"extent" - Unkarinkielinen käännös

EN

"extent" unkariksi

volume_up
extent {subst.}

EN extent
volume_up
{substantiivi}

extent (myös: amplitude, bulk, grandeur, greatness)
volume_up
nagyság {subst.}
extent (myös: bulk, compass, content, coverage)
extent (myös: compass, coverage, dimension, expanse)
extent (myös: degree, measure, notch, phase)
volume_up
fok {subst.}
extent (myös: degree, gage, gauge, mark)
volume_up
mérték {subst.}
The Eves did not realize the extent of their danger yet.
Az elfek még nem mérték föl a veszélyt.
extent (myös: gage, gauge, measure, size)
volume_up
méret {subst.}

Esimerkkejä "extent"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe must also emphasise the extent to which a healthy fiscal policy is essential.
Hangsúlyoznunk kell azt is, hogy milyen fontos az egészséges fiskális politika.
EnglishYou'll be stripped of your license and prosecuted to the full extent of the law.
Nem praktizálhat többet,...és a törvény teljes szigorával fellépünk maga ellen!
EnglishIt guaranteed protection only to a minimal and certainly not an adequate extent.
A védelmet csak egy minimális, és nyilvánvalóan nem kielégítő mértékben garantálta.
EnglishTo what extent, Brys asked, has her battalion made use of the caches in the region?
Mennyiben aknázta ki hadserege a környéken található készleteket? kérdezte Brys.
EnglishAnd yet he could not let even the cynical Bokuto sense the full extent of the truth.
S nem hagyhatta, még a cinikus Bokutónak sem, hogy megsejtse a teljes igazságot.
EnglishOpinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
A szükséges változás jellegéről és mértékéről azonban a vélemények eltérnek.
EnglishIn Belgium too, the opposition is to a large extent denied access to the media.
Belgiumban is nagymértékben megtagadják az ellenzéktől a sajtóhoz való hozzáférést.
EnglishThese are two things that cannot be equated, but to an extent we have been doing so.
Ez két külön dolog, amit nem szabadna összemosnunk, de bizonyos fokig ezt tettük.
EnglishThe main road has been cleared of rubble and that is about the extent of it.
A főútról eltakarították a törmeléket, ennél aztán sokkal több nem is történt.
EnglishUnless we proceed to some extent by the book, then things will get out of hand.
Ha soha nem a szabályoknak megfelelően járunk el, áttekinthetetlenné válnak az ügyek.
EnglishAnd to what extent will this interfere with your duties here in the palace, Finadd?
És mennyiben fogja ez befolyásolni a palotában rád váró feladatkör ellátását?
English(NL) Greece only recently gave an insight into the actual extent of its debts.
(NL) Görögország csak a közelmúltban fedte fel adósságai tényleges mértékét.
EnglishI want you to witness the extent of my mercy by witnessing your deformed body.
Azt akarom, hogy lássa a könyörületemet, a te eltorzult testeden keresztül.
EnglishThe attacks are taking place to a large extent in Muslim states, but not only there.
A támadások nagy részben a muszlim államokban zajlanak, de nem kizárólag ott.
EnglishSurely the lack of approval can be attributed to some extent to the level of errors.
Biztos, hogy a jóváhagyás hiánya bizonyos mértékig a hibáknak tulajdonítható.
EnglishEach Member State should, to a large extent, make its own decisions in this regard.
Mindegyik tagállamnak - jórészt - magának kell meghoznia ezzel kapcsolatos döntését.
EnglishEnter the extent of the outline levels to be copied to the new document.
Ide írja be, milyen mélységben szeretné a címsorokat az új dokumentumba másolni.
EnglishSo you sit there, alone, in your tent, and that is the extent of your realm, isnt it?
Tehát csak ülsz itt egyedül, a sátradban, és ennyi az egész birodalmad, igaz?
EnglishThis is the case with English, Spanish and Portuguese and, to a lesser extent, French.
Ez érvényes az angolra, a spanyolra, a portugálra és kisebb mértékben a franciára.
EnglishThe Council has reduced the budget to such an extent that this is no longer possible.
A Tanács csökkentette a költségvetést olyannyira, hogy ez már nem lehetséges.