"genteel" - Unkarinkielinen käännös

EN

"genteel" unkariksi

EN genteel
volume_up
{adjektiivi}

genteel (myös: classy, dainty, delicate, delicious)
volume_up
finom {adj.}
We are bound to sew what is genteel and suitable!”
- De felség, mi olyat akarunk varrni, ami előkelő és finom!
Wilbra- ham Crescent csendes, finom lakónegyed.
These ladies are surely genteel but each day their conduct is much like that of the day before.
- E két hölgy kétségtelenül finom és előkelő, de viselkedésük minden nap olyan, mint az előző nap.
genteel
genteel (myös: gentlemanly, gentlemanlike)
volume_up
úri {adj.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "genteel":

genteel

Esimerkkejä "genteel"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAll was said with such genteel humility that he was overwhelmed and definitely reassured.
Az angol annyi kedves szerénységgel beszélt, ami végképp megnyerte és megnyugtatta.
EnglishIn any case, I expect you to start practicing genteel conduct.”
Mindenesetre szeretném, ha elkezdenéd gyakorolni az előkelő viselkedést.
EnglishHe didn't think he was being cruel, though a genteel cruelty did seem to be part of the game.
Úgy vélte, nem volt gonosz, némi szelíd malícia belefért a játékba.
EnglishShe quavered: “It is considered genteel for the gentleman to divest himself first.
- Úgy illik, hogy az úriember vetkőzzön le elsőként - dadogta Madouc.
EnglishOnce more the genteel women rubbed her arms and wiped her head, and kissed her cheeks.
A kedves asszonyok ismét megdörgölték a karját, megtörülgették a homlokát, és megcsókolták az arcát.
Englishsaid the Roman with genteel impatience.
Hogy lehetsz ily bolond? kérdezte a római szelíd bosszankodással.
EnglishBald and wrinkled, dressed in white shoes, white trousers and a white shirt, he resembled a genteel sportsman.
Feje kopasz volt, arca ráncos, fehér cipőt, fehér nadrágot és fehér inget viselt.
EnglishThey just drifted along in an atmosphere of semi-genteel failure.
Csak sodródtak a félelőkelő, kudarcoktól terhes világukban.
EnglishMiss Gilchrist had a Spiritual Home - a lady-like tea-shop of Ye Olde Worlde variety with a suitable genteel clientele.
Ilyen lehetett Gilchrist kisasszony is, de a finomabb fajtából, hölgyvendégekkel.
EnglishAnd his glorious toga, the mark of his genteel birth!
No lám, a dicső tóga, a nemes születés jele!
EnglishThe receiving room, furnished like a small shabby-genteel hotel lobby, was currently unoccupied.
Ahogy a bejárati ajtó felé tartottam, az kinyílt, és Rafael testvér lépett be, hólepte reverendában, nyomában csak úgy visított a szél.
EnglishShe came from a traditional southern family that still remembered and retained affectations of genteel society from before the Civil War.
Régi déli családból származott, amely ápolta a polgárháború előtti előkelőek társaságának értékeit.
EnglishMichael's mother and her sister Vivian finished their education at the Convent of the Sacred Heart, and went into genteel occupations.
Michael anyja és Vivian nagynénje, miután befejezték tanulmányaikat a Szent Szív zárdában, úrias állásokba mentek.
EnglishSo genteel and easy!
EnglishSince the Comstocks were genteel as well as shabby, it was considered necessary to waste huge sums on Gordons education.
Mivel a Comstockok épp olyan úriemberek voltak, amilyen tehetetlenek, szükségesnek ítélték, hogy óriási összegeket vesztegessenek Gordon neveltetésére.
EnglishCatherine McGraith glided over, took a genteel sniff of him in his hot, sweaty flight suit, and daintily kissed his lips at a maximum distance.
Catherine McGraith hozzásuhant, finnyásan beleszagolt meleg, izzadt repülőruhájába, kecsesen a lehető legnagyobb távolságról szájon puszilta.
EnglishI could hear the more formally dressed women of color speaking to one another with the most genteel southern accents, very far from the African which I have heard.
Hallottam, hogy az elegánsabban öltözött színes asszonyok a legselymesebb déli kiejtéssel beszélgetnek, ami egyáltalán nem hasonlított az általam ismert afrikaira.
EnglishHe was a man of excellent birth and education, who had squandered a fortune upon the turf, and who lived now by doing a little quiet and genteel book-making in the sporting clubs of London.
Jó családból származik, tanult ember, de elverte a vagyonát a lóversenyen, és most a londoni sportegyletekben van egy kis fogadóirodája, abból él.