"flicker" - Unkarinkielinen käännös

EN

"flicker" unkariksi

EN flicker
volume_up
{substantiivi}

flicker (myös: glimmer, shimmer)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "flicker":

flicker

Esimerkkejä "flicker"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI had seen the flicker in the fanlight above the entranceway as we approached.
Ahogy közeledtünk, láttam a vibráló fényt a legyező alakú ablakban az ajtó fölött.
EnglishA queer half- knowing, half-humorous look came with a green flicker into his eyes.
- Különös, félig ravaszkás, félig nevetős tekintet csillant meg zölden a szemében.
EnglishNow the flicker of approaching torches and the clink of steel ahead was very near.
A közeledő fáklyák pislogása és előtte az acélcsörömpölés már egészen közeli volt.
EnglishAnd he saw a blue flicker down below, and strained to bring the barrel over toil.
Valami kék villant odalent, és Lee nagy erőfeszítéssel odairányította a puskacsövet.
EnglishTheir eyes locked again, and he saw that flicker of ravenous hunger and animal greed.
A tekintetük megint összeakadt, Tony látta a nőében megcsillanó állati vágyat.
EnglishIn that buried corner of Carse's mind there was not a stir, not a flicker.
Carse elméjének abban a félreeső szögletében semmi sem moccant, semmi sem rezdült.
EnglishHe drew the sword, a flicker of blue in his wavering hand, but they did not see it.
Kardot húzott, reszkető kezében megvillant a kék láng, de nem vették észre.
EnglishTheDaily Flicker had the grand inspiration of using the caption: HE MAY BE INYOUR TOWN!
Az Esti Lobogó-nak korszakos ötlete támadt; jelmondatát bedobta a köztudatba:
EnglishThere was bitter cold off it rather than heat, and no reassuring flicker in its heart.
Nem hőség áradt belőle, hanem dermesztő hideg, és a belsejéből nem jött fény.
EnglishThe noise didn't even flicker the steady dark-blue glare in Mavis Weld's eyes.
A zaj meg sem rebbentette Mavis Weld kemény tekintetű, sötétkék szemét.
EnglishA flicker of the eyes, momentarily fixing on the slaves own, then away again.
Szeme megvillant, a rabszolga tekintetét kereste, majd ismét elrebbent.
EnglishLyra felt a flicker of a thought at the edge of her mind, and turned to the screen.
Lyra valami gondolatvillanást érzékelt az elméje peremén, és visszafordult a képernyőhöz.
EnglishHendel felt their pulse and could barely discern a flicker of life in the limp arms.
Hendel megtapintotta érverésüket, de alig érzett rebbenésnyi életet az ernyedt karokban.
EnglishI turned to Jennings trying to see in the lines of his face some flicker of hope.
Jennings felé fordultam, hogy valami halvány reményt lássak az arcán.
EnglishAnd if there were just the faintest flicker, the faintest shift in their eternal gaze.
Hátha lát egyetlen villanást, egyetlen rebbenést az ősidők óta megfagyott szemekben...
EnglishNo heads peered from the doors, no orange flicker brightened the windows.
Nem bukkantak fel fejek az ajtókban, nem gyulladtak narancsszínű fények az ablakokban.
EnglishHe moved the lamp that stood on the desk between us, so that it didn't flicker in my eyes.
Arrébb tette a lámpát, amely közöttünk állt az asztalon, hogy ne süssön a szemembe.
EnglishCamilla's slight body seemed to flicker, to go in and out of focus.
Camilla karcsú teste vibrálni látszott, ahogy ki-kihajlott látómezeje fókuszából.
EnglishAnd you'll see the moon the same way, and the same the flicker of a candle.
Ugyanúgy látod majd a holdat, ugyanolyan reszkető fényét a gyertyának.
EnglishNot once did the European's eyes flicker from the game in front of him.
Az Európai egy pillanatra sem vette le a szemét az előtte folyó játékról.