EN equal
volume_up
{adjektiivi}

equal (myös: even, level, like, equal to)
The principle of equal pay for work of equal value must be implemented fully.
Az "egyenlő munkáért egyenlő bért” elvet teljes mértékben meg kell valósítani.
For this reason, equal pay and equal work for all workers must be guaranteed.
Emiatt garantálni kell valamennyi munkavállaló számára az egyenlő munkáért egyenlő bért.
The principle of 'equal pay for equal work in the same place' must not be weakened.
"Az azonos munkahelyen végzett egyenlő munkáért járó egyenlő bérezés elve” nem sérülhet.
equal (myös: identical, equal to)
volume_up
azonos {adj.}
The principle of equal pay for equal work is, of course, important to us.
Az azonos munkáért azonos bért elve természetesen fontos számunkra.
Equal pay for equal work is something which is long overdue.
Az azonos munkáért fizetett azonos bér már rég esedékes kérdés.
However, we should not limit our discussion to equal pay for equal work.
Azonban vitánk nem szorítkozhat csak az azonos munkáért járó egyenlő fizetésre.
The other view wants cooperation involving diverse and equal partners.
A másik megközelítés a különböző, de egyenrangú partnerek együttműködéséről szól.
It will be an equal partner with the other European institutions.
Egyenrangú partnere lesz a többi európai intézménynek.
We need cooperation between majorities and minorities on an equal footing.
Egyenrangú együttműködésre van szükség többség és kisebbség között.
The report proposes an equal dialogue, taking into account the differences between and independence of the many associations.
A jelentés - figyelembe véve a szövetségek közötti különbségeket, azok függetlenségének mértékét - kiegyensúlyozott párbeszédet javasol.
In certain instances it concerns equal access to services, and in others it involves the balanced distribution of research centres, for example.
Bizonyos helyeken a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, míg másutt például a kutatási központok kiegyensúlyozott elosztását érinti.
Brussels should adopt a balanced approach with regard to the Georgia question by taking equal account of the legitimate interests of both Georgia and Russia.
Brüsszelnek kiegyensúlyozott megközelítést kell elfogadnia a grúz kérdést illetően azzal, hogy egyenlő mértékben veszi figyelembe mind Grúzia, mind Oroszország jogos érdekeit.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "equal":

equal

Esimerkkejä "equal"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishShe had a voice equal to her physical beauty; clear like a little silver bell.
Hangja is olyan volt, mint a szépsége tiszta, világos, akár egy kis ezüstcsengő.
EnglishFern had made an impressive attempt to equal Aristotle's achievement.
Ransom K. Fern impozáns kísérletet tett Arisztotelész rekordjának beállítására.
EnglishFor nothing I had seen so far could equal this structure in grace and in height.
Az, amit eddig láttam, meg se közelítette szépségben és nagyságban ezt a templomot.
EnglishThe Elf took the Borderman's hand and measure by equal turns, but said nothing.
Az elf kezet nyújtott a határvidékinek, egyenlőként üdvözölte, de nem szólt.
EnglishShe has a very good notion of fingering, though her taste is not equal to Anne's.
Az ujjrend ellen nem lehet semmi kifogás, de ízlés tekintetében nem éri utol Anne-t.
EnglishShe answered with equal indifference and brevity, and the others said no more.
Elizabeth éppoly közömbösen és kurtán válaszolt, s Caroline nem szólt többet.
English( B ) DEPENDENT CHILD'S ALLOWANCE , EQUAL TO BFRS 1100 PER CHILD PER MONTH ;
b) gyermektartási támogatás, amelynek összege havonta és gyermekenként 1100 BEF;
EnglishI'm going to set you free and see if Fletcher's stock is the equal of my own.
Szabadon engedlek, csak hogy lássam, Fletcher porontya mérhető-e az enyémhez.
EnglishIf you give your host-gift first, he must respond with a gift of equal value.
Ha te adod át elsőként az ajándékodat, ő kénytelen lesz hasonló értékűt adni neked.
EnglishThe second point, Commissioner, concerns equal access to positions of responsibility.
Biztos asszony, a második fontos kérdés az egyenlőség a felelős pozíciók terén.
EnglishSimultaneously and with equal relief, Jilly and Dylan said, 'Twenty-eight!'
Huszonnyolc! - szólalt meg Jilly és Dylan egyszerre, hatalmas megkönnyebbüléssel.
EnglishA palsied hand shakingly raised to vote had a power equal to that of a mailed fist.
Egy szavazásra emelkedő reszkető kéz ugyanannyit ért, mint egy páncélos ököl.
EnglishIt has responsibilities as a State and it cannot be put on an equal footing with Hamas.
Államként felelősséggel tartozik, és nem lehet ugyanúgy kezelni, mint a Hamászt.
EnglishFor instance, in the Camas Valley, clearly everyone was independent and equal.
Példának okáért a Camas-völgyben valóban függetlenség és egyenlőség dívott.
EnglishIt is deeply flawed to put tigers, polar bears, elephants and tuna on equal terms.
Nagy tévedés a tigrist, a jegesmedvét, az elefántot és a tonhalat egy lapon említeni.
EnglishAn integrated approach is needed when addressing deficiencies in equal opportunities.
Az esélyegyenlőségi hiányosságok kezelésekor integrált megközelítésre van szükség.
EnglishWe're going to get you out of your little prison, said Quinn with equal coldness.
Kiviszünk ebből a börtönből mondta Quinn a kreatúráéhoz méltó hidegséggel.
EnglishOne of these is also the achievement of equal opportunities for women and men.
Ezek közé tartozik a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség megvalósítása.
EnglishA chill prickled through me equal to the sharpest bite of the winter night outside.
A hideg úgy futkosott a hátamon, mintha a legfagyosabb téli éjszakába léptem volna ki.
EnglishIts four arms were of equal length, the full span no more than an inch and a half.
Négy szára egyforma hosszú volt, az átmérője pedig nem lehetett több másfél hüvelyknél.

Muita sanoja