"get treated" - Unkarinkielinen käännös

EN

"get treated" unkariksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "get treated".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "get treated" unkariksi

get substantiivi
to get verbi
Hungarian
to treat verbi
treat substantiivi

Esimerkkejä "get treated"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThat drug won't kill you if we get it treated, but you'll be out for a while.
Ez a kábítószer nem öl meg, ha kezelünk, de egy ideig nem leszel magadnál.
EnglishWhy should a man just because he can't jaunte get treated like a dog?
Miért kell úgy bánni az emberrel, mint egy kutyával, csak mert nem tud jauntolni?
EnglishSome members claim that only the well-off will be able to get themselves treated abroad.
Néhány képviselőtársunk azt állította, hogy csak a tehetősek fogják tudni külföldön kezeltetni magukat.
English(Applause) PM: And the doctors have some very big rules about who can get treated at the clinic.
(Taps) PM: És az orvosoknak van néhány nagy szabályuk arról, hogy ki kaphat kezelést a klinikán.
EnglishNow, with the Commissioner present, it is very important to ensure that the small Member States also get treated properly.
Most a biztos úr jelenlétében nagyon fontos, hogy a kis tagállamokat is megfelelően kezeljük.
EnglishBefore you get treated for cancer, you should really look at this technique, and get a feeling of the face of the enemy.
A rák elleni kezelés megkezdése előtt érdemes ezt a technikát alkalmazni, és valami képet kapni az ellenségről.
EnglishI get out, walk down in the hollow, spend at the most eight minutes fooling around and come on back up to get my head treated.
Kiszállok, leslattyogok a mélyedésbe, legföljebb ha nyolc percet tökörészek ott, aztán visszabaktatok, hogy kezelésbe vétessem a fejem.
EnglishThere needs to be some glimmer of hope, and above all these reforms have to be carried out fairly, so that all Member States get treated the same way.
Kell, hogy maradjon egy reménysugár, és mindenekelőtt arra van szükség, hogy ezeket a reformokat igazságosan hajtsák végre, azonosan kezelve az összes tagállamot..

Muita sanoja

English
  • get treated

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.