"elusive" - Unkarinkielinen käännös

EN

"elusive" unkariksi

EN elusive
volume_up
{adjektiivi}

He came awake suddenly, already up on one elbow, groping for some elusive thought.
Hirtelen ébredt fel, és immár félkönyéken tapogatódzott egy nehezen megfogható gondolat után.
I've got to warn you: the sense in which my worldview is upbeat has always been kind of subtle, sometimes even elusive.
De figyelmeztetnem kell Önöket: optimista világnézetem mindig is kissé megmagyarázhatatlan volt, és néha még nehezen megfogható is.
We have just shown that we can, by decisive joint action, agree on a treaty that has proven elusive for a very long time.
Sikerült megmutatnunk, hogy határozott, együttes fellépéssel meg tudunk állapodni egy szerződésről, amely sokáig olyan nehezen megfogható volt.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "elusive":

elusive

Esimerkkejä "elusive"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBut between that time and eleven twenty, he seemed to have been singularly elusive.
Viszont, attól az időtől kezdve egészen tizenegy húszig, furcsamód, felszívódott.
EnglishAll of them were ready for the elusive human to appear, eager to destroy him.
Mindegyikük készen állt a dühítő ember megjelenésére és várták, hogy elpusztíthassák.
EnglishWhere had the Valeman wandered in his futile search for the elusive Sword of Shannara?
Merre vándorolhat a völgylakó, míg hajszolja Shannara megfoghatatlan Kardját?
EnglishSomething in Edur blood defied them, remained elusive to their sorcerous efforts.
Volt ugyanis az edur vérben valami, ami ellenállt nekik, amit nem tudtak varázslattal megfogni.
EnglishBut the garden's magic had the power to ferret him out even in this elusive form.
De a kert varázslatának volt hozzá ereje, hogy megbéklyózza még ebben az anyagtalan formájában is.
EnglishAn inclusive internal political consensus on the way forward remains elusive.
A jövőbeni elképzelésekről nincs átfogó belpolitikai egyetértés.
EnglishEven the cannibals in the Ecuadorian rain forest, the elusive Kanka-bonos, were Roman Catholics.
Még az ecuadori esőerdők rejtélyes lakói, a kankabonók is római katolikusok voltak.
EnglishHis attention flicked up again to the swift beat of those elusive wings.
Elkapta a szemét, és ismét előre nézett, hogy tanulmányozza a felbukkanó, roppant szárnyakat.
EnglishYou could lie while telling the truth-or, rather, by making the truth elusive and enigmatic.
Csak később tudtam meg, milyenek is azok a Garamond-féle vacsorák.
EnglishIt's subsonic, which makes it a more inviting target and less elusive.
Nem szuperszonikus gép, ami még nehezebbé teszi a menekülést, és megkönnyíti a közvetlen célzást.
EnglishOne of those quick, elusive smiles played on her lips, as she turned towards the slope.
Ravaszkás, röpke, megszokott kis mosolya villant fel ajkán, amint az emelkedő hegyoldal felé fordult.
EnglishThen ... into view came a shape as elusive as a night shadow floating across black water.
Ám egyszer csak... egy megfoghatatlan alak tűnt fel, olyan, akár a fekete árnyék a sötét víztükrön.
EnglishThey were in many ways as elusive as the dreams of mortals.
Sok tekintetben olyan megfoghatatlanok voltak, mint a halandók álmai.
EnglishBut there is one who is more elusive and clever than all the rest.
De ez az egy különleges, a legügyesebb, a sok lusta között.
EnglishAnd this one was Russian-trained, the most elusive of all.
Ezt ráadásul a KGB képezte ki, ami csak még különlegesebbé tette.
EnglishIn fact, I think that security is elusive.
Valójában szerintem a biztonság nehezen, vagy talán egyáltalán nem is megfogható.
EnglishHe tried to give it defini- tion, to place its source, but it slipped away from him, elusive and defiant.
Próbálta meghatározni, forrását fölfedezni, de elsiklott előle, megfoghatatlan volt és makacs.
EnglishAnd there came gently to his nostrils, the elusive expensive perfume that Rosamund Darnley used.
Orrcimpái gyengéden szívták be annak a drága parfümnek illanó illatát, amelyet Rosamund Darnley használt.
EnglishMany were staggering or limping, now, as they turned to follow their elusive foe.
Többen is felbuktak egymásban vagy éppen ernyedten rogytak össze, ahogy ellenfelük felé fordulva újabb rohamra készültek.
EnglishBut in this case, the outcome was far from certain, and even the notion of victory seemed confused and elusive.
De a végeredmény messze nem volt megjósolható, s még a győzelem gondolata is délibábnak tűnt.