"to explain" - Unkarinkielinen käännös

EN

"to explain" unkariksi

EN to explain
volume_up
[explained|explained] {verbi}

He would meet his Creator, who would explain everything.
Találkozni fog Teremtőjével, aki majd mindent megmagyaráz.
This does explain a lot about the last two decades.”
Ez megmagyaráz egyet s mást az elmúlt két évtized történéseivel kapcsolatban.
You must yourself have formed some theory which will explain the facts to which we have listened.
Valószínűleg magának is van valami elképzelése, ami minden ismert részletet megmagyaráz.
What it doesn't explain is why the snakes remained.
Amit nem magyaráz meg, miért maradtak ott a kígyók?
'Sephrenia almost never explains things in advance,' Kalten told him.
Sephrenia szinte sosem magyaráz meg semmit előre mondta neki Kalten.
And each of these text blocks explains a key thing that's going on.
Minden egyes szövegdoboz egy-egy kulcsfontosságú dolgot magyaráz el.
to explain (myös: to develop, to evolve, to exert, to expound)
For all the above reasons, which are clearly explained in the report, I voted in favour.
Mindezek alapján, amelyeket a jelentés is világosan kifejt, igennel szavaztam.
to explain (myös: to justify, to motivate, to warrant)
The sudden rainfall does not explain this level of destruction.
A hirtelen esőzés nem indokol ilyen mértékű pusztítást.

Esimerkkejä "to explain"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWell, would anybody like to explain exactly what the hell happened at the bank?!
Nos, valaki pontosan eltudná nekem magyarázni, hogy mi a fene történt a bankban?!
EnglishConsequently, I would be grateful if you could also explain the next steps to us.
Következésképpen hálás lennék, ha elmagyarázná még nekünk a következő lépéseket.
EnglishInitially they were trying to explain just what a total eclipse was and wasn't.
Azon kezdtek el vitatkozni, hogy valójában micsoda is az a teljes napfogyatkozás.
English'Yes,' he said, 'but if you ask me to explain, I'm going to sound like a fool.'
Igen felelte , de ha azt kérnéd, hogy magyarázzam meg, nagyon ostobán hangzana.
English'You can read the signs how you like, but there may be other ways to explain them.
- Azt olvasom ki a jelekből, ami tetszik, de azoknak más magyarázatuk is lehet.
EnglishPerhaps he could explain in a little more detail what he means and how this worked?
Talán kifejthetné egy kicsit részletesebben, mire gondol, és hogyan működött ez?
EnglishJust after mid-night he called his wife to explain, then returned to the file.
Éjfél után hazaszólt a feleségének, hogy ne várja, aztán folytatta az olvasást.
EnglishHe can also explain that his children and his grandchildren will have cleaner air.
Azt is elmondhatja majd, hogy gyermekei és unokái tisztább levegőhöz juthatnak.
EnglishHe'd already wasted an hour trying to explain that to his Soviet counterpart.
Már így is ráment egy órája, mire orosz kollégájának elmagyarázta a szituációt.
English'I do not understand all that goes on myself, so I cannot explain it to you.
- Én magam sem értek meg mindent, ami történik, így hát megmagyarázni sem tudom.
English(ET) I would like to explain why I did not vote in favour of Mr Andersson's report.
(ET) Szeretném elmagyarázni, hogy miért szavaztam Andersson úr jelentése mellett.
EnglishWe fly her parents in from Seattle, and explain to them that it's to be kept quiet.
Ide hozzuk Seattle-ből a szüleit, megértetjük velük, hogy erről hallgatniuk kell.
EnglishOh, somebody ran a test, and I have to explain what it means to some people.
Óh, valaki kísérletezgetett, nekem meg el kell magyarázni, mit is jelent mindez.
English'Explain yourself,' says the mother, 'for I am surprised; I do not understand you.
Beszélj világosabban mondta az anyja , én egészen meg vagyok lepve, nem is értelek.
EnglishA death wish did not, however, entirely explain either the decor or Allwine.
De még a halálvágy sem adott teljes magyarázatot Allwine lakásának berendezésére.
EnglishI hope the President will be there when I have to explain that one to the judge.'
Remélem, az elnök mellettem fog állni, amikor majd meg kell magyaráznom a...
EnglishAt the same time, allow me to explain what lies at the heart of our concern.
Ugyanakkor kérem engedjék meg, hogy kifejtsem, hogy mi is az aggodalmunk lényege.
EnglishPart of that was because he was a second-level man, but that didn't explain it all.
Igaz, hogy a második vonalba tartozott, de ez még nem magyarázott meg mindent.
EnglishI call on the North Korean Government to explain the whereabouts of the footballers.
Felszólítom az észak-koreai kormányt, hogy tájékoztasson a focisták hollétéről.
EnglishYou were shouting... he said, trying to begin to explain his presence in the room.
- Kiabáltál... - mesélte neki Raul, hogy megmagyarázza jelenlétét a szobában.