"gender" - Unkarinkielinen käännös

EN

"gender" unkariksi

volume_up
gender {subst.}
HU
HU

EN gender
volume_up
{substantiivi}

gender
volume_up
nem {subst.} (nyelvtanban)
Analyses have shown that existing recruitment systems are not gender neutral.
Elemzések azt mutatták, hogy a meglévő felvételi rendszerek nem nem-semlegesek.
The principle of gender equality is not being pursued effectively.
. - (PL) A nemek közötti egyenlőség elvének ösztönzése nem hatékony.
And thus, we will decide not on the basis of gender, but on the basis of their competence.
És nem a nemük alapján fogunk dönteni közöttük, hanem a szakértelmük alapján.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "gender":

gender

Esimerkkejä "gender"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThere is a large gender divide among these workers: women are over-represented.
Nagy nembeli eltérések vannak e munkavállalók körében: a nők túlreprezentáltak.
EnglishIt may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.
Az függhet a képzettségtől és a tapasztalattól, de semmi esetre sem a nemtől.
EnglishThe main reason is the lack of a clear and unambiguous gender equality perspective.
A fő ok a nemek közötti egyenlőség világos és egyértelmű perspektívájának hiánya.
EnglishI therefore welcome in particular the report's reference to gender equality.
Ezért üdvözlöm különösen azt, hogy a jelentés foglalkozik a nemek egyenlőségével.
English. - I believe that gender inequality should be phased out of our lives.
írásban. - Véleményem szerint a nemek egyenlőtlenségét meg kell szüntetni az életben.
EnglishThe issue of gender equality should be a central element in the new strategy.
A nemek közötti egyenlőség az új stratégia központi eleme kell, hogy legyen.
English. - I voted for this report which aims to tackle gender inequality.
írásban - Én megszavaztam a nemek közötti egyenlőtlenség leküzdését célzó jelentést.
EnglishThe ageing population could provide an ideal opportunity for gender equality.
A népesség elöregedése lehetőséget teremt a nemek közötti egyenlőség megvalósítására.
EnglishIt is only with these kinds of rights that we will be able to tackle gender inequality.
Csak ezen jogok segítségével tudunk megküzdeni a nemek közötti egyenlőtlenséggel.
EnglishWithout the right to sexual and reproductive health, there is no gender equality.
A szexuális és reprodukciós egészséghez való jog nélkül nincs nemek közötti egyenlőség.
EnglishThe gender question must find significant reflection in the Union budget.
A nemek kérdését az Unió költségvetésében is jelentős tételnek kell tükröznie.
EnglishThe other thing you need to know about shame is it's absolutely organized by gender.
A másik dolog, amit a szégyenről tudniuk kell, hogy abszolúte nemtől függő.
EnglishThe directive on the protection order against gender violence is also being drawn up.
Most készül egy, a nemen alapuló erőszak elleni védelmi határozatról szóló irányelv.
EnglishI support the report because it includes the gender dimension of the CAP.
Támogatom a jelentést, mert az tartalmazza a közös agrárpolitika nemi dimenzióját.
EnglishThe current gender structures and attitudes play an important role in this failure.
A jelenlegi nemi struktúrák és attitűdök fontos szerepet játszanak ennek elmaradásában.
EnglishThe Committee on Women's Rights and Gender Equality has adopted this report unanimously.
A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság egyhangúlag fogadta el ezt a jelentést.
EnglishIt is now vital to emphasise the role that schools play in combating gender stereotypes.
Hangsúlyozni kell az iskolák szerepét a nemi sztereotípiák elleni küzdelemben.
EnglishShame feels the same for men and women, but it's organized by gender.
A szégyen érzésre ugyanaz a férfiak és nők számára, ám nemek szerint rendeződik.
EnglishSubject: Updating of labour legislation in respect of gender equality
Tárgy: Jogszabályaink naprakésszé tétele a nemek közötti egyenlőség tekintetében
EnglishEven with this progress, the gender pay gap remains a serious cause of concern.
Ezen fejlődés ellenére a nemek közötti bérszakadék továbbra is komoly aggodalomra ad okot.