"fleetingly" - Unkarinkielinen käännös

EN

"fleetingly" unkariksi

volume_up
fleet {subst.}

EN fleetingly
volume_up
{adverbi}

fleetingly
fleetingly

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "fleet":

fleet
fleeting

Esimerkkejä "fleetingly"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe manifestation that had fleetingly appeared when he'd last sees Regan.
Az a manifesztáció, amelyik futólag megjelent, amikor utoljára látta Regant.
EnglishHe smiled bravely, looking aside fleetingly at the motionless form of his giant companion.
Vakmerően elmosolyodott, és rásandított óriási társának mozdulatlan alakjára.
EnglishHe'd come here a desperado and become, albeit fleetingly, a lover.
Kétségbeesetten érkezett ide, hogy - ha csak rövid időre is - szerelemre leljen.
EnglishThe dark face above him nodded as the familiar mocking smile crossed it fleetingly.
A sötét arc bólintott a magasban és mintha átfutott volna rajta a megszokott gunyoros mosoly.
EnglishI would like to point out two aspects which are also referred to fleetingly in the report.
Két szempontot szeretnék kiemelni, melyekre épp csak utalt a jelentés.
EnglishDeke thought fleetingly of a movie he'd seen, some daffy cunt with about a hundred personalities.
Futólag eszébe jutott egy film, egy hülye tyúkról szólt, akinek száz személyisége volt.
EnglishShe thought, fleetingly, that not even a child in its mother's womb could be so close ...
Egy pillanatig átúszott a tudatán a gondolat, hogy a magzat az anyja méhében nem lehet ennyire közel...
EnglishAnd he was fleetingly pleased at the accuracy of his memory.
Büszkeség töltötte el memóriája pontossága miatt.
EnglishAnder caught his breath and glanced, fleetingly at the Druid.
Ander lélegzetvisszafojtva sandított a druidára.
English'We cannot get rid of mankind's fleetingly wicked wishes.
Az emberiség gonosz vágyaitól nem szabadulhatunk.
EnglishHe glanced over at her dark face, thinking fleetingly of all that she had done for him, all that she had risked for him.
A fiatalember ránézett a barna arcra, és arra gondolt, amit ez a lány tett és kockáztatott érte.
EnglishThey'd tumbled mysteries, albeit fleetingly.
Rejtelmekbe botlott, habár csak a felszínt karcolta meg.
EnglishYou might think that Father would comment on that, however fleetingly, and on the new era that was being born.
Az ember azt hinné, apa megjegyzést tesz erre, ha mégoly fel ületeset is, meg a születőfélben levő új korszakra.
EnglishThen she threw her arms around him, kissed him fleetingly but very hard, and was gone before he could reply.
Aztán átölelte, és futólag, de keményen megcsókolta, aztán elszaladt, mielőtt Alacrity egy szót is szólhatott volna.
EnglishThe thought that the angle made it possible for him to look up her dress crossed her mind, but only fleetingly.
Jessie agyán átfutott a gondolat, hogy ebből a szögből éppen a szoknyája alá láthat, de ez nem dúlta fel különösebben.
EnglishHe might appear fleetingly at the downstairs window, glancing out down the sunlit street; but that, infrequently.
Néha, egy-egy futó pillanatra feltűnt az ablakban, hogy egy pillantást vessen a napsütötte utcára, de csak ritkán bukkant föl.
EnglishElminster smelled the musky scent clinging to it, sighed soundlessly, and wondered fleetingly what women were like....
Elminster beszippantotta az ékszerből áradó pézsmaillatot, hangtalanul sóhajtott és szerette volna tudni, hogy vajon miféle lények a nők...
EnglishHowever, the resolution deals with the interesting influence of Iran only very fleetingly and also, in my opinion, with little regard for reality.
Az állásfoglalás azonban csak nagyon érintőlegesen, és véleményem szerint nem a valóságnak megfelelően foglalkozik Irán érdekes befolyásával.
EnglishAnd I thought, fleetingly, how at any other time I might wonder at the sun alone, the marvel of the sun denied to the Children of Night--but all this time I had not even thought of it, not once,
Máskor, gondoltam, hogy álmélkodnék a napon, a nap csodáján, amelyet megtagadtak az Éjszaka Gyermekeitől - ám hol van ez Isten fényétől, amelyet látnom adatott?