"exemption" - Unkarinkielinen käännös

EN

"exemption" unkariksi

EN exemption
volume_up
{substantiivi}

exemption (myös: discharge, franchise, freedom, grace)
The exemption will be in line with the efforts made at national level.
A mentesség összhangban lesz a tagállami szinten tett erőfeszítésekkel.
In Portugal, 356 140 Portuguese enterprises could be covered by this exemption.
Portugáliában ez a mentesség 356 140 portugál vállalkozást ölelhet fel.
Unfortunately, a comparable exemption does not apply to all EU citizens.
Sajnos nincs hasonló mentesség érvényben valamennyi EU-polgár tekintetében.
exemption (myös: immunization, release)
AZ EGK-VIZSGÁLAT ALÓLI MENTESÍTÉS
In fact, it welcomes the abolition of the exemption and the application of the general law of competition.
Tulajdonképpen üdvözli a mentesítés eltörlését és az általános versenyjogi szabályok alkalmazását.
Exemption from valued added tax and excise duty of goods imported by persons travelling from third countries (vote)
A harmadik országból beutazó személyek által importált áruk után fizetendő hozzáadottérték-adó és jövedéki adó alóli mentesítés (szavazás)
exemption (myös: exception, pulling out, removal, taking out)
volume_up
kivétel {subst.}
However, the exemption does not apply to such specimens traded as dormant tubers.
E kivétel nem vonatkozik a nyugalmi állapotban levő gumók kereskedelmére.
This exemption is general in nature but, as usual, the devil is in the detail.
Ez a kivétel jellegében általános, de szokás szerint az ördög a részletekben rejlik.
There is also, however, one exemption for which we would argue, and it relates to renovation loans.
Van azonban egy kivétel, amely mellett ki szeretnénk állni.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "exemption":

exemption

Esimerkkejä "exemption"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishLikewise, an exemption in accordance with Article 13(4) could therefore not be granted.
Hasonlóképpen, nem adhatták meg a 13. cikk (4) bekezdése szerinti mentességet.
EnglishAn exemption in accordance with Article 13(4) had therefore to be rejected.
Ezért el kellett utasítani a 13. cikk (4) bekezdése szerinti mentességet.
EnglishAt that point, I will again request an exemption in the other French overseas departments.
Akkor ismét kérni fogom a mentességet a francia tengerentúli megyék számára.
EnglishWe should, in principle, support visa exemption for the countries of the Western Balkans.
Elviekben támogatnunk kellene a nyugat-balkáni országok vízummentességét.
EnglishOn this basis, its request for an exemption in accordance with Article 13(4) has to be rejected.
Ennek alapján, el kell utasítani a 13. cikk (4) bekezdése szerinti mentességet.
EnglishWe address that problem by examining each category and every exemption.
Úgy kezeljük ezt a problémát, hogy újravizsgálunk minden kategóriát és minden mentesítést.
EnglishThese two States therefore have an exemption with regard to their participation in EMU.
E két tagállam így mentességet élvez a GMU-ban való részvétel alól.
EnglishThe position and the reasoning behind the abolition of the exemption regulation are misguided.
A mentességi rendelet megszüntetése mögött meghúzódó álláspont és érvelés megfontolatlan.
EnglishThe exemption may be granted only in so far as the compensating products obtained are exported.
A mentességet csak akkor lehet megadni, ha a végtermékeket exportálják.
EnglishAny exemption from such payment obligation should have been provided for in the contract.
Minden ilyen fizetési kötelezettség alóli mentességről rendelkezni kellett volna a szerződésben.
Englishcriteria for deciding on the duration of exemption/grace periods
a mentességi/türelmi időszakkal kapcsolatos döntéshozatal kritériumai,
EnglishToday, the countries are individually negotiating with the host country on that kind of exemption.
Ma az egyes országok külön-külön tárgyalnak a fogadó országgal az említett mentességről.
EnglishThat is why I, in turn, advocated the exemption of renewable energies.
Ez az, amiért a megújuló energiák hasznosításával kapcsolatos megoldások mentessége mellé álltam.
EnglishTherefore, VHI's initial exemption from the EU's rules for insurers is no longer applicable.
Ezért a VHI eredeti mentessége az EU biztosítókra vonatkozó szabályai alól már nem alkalmazható.
EnglishThe June List advocates Swedish exemption from EU labour law.
A "Junilistan” azt javasolja, hogy Svédország mentesüljön az uniós munkajog hatálya alól.
EnglishProducts that may benefit from exemption from or a reduction in dock dues (
Az "octroi de mer” elnevezésű adó vonatkozásában adómentességre vagy adókedvezményre jogosult termékek (
EnglishI agree that the validity of the exemption provisions should be extended to 31 December 2015.
Egyetértek a mentesítő rendelkezések hatályának 2015. december 31-ig történő meghosszabbításával.
EnglishHowever, this requires an exemption from the stringent EU competition rules in agriculture.
Ehhez azonban a mezőgazdaság területén felmentést kell adni a szigorú európai versenyszabályok alól.
EnglishVAT exemption on the final importation of certain goods (
Bizonyos termékek végleges behozatalára kivetett hozzáadottérték-adó alóli mentességek (
EnglishThe exporter concerned also availed of benefits under the income tax exemption provisions of the EOUS.
Az adott exportőr kihasználta az EOER jövedelemadó rendelkezései szerinti kedvezményeket is.