"flick" - Unkarinkielinen käännös

EN

"flick" unkariksi

volume_up
flick {subst.}

EN flick
volume_up
{substantiivi}

flick (myös: film, motion picture, movie, screen)
volume_up
film {subst.}
Ez tuti a Bunkóman film.
Ez a film nélkül is menni fog.
flick (myös: click, crack, smack, snapping)
flick

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "flick":

flick

Esimerkkejä "flick"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWITCH WORLD 177 There was a faint jeer in that, enough to flick one on the raw.
Halvány jókedv áradt a hangjából, elegendő ahhoz, hogy valaki bekapja a horgot.
EnglishQuickly Flick pursed his lips, warning silence, and looked down again at the food.
Flick összecsücsörített szájjal intette hallgatásra, és ismét az ételre nézett.
EnglishFlick stirred grudgingly, clearly unhappy that anyone would disturb his slumber.
Flick kelletlenül fészkelődött, láthatóan nem tetszett neki, hogy zavarják álmában.
EnglishI met a traveler on the road coming into the valley, Flick explained hesitantly.
Találkoztam egy utazóval, amikor beértem a völgybe mondta vontatottan Flick.
EnglishHe looked at Flick wearily and wondered why they couldn't have been better friends.
Fáradtan figyelte Flicket, és azon tűnődött, miért is nem voltak jobb barátok.
EnglishFlick felt such biting hurt inside that he wanted to cry out his bitterness.
Olyan marcangoló fájdalom fogta el, hogy legszívesebben sírt volna keserűségében.
EnglishThere was a sharp whisper and the huge form of Allanon moved silently to Flick's side.
Élesen szisszent valaki, és Allanon óriási alakja siklott oda némán Flick mellé.
Englishasked an anxious Flick.
Ez azt jelenti, hogy Délföld is veszélyben forog? kérdezte aggodalmasan Flick.
EnglishShea and Flick watched in wonderment as it moved toward them, weaving slightly.
Shea és Flick csodálkozva figyelték, ahogy könnyedén himbálózva közeledik.
EnglishGood old Uncle Flick had long ago made up his mind about Gnomes and the Eastland.
A drága öreg Flicknek rég megvolt a véleménye Keletföldről és a gnómokról.
EnglishRemember what Allanon said-I'm in this with you, Flick insisted stubbornly.
Emlékezz, mit mondott Allanon: veled együtt én is benne vagyok makacskodott Flick.
EnglishQuickly Flick raised one hand and pointed questioningly at the bound prisoner.
Flick gyorsan fölemelte a kezét és kérdően mutatott a megkötözött fogolyra.
EnglishFlick slowly regained his footing and recovered his knife after a moment's search.
Flick lassan magához tért, pillanatnyi keresgélés után a kését is meglelte.
EnglishFlick started noticeably at this suggestion, but Shea shook his head firmly.
Flick összerezzent ettől a megjegyzéstől, de Shea határozottan rázta a fejét.
EnglishWhatever Shea had in mind, wherever he was going, Flick was determined to follow.
Akármi jár Shea fejében, akárhova megy, Flick elszánta magát, hogy követi.
EnglishIt's a flick-type of wound, but it's probably some kind of hunting or fishing knife.
Margot úgy jellemezte Oren Ratht, mint valami poros kocsiból kiszállt vidéki surmót.
EnglishShea smiled at Flick, but could not take his eyes off the imposing figure before him.
Shea Flickre mosolygott, de közben is az előtte álló parancsoló alakot nézte.
EnglishAlmost half an hour passed before Flick reached the outer perimeter of the enemy fires.
Csaknem fél óráig tartott, mire elérte az ellenséges tábor tüzeinek külső vonalát.
EnglishDayel and Shea picked up the fallen Flick and carried him into the tunnel beyond.
Dayel és Shea fölkapták a földön heverő Flicket és behúzták az alagútba.
EnglishIf I had a nickel for every time I got in a fist fight during a chick flick, whoo!
Ha kaptam volna egycentet minden ökölharcnál, amit lánymozi alatt vívtam, hát akkor....