"flex" - Unkarinkielinen käännös

EN

"flex" unkariksi

volume_up
flex {subst.}

EN flex
volume_up
{substantiivi}

1. Britannian-englanti

flex (myös: braid, cordon, lace, line)
volume_up
zsinór {subst.}
The flex ran along the table over the edge and was plugged into the wall.
A zsinór az asztal lapjától és peremétől egy fali konnektorig egy vezetett.
You have to press that silly little switch half-way along the flex.
Ott, az a vicces kis gomb, a zsinór közepén.
Where the water had soaked the frayed flex there was a flash and a crackle.
Azon a helyen, ahol nedves lett, a kirojtosodott zsinór nagyot szikrázott.
flex

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "flex":

flex

Esimerkkejä "flex"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThey're learning to flex this system that releases their own endogenous opiates.
Arra a területre "gyúrnak", amelyik a saját endogén opiátjaikat szabadítja fel.
EnglishIn this context our 'Vulnerability FLEX' instrument is of particular relevance.
Ezzel összefüggésben különleges jelentőséggel bír a "sebezhetőségi FLEX” eszköz.
EnglishAnd arms penguin... and in the back, I want you to really flex your knees.
Pingvin tartásban... és hátul, azt akarom, hogy tényleg feszítsétek meg a térdetek.
English'Well,' I said carefully, toying with the flex, 'now you mention it -'
Hát kezdtem óvatosan, a telefonzsinórral játszadozva , most, hogy említed...
EnglishHer gloved fingers refused to flex as she reached for the bottom rung of the swim ladder.
Kesztyűs ujjai nem akartak begörbülni, amikor a hágcsó alsó fokáért nyúlt.
EnglishThe Beetle was wide open at the mouth, and his gums were bleeding as I rammed the bass flex home.
Bogár szélesre tátotta a száját, az ínyéből vér serkent, ahogy ráadtam a basszust.
EnglishHe could not flex to string the bow he carried, and it was useless.
Keze csupa vér volt, ahogy megpróbálta kihúzni az állatból a nyílvesszőt.
EnglishWhen Mondale got his hand back, he didn't rub it or even try to flex the pain out of it.
Amikor Mondale elvette a kezét, nem dörzsölte, nem is mozgatta meg.
EnglishIt is important that the European Union flex its muscles in resisting that unwarranted intrusion.
Fontos, hogy az Európai Unió kimutassa foga fehérét és ellenálljon a nemkívánatos benyomulásnak.
EnglishHe moved the sore hand and tried to flex the fingers.
Vanye felemelte sebesült karját, majd többször ökölbe szorította ujjait.
EnglishThere was a small pear-shaped switch halfway along the flex.
Nagyjából a közepén helyezkedett el a körte formájú kis kapcsoló.
EnglishThe mask seemed to cling to the skin around its wearer's eyes, and to move and flex with it.
A szemek körüli félmaszk olyannak látszott, mintha viselője bőre tartaná a helyén és azzal együtt mozogna is.
EnglishI felt my limbs tighten and try to flex beneath the coverlet.
Tagjaim megfeszültek és hajlani próbáltak a takaró alatt.
EnglishSo put your arms back up and flex your bicep.
Most emeljétek fel a karotokat újra, és feszítsétek meg a bicepszeteket.
EnglishHis claws tightened around the sweet, boneless flesh, feeling the steel cords of her muscles flex in response.
Karmai az édes, csonttalan hús köré fonódtak, és érezte, hogy a nő acélos izmai megfeszülnek.
EnglishStrangely, it felt as though he still had a hand, as though he could still flex his fingers.
Különös módon továbbra is úgy érezte, mintha meg lettek volna az ujjai, mintha bármilyen tárgyat meg tudott volna fogni.
EnglishAn ad hoc 'Vulnerability FLEX' instrument will mobilise EUR 500 million from the European Development Fund.
Az eseti sebezhetőségi "FLEX” eszköz (V-FLEX) 500 millió eurót fog mobilizálni az Európai Fejlesztési Alapból.
EnglishHer leg was worse, but she found she was able to flex it, although it hurt to do so and the bleeding started again.
A lába jobban fájt, de betudta hajlítani, még ha ettől nőtt is a fájdalom, és újra megindult a vérzés.
EnglishI could see his nostrils flex and quiver.
Láttam, hogy orrlyukai kitágulnak és finoman megremegnek.
EnglishAM: It's a company in San Diego called Flex-Foot.
AM: Egy cég San Diegoban, Flex-Foot a nevük.