"flight" - Unkarinkielinen käännös

EN

"flight" unkariksi

volume_up
flight {subst.}

EN flight
volume_up
{substantiivi}

flight (myös: aeronautics, aviation, wing, flying)
volume_up
repülés {subst.}
Report the receiver's call sign, direction of flight, onload, everything.
Jelentse a hívójelet, a repülés irányát, a fedélzeti rakományt, mindent.
During the flight, I wrote the suggestion in memorandum form on airline notepaper.
A repülés alatt leírtam a javaslatomat emlékeztetőő formájában.
He was still fatigued from the flight, and ... he almost laughed at himself in the mirror.
Kifárasztotta a repülés, és... vigyorogva a tükörképére kacsintott.
flight (myös: escape, getaway, scuttle, flying)
FEAR - FLIGHT - TERROR - FEAR - FLIGHT - TERROR - flight!
FÉLELEM MENEKÜLÉS RÉMÜLET FÉLELEM MENEKÜLÉS RÉMÜLET ME-NE-KÜ-LÉS!
There had been times during that flight when they had had an unspoken comradeship.
Menekülés közben gyakran előfordult, hogy kimondatlanul is társaknak érezték egymást.
Then came the escape, the seizure of the Sword, and the flight northward.
Azután jött a szökés, a Kard megszerzése, és a menekülés északra.
flight
A denveri repülőjárat esete a közelmúltban ezt jól megmutatta.
- A férfi megadta a repülőjárat adatait.
flight (myös: rout, cop-out)
Now we need the Council to cross without fear or flight, and I congratulate the authors of the Andersson, Ferreira and Kirilov reports.
Most a Tanácson a sor, hogy félelem és megfutamodás nélkül átkeljen, és itt gratulálok az Andersson-, Ferreira- és Kirilov-jelentés készítőinek.
flight (myös: floor, storey, story)
volume_up
emelet {subst.}
Halfway down this top flight was a rather awkwardly placed window.
Lefelé menet, félúton a két emelet között, volt egy elég otrombán elhelyezett ablak.
flight
He was half way up the first flight when a double knock behind made him jump.
Az első lépcsőforduló feléig sem jutott, mikor egy háta mögül hangzó kettős koppantás megállította.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "flight":

flight

Esimerkkejä "flight"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSo if I'm on a 12-hour flight, you'll see the last airport that I departed from.
Ha egy 12 órás repülőúton vagyok, akkor lehet látni a repteret, ahonnan indultam.
EnglishThe courier booked himself on the British Airways 5:40 P.M. flight to Heathrow.
A futár helyet foglalt Rethrow felé a British Airways délutáni 5:40-es járatára.
EnglishFlight 236 from Moscow has now landed, and passengers are disembarking at Gate 7.
A 236-os moszkvai járat most szállt le, és az utasok a 7-es kapunál szállnak ki.
EnglishIn a second he was through it, pushing the engineer backward onto the flight deck.
Egy másodperc alatt átjutott rajta, s a mérnököt visszalökdöste a pilótafülkébe.
EnglishWandering, an eternal flight from the sun, but there were always places to hide.
Kóborolt, folyton menekült a nap elől, de mindig akadt rés, ahová elbújhatott.
EnglishWhat would you say if I told you I could get you reinstated as a flight officer?
Mit szólna ahhoz, ha azt mondanám, visszakaphatja fedélzeti tiszti beosztását?
EnglishThat is why I am in favor of manned -- or should I say, personed -- space flight.
Ezért is vagyok híve az olyan űrrepülésnek, amelyben emberek is részt vesznek.
EnglishBullet flight, take spacing and check your lights, Povik radioed to his wingman.
Bullet kötelék, térközt növelni, fényeket kikapcsolni rádiózta Povik a szárnyának".
EnglishThe B-2 was depicted riding the flight-path ribbon like a car on a roller coaster.
A B-2-es jele úgy siklott előre ezen a szalagon, mint egy hullámvasút szerelvénye.
EnglishMcLanahan turned away from his pilot and scanned the engine and flight instruments.
McLanahan elfordult parancsnokától, a hajtómű és teljesítménykijelzőket figyelte.
EnglishEven though he screwed up most of the flight, the young pilot was a damned hero.
Habár rengeteg hülyeséget csinált a bevetés során, a fiatal pilóta hős volt.
EnglishHalfway down the second flight of stairs, the cacophony from the cellar stopped.
Amikor félúton voltak a második lépcsősoron, a lenti kakofónia elhallgatott.
EnglishHe had been too excited, and besides the beetle's pattern of flight was confusing.
Túlságosan izgatott volt, a bogár pedig valahogy egészen szokatlan módon röpdösött.
EnglishSwitching on his flashlight he climbed the last flight of stairs to Mamoulian's room.
Bekapcsolta a lámpát, és felmászott az utolsó lépcsősoron, Mamoulian szobájához.
EnglishA diplo- matic courier was first off, helped that way by a flight attendant.
Egy diplomáciai futár szállt ki belőle elsőként egy légiutas-kísérő társaságában.
EnglishGallagher's suit was rumpled from his hurried flight with Pockmark from Vienna.
Gallagher ruhája gyűrött volt, mivel a ragyással sebbel-lobbal repültek ide Bécsből.
EnglishYeah, except out flight path takes us within ten miles of this fighter base.
Igen, kivéve hogy egy vadászrepülő-bázistól tizenöt kilométerre kell elrepülnünk.
EnglishHer cloak seemed to billow out like wings, and then she suddenly took flight.
Kabátja szétnyílt, mintha szárnyai lennének, aztán hirtelen a levegőbe emelkedett.
EnglishThe Dwarves have denied him flight into the deep Northland, and now he must face us.
A törpék nem engedik át őket Északföldre, most hát szembe kell nézniük velünk.
EnglishFrom the flight bag he produced a larger, quart-size jar and placed it on the desk.
A válltáskából elővett egy nagyobb, negyedgallonos üveget, és az asztalra helyezte.