had only been for an instant -- a glimpse through the screens.
Bár őszintén szólva az orvos is csak egy villanásra látta a szúnyoghálón át.
EnglishAnd eastward, through a gap in the first we got a glimpse of the lofty mass of Ben Cruachan.
Kelet felé, egy hasadékon át első ízben pillantottuk meg a büszke Ben Cruachant.
EnglishIn the brief moment he'd had to glimpse the interior he'd thought it piled with furniture.
Egy pillanatig úgy tűnt, mintha a belső tér zsúfolásig tömve lenne bútorokkal.