EN fated
volume_up
{adjektiivi}

fated (myös: appointed)
That something inevitable was fated to bring the Karrank% out of their isolation?
Hogy valami elkerülhetetlen arra kárhoztatja a karrankokat, hogy előjöjjenek elszigeteltségükből?
Mielőtt meghozták volna a végzetes döntéseket.
fated

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "fated":

fated
English
fate

Esimerkkejä "fated"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishShe seems more alive to you because you know she might be fated to die young.
- Azért tűnhet ilyen élénknek, mert tudod, hogy talán hamarosan meghal.
EnglishThey were too useful as domestics and entertainers to be fated anything but specialization.
Túl jó szolgák és mulattatok voltak ahhoz, hogy más sorsot szánjanak nekik.
EnglishI will go back to the air liner 'Prometheus' on its ill-fated journey from Paris to Croydon.
Menjünk vissza arra a balvégzetű repülőgépjáratra, Párizs és Croydon között.
EnglishHow prepared are we to uplift Europe's hard-fated community, the Roma?
Mennyire vagyunk készek arra, hogy felemeljük Európa nehéz sorsú közösségét, a romákat?
English' 'Ever am I fated to be your burden, friend at need,' I said.
"Örökre az a sorsom, hogy a te terhed legyek, barátom, a bajban" - mondtam.
EnglishFish stocks are fated to disappear along with those who depend on them for survival.
Ez esetben a halállományok el fognak tűnni, azokkal egyetemben, akik rájuk vannak szorulva a túléléshez.
EnglishThis is similar to all that has happened in these ill-fated ten years of war in Afghanistan.
Ez hasonlít valóban mindahhoz, ami ebben a szerencsétlen tízéves afganisztáni háborúban történt.
EnglishNo, it was too late, the wedding must take place as it was fated.
Nem, már késő, a menyegzőnek meg kell lennie, így rendeltetett.
EnglishIt may be because you were fated to become King of the Elves.
Lehet, hogy azért, mert a te sorsod, hogy az elfek királya legyél.
EnglishOnly occasionally did I see Bianca hand the poisoned cup to one of her ill-fated guests.
Csak néha láttam Bianca kezében a méregpoharat, ahogy nyújtja valamelyik balcsillagzat alatt született vendégének.
EnglishAnd for that reason alone, I will do as you ask and not what you want: I will spare your ill-fated Nicolas.
Csakis ez okból, azt teszem, amit kérsz, és nem azt, amit akarsz: megkímélem a balsorsú Nicolas-t.
EnglishA fated war, born of a renewed sense of destiny.
Sorsfordító háború, melyet a végzetbe vetett megújult hit hajt.
EnglishThe prophecy, said Stark, and all the trappings of a fated man were put upon me through no will of my own.
A próféciát mondta Stark meg az elrendeltetett férfiú minden sallangját nem az én akaratomból aggatták rám.
EnglishLake's plan to rid himself of any memories of Ricky and their ill-fated correspondence depended upon someone else.
Lake tervbe vette, hogy végképp kiiktatja az életéből Rickyt és kínos levelezésüket, de ehhez szüksége volt valakire.
EnglishThe days are fated to be filled with marvels.
EnglishWe are all fated men now, he said.
EnglishAnd on the campaign circuit, those still in the race took a few moments to reflect on just how ill-fated the mission had been.
A kampányolók közül azok, akik még versengtek egymással, szántak rá néhány percet, hogy; elmondják, mennyire balul ütött ki ez az akció.
EnglishDecidedly, I think, that you are fated to play an important part in this strange affair or rather in these two affairs.
- Itt tartom a levelét, Strock, és határozottan úgy gondolom, maga arra hivatott, hogy nagy szerepet játsszék ebben a különös ügyben... helyesebben ebben a két ügyben!
EnglishThe Lisbon Treaty does differ from its forerunner, the ill-fated Constitutional Treaty, in that it no longer consists of a single consolidated text.
A Lisszaboni Szerződés valóban abban különbözik balsorsú elődjétől, az alkotmányszerződéstől, hogy többé már nem egységes konszolidált szövegről van szó.
EnglishWhy then should there be any to sit in Viviane's place except a child half-fated for that high office, waiting for the day when Avalon fades forever into the mists?
Miért kellene hát másnak ülnie Viviane helyén, mint a magas hivatalra talán ha félig alkalmas lánykának, ha csak arra kell várnia, hogy Avalon mindörökre ködbe vesszen?