EN functional
volume_up
{adjektiivi}

functional
Coordination is also required in all functional and regulatory areas.
Összehangolásra van szükség minden funkcionális és minden szabályozási területen is.
We have appointed a Functional Airspace Blocks (FAB) coordinator, of course.
Kineveztük a funkcionális légtérblokkok koordinátorát.
Why have the so-called 'functional airspace blocks' not begun to function?
Miért nem kezdtek működni az úgynevezett "funkcionális légtérblokkok”?
functional (myös: academic, businesslike, formal, official)
functional (myös: formal)
volume_up
formai {adj.}
This constitutes a functional barrier for people who do not speak any of these languages.
Ez gyakorlati akadályt jelent azoknak, akik e nyelvek egyikét sem beszélik.
functional (myös: operational)
It will not be easy to bring about an agreement between Parliament and the Council and we do not have much time left in the current functional period.
Nem lesz könnyű megegyezésre jutni a Parlament és a Tanács között, és nem áll rendelkezésre sok idő a jelenlegi működési időszakban.
functional

Esimerkkejä "functional"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe now have one hundred twelve fully functional Victory-class Star Destroyers.
Százhúsz tökéletesen felszerelt, Victory osztályú csillagrombolóval rendelkezünk.
EnglishWithin a minute he knew that Voltaire was still intact, functional, integrated.
Egy perccel később már biztosan tudta, Voltaire működőképes és ép maradt.
EnglishOur highenergy-particle laser beams from space satellites are not fully functional yet.
Műűholdjainkon a nagy energiájú részecskelézerek még nem műűködnek tökéletesen.
EnglishA fully functional parliamentary body is highly desirable for this purpose.
E célból igen kívánatos egy teljesen működőképes parlamenti testület megléte.
EnglishWe just... we got to hope, if we can cut it loose, - they're still functional.
Csak... reménykedhetünk, hogy ha kivágjuk innen, - még működőképes lesz.
EnglishEver since then, Somaliland has been the only cohesive and functional polity in Somalia.
Szomáliföld azóta Szomália egyetlen kohézív és működő politikai struktúrája.
EnglishWhat do you think will happen when its nuclear weapons are functional?
Mit gondol, mi fog történni, ha bevethető nukleáris fegyverekre tesz szert?
EnglishThe smoke detectors and alarm boxes were functional and periodically self-testing.
A füstjelző és a riasztódoboz is rendben működött, és időről időre önellenőrzést hajtott végre.
EnglishOn the other hand, a General Products hull is as ugly as it is functional.
Másrészről az Általános Művek hajótest olyan csúf, amilyen célszerű.
EnglishThe furniture was Swedish or Finnish whitewood, spare, clean cut, and functional.
A svéd vagy finn gyártmányú bútor fehér fenyőből készült, szikár volt, szép formájú és kényelmes.
EnglishAnd however successful the functional repairs were, Streaker was no longer beautiful.
És bár a strukturalis javítások eredményesek voltak, a Streaker elveszítette hajdani szépségét.
EnglishFor this reason it is necessary for a functional SIS to be operational in the short term.
Ezért szükséges, hogy a SIS rövid időn belül működőképes legyen.
EnglishIt looked barely functional, more like a derelict than a working vehicle.
A jármű úgy festett, mint ami már pár métert sem bír megtenni.
EnglishThis is a fully functional production model, Patrick, Ormack replied.
Ez egy teljesen kiépített modell, Patrick nyugtatta meg Ormack.
English(DE) Mr President, again and again we are told that this Treaty of Lisbon will make Europe functional.
(DE) Elnök úr, folyton azt halljuk, hogy a Lisszaboni Szerződés működőképessé teszi Európát.
EnglishWith reason, things tend to be a bit more functional back in the schoolroom.
Meg is volt rá az oka, hiszen az athénai iskolákban mindig a hasznosság az első szempont, nem pedig a kényelem.
EnglishPerfectly at home, perfectly functional, wary and watchful.
Igazi elemében, ura érzékeinek, izmainak, óvatosan és résen állva.
EnglishThat is the functional equivalent of my present condition.
- A jelenlegi helyzetemnek valóban ez a legtalálóbb meghatározása.
EnglishThe nomination of a functional airspace blocks coordinator was endorsed by the Single Sky Committee on 7 May 2010.
Az egység létrehozásával kapcsolatos utolsó intézkedésekre ezen a héten kerül sor.
EnglishBy that time we could have a functional community.
Nekünk addigra már ki kell alakítanunk jegy működőképes közösséget.