"fateful" - Unkarinkielinen käännös

EN

"fateful" unkariksi

volume_up
fate {subst.}

EN fateful
volume_up
{adjektiivi}

fateful (myös: catastrophic, disastrous, fatal, fey)
We humans have the fateful combination of death, ignorance, and chaos.
Nekünk, embereknek ott van a halál, a közömbösség és a káosz végzetes kombinációja.
No, it was not the work of Michelangelo that I saw on this fateful night.
Nem az ő műveit láttam azon a végzetes éjszakán.
I WOUND UP RENTING A truck instead of a car for Kitchen's and my fateful foray out here.
Személyautó helyett végül mégis teherautót béreltem a Kitchennel tett végzetes kiruccanásunkra.
fateful (myös: vital)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "fateful":

fateful
fate

Esimerkkejä "fateful"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThose cursed merchants had come light-coined to their fateful meeting, all of them.
Azok az átkozott kereskedők elég szűkmarkúan érkeztek életük utolsó találkozójára.
EnglishAnd at that fateful interruption of history what monstrous portents had not been seen?
És a történelemnek ennél a sorsfordulatánál nem voltak-e nagy jelentőségű jelek?
EnglishThis was the view outside my tent when I had this fateful phone call.
Ilyen volt a táj a sátram előtt, mikor megtörtént ez a baljós telefonbeszélgetés.
EnglishEven in the High Dale, amid the chaos of weakening magic, fateful changes came.
Még a Felső Völgyben, a gyengülő mágia örvénylő káoszában is félelmetes változások történtek.
EnglishAnd Felix has made surprisingly few comments over the years on that fateful Mother's Day.
Az évek során át Felix meglepően kevés megjegyzést fűzött ama sorsterhes anyák napjához.
EnglishShe was to have the power to make a fateful choice, on which the future of all the worlds depended.
Állítólag rajta áll a súlyos döntés, amely minden világok sorsának irányt szab.
EnglishThis year, 2009, is a fateful year for European cooperation.
Az idei év, 2009, sorsfordító lesz az európai együttműködés szempontjából.
EnglishI multiply nine by one hundred and forty-six, the fateful day of the destruction of Carthage.
Megszorzom 146-tal, Karthágó lerombolásának sorsdöntő évszámával.
EnglishAt that brazen, fateful moment, at least.
Kívülről legalábbis így tűnt, abban az utolsó, bátor pillanatban
EnglishDuring the fall of that fateful year, her twenty-fifth, Merrick wrote to me about a journey to the cave.
Annak a sorsdöntő évnek az őszén, amikor Merrick betöltötte a huszonhetet, megírta, hogy el kell utazni a barlanghoz.
EnglishOn that fateful day, Louis saved my life.
Azon a sorsdöntő napon, Louis megmentette az életem.
EnglishWhat a fateful night this was for me.
EnglishMadouc gave a fateful nod.
EnglishLight must be shed, indeed, on the fateful dinner party staged by the famous actor Sir Charles Cartwright for thirteen guests.
Azt hiszem, egy véletlen kávéházi ismeretség folytán támadt az ötlete, amikor összeakadt ezzel a hangzatos keresztnevekkel megáldott fura alakkal.
EnglishEven small, inconspicuous and well-intentioned compromises can - albeit indirectly and with some delay - lead to fateful consequences.
Még a kicsi, nem szembetűnő és jó szándékú kompromisszumok is - bár közvetetten és némi késedelemmel - fatális következményekkel járhatnak.
EnglishA fateful line had
EnglishNow, though, she hadn't had a moment's peace since the fateful night she had received a desperate call from her husband at his beseiged laboratory.
Ahogy egyetlen nyugodt perce sem volt azóta a sorsdöntő éjszaka óta, amikor a férje kétségbeesetten hazatelefonált az ostrom alá vett laborból.
EnglishThe words had never left Gordon, not since that fateful morning when he had chosen between practicality and a doomed charade of hope.
Gordonnak azóta a sorsdöntő reggel óta ott csengtek a fülében e szavak, amióta választott a célszerűség és a kilátástalan, kifürkészhetetlen reménykedés között.
EnglishAnd I realised that, as dire chance and fateful cockup would have it, here I am, mid-fifties, and without knowing it, I've spent most of my adult life with a chubby employee.
És ekkor hasított belém a felismerés... hogy itt vagyok... közel a hatvanhoz... és anélkül, hogy észrevettem volna, felnőtt életem javát... dundi munkaadóm mellett töltöttem.