EN feather
volume_up
{substantiivi}

1. Lintutiede

feather
A bright clear feather floating there in the dark.
Fényes, jól kivehető madártoll lebegett a sötétségben.
Karen Farr was pounding the hell out of an IBM Selectric II, which would have responded equally well to a feather touch.
Karen Farr elmélyülten püfölt egy IBM Selectric II típusú írógépet, amely egy madártoll érintésére is reagált.
feather
volume_up
tollazat {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "feather":

feather

Esimerkkejä "feather"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishCastor had a small wing feather, but Germanicus a splendid one from the tail.
Castornak kis szárnytoll jutott, míg Germanicus remek farktollal dicsekedhetett.
EnglishThe Hold of the Dragon, Feather Witch said, her skin glistening with sweat.
A Sárkány Kunyhója! mondta Tollas Boszorka, s bőre már csillogott a verejtéktől.
EnglishThe young woman named Feather Witch bowed and rushed off towards a longhouse.
A Tollas Boszorkának nevezett fiatal nő meghajolt, majd elsietett egy ház irányába.
EnglishUltimately the ARM crews grew tired of Feather's supervision, or else her company.
Végül a SZERV csapata megunta Feather felügyeleti munkáját, vagy talán a társaságát.
EnglishBut -- one wrong assumption, and Feather Filip could pop up behind my ear.
De... egyetlen hibás alapfeltevés, és Feather Filip felbukkanhat a hátam mögött.
EnglishI went back to the couch, lay down, the feather in one hand, fool's card in the other.
Visszamentem a pamlaghoz, lefeküdtem, egyik kezemben a toll, a másikban a kártya.
EnglishHe turned the feather in his feelers and then stroked it in, direct, to the hole.
Csápjában megforgatta a tollat, majd megcsiklandozta vele a lyuk belsejét.
EnglishHis green cape flapped behind him, the red feather in his cap winked and blinked .
Zöld pelerinje mögötte repdesett, a sapkájába tűzött vörös toll libegett, lobogott...
EnglishNext he turned to the Thing, feeding the feather into the nearest orifice.
Utána Bogár Izé mellé guggolt, és beletolta a tollat a legközelebbi testnyílásába.
EnglishIf the ARM had Boy George bugged ... but Feather would have thought of that.
Ha a SZERV bepoloskázta Boy George-ot... de erre Feathernek gondolnia kellett volna.
EnglishFeather could follow him to Home ... maybe on the same ship, if she hustled.
Feather követhette őket az Otthonra... talán ugyanazon a hajón, ha sietett.
EnglishDid you see just the feather all alone, or were you holding the feather in your hand?
- Amikor elképzelted, csak magát a tollat láttad, vagy a kezedben tartottad?
EnglishBut whenever one of us spoke of the ARM that afternoon, Feather changed the subject.
De ha azon az estén bárki is szóba hozta a SZERVet, Feather témát váltott.
EnglishWith a black jolt I was in Gun Stroker; a well-black feather, but featherless.
Fekete rántás, és máris Pár Bajnok voltam, ami fekete toll, de én toll nélkül csináltam.
EnglishAnd Feather must have expected to control Carlos's funding and Carlos with it.
És Feather nyilván arra számított, hogy ellenőrizheti Carlos tőkéjét, és vele Carlost is.
EnglishThey call themselves the CRASH DRIVERS, so that's what I'm calling this new feather trip.
SZOLID MAJRÉSOKnak nevezik magukat, hát én is így hívom ezt az új tollutazást.
EnglishBetween them and a step behind, Feather Witch stood foremost among the attending slaves.
Kettejük között, egy lépéssel mögöttük állt Tollas Boszorka a többi rabszolga élén.
EnglishFeather cushions, Uncle Albert had told him, are for the birds and TV.
A tollpárnák, mondta Albert bácsi, a madaraknak meg a tévékészülékeknek valók.
EnglishThe elf cupped ithis touch was feather-softand the pain slowly ebbed away.
Az elf megfogta - érintése pehely puhaságú volt - és a fájdalom lassan elhalványodott.
EnglishFaded, battered and chipped, the ceramic tiles lay scattered before Feather Witch.
Tollas Boszorka előtt kopott, fakó, csempeszélű kerámialapok hevertek.