"flickering" - Unkarinkielinen käännös

EN

"flickering" unkariksi

EN flickering
volume_up
{adjektiivi}

flickering (myös: shimmery)
The flickering torches atop the wall cast a faint glow across the roof tops.
A fal tetején pislákoló lámpások halvány fényben fürdették a környező háztetőket.
By the light of a flickering torch, he saw Kurik and Kalten.
A pislákoló fáklyák fényénél Kaltent és Kurikot vette észre.
A hero of the flickering twilight of civilization.
A pislákoló, kihunyó civilizáció hőse.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "flickering":

flickering
English
flicker

Esimerkkejä "flickering"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe thunder and lightning dropped down the spectrum to grinding and flickering.
A robaj és a fény lezuhant a spektrumban: csikorgássá és pislákolássá változtak.
EnglishShe lit it and dragged deeply, looking at the small flickering light with a frown.
Rágyújtott, leszívta a füstjét, s a szemöldökét összevonva bámult a parázsára.
EnglishA line of transfer booths in the mall bore the familiar flickering Pelton logo.
A transzferfülkék sora a sétányon az ismerősen villogó Pelton logót viselte.
EnglishIt was past the point for something so crude as the tiny flickering steel blade.
Az ilyen otrombaságon, mint a villogó pici acélpenge, ezen már túl vannak.
EnglishThe Trantorian bureaucrat underwent a series of flickering lacial expressions.
A trantori bürokrata arcán gyors egymásutánban egy sor érzelem tükröződött.
EnglishIt was a City of Biloxi police car, fast on his bumper, headlights flickering.
A biloxi rendőrség egyik kocsija tapadt rá; már-már a lökhárítóját súrolta.
EnglishFrom flickering gas lamps, light capers over the stone walls of a cavernous laboratory.
Gázlámpa remegő fénye világította meg a barlang nagyságú laboratórium kőfalait.
EnglishFrom his hand the paraffin lamp cast flickering splashes of light over the group.
A kezében tartott petróleumlámpa pislogó fényeket vetett a kis csoportra.
EnglishA double row of tiny, flickering lights rippled a complex pattern over and over again.
Apró, hunyorgó fénypontok páros sora villogott valami bonyolult rendszert követve.
EnglishShe did not like the flickering of the torch; the evil light on the rounded ceiling.
Nem tetszett neki a fáklya hunyorgása; a mennyezeten táncoló gonosz fények.
EnglishThere was a dim flickering light in the room and a smell of sandalwood.
Halvány, pislogó fény áradt szét a teremben, érezni lehetett a szantálfa szagát.
EnglishWhen mine expired, flickering to a burnt-out black, my spirits went out with it.
Különösen nem egy olyan bolygón, ahol a nemesek körében a gyilkolás megszokott dolog volt.
EnglishFlickering light, the scrape of their bare feet on the dirt, filthy rags brushing my face.
Pisla fény, pucér lábak csoszogása a piszokban; szennyes rongyok súrolták arcomat.
EnglishAn infernal flickering light suddenly made the place as bright as day.
A házon végignyalt a pokoltűz, olyan világos lett tőle, mintha fényes nappal volna.
EnglishHis window offered the best angle to see the flickering light show.
Az ő ablakából lehetett ugyanis a legjobban rálátni az alant villogó fényjátékra.
EnglishShaka was flickering on and off, his shot memory banks struggling against his mechanisms.
Shaka felvillant meg kialudt, kiégett memóriabankjai küszködtek a mechanizmusa ellen.
EnglishBy the light of the flickering candle he studied his face curiously.
A libegő gyertyaláng fényénél kíváncsian tanulmányozni kezdte a tükörben az arcát.
EnglishThe fire flared up and was gone, leaving the white mists around a flickering amber.
A tűz fellángolt és eltűnt, csupán a fehér ködöt hagyva maga urán borostyánszínben ragyogva.
EnglishHe rode slouched forward, eyes flickering constantly from side to side.
Előre hajolva lovagolt; szeme fáradhatatlanul pásztázta az út két oldalát.
EnglishHer vision was smeary, but she saw a face in the flick-ering light.
Látása homályos volt, de azért észlelte maga előtt az arcot a villogó fényben.