"to elicit" - Unkarinkielinen käännös

EN

"to elicit" unkariksi

EN to elicit
volume_up
[elicited|elicited] {verbi}

Esimerkkejä "to elicit"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHe would elicit the facts from her and the interview would be written up.
Csak meséljen el Aschernéról mindent, és majd ő, Poirot megírja a cikket.
EnglishYou don't have any because, at this moment anyway, there's no one to elicit it, no bad guy.
E pillanatban nem is haragszol, most legalábbis nem, mert nincs, aki kiváltsa, nincs rossz fiú.
EnglishThey were still disturbingly empty eyes, and Laura could make no connection with them, elicit no awareness.
Zavarba ejtően üres volt a kislány tekintete, Laura nem talált kapcsolatot vele.
EnglishThe ancient machine's eye cells had been dim, but Lodovik's nearness seemed to elicit a response.
Az ősrobot szemei elhomályosultak, de... mintha még mindig ott pislákolt volna bennük az értelem fénye.
EnglishThey would not be able to elicit any more information from her.
Úgy tűnt több információt lehetetlen előhozni belőle.
EnglishHe had to force it, for there was nothing about Rita Yancy that could elicit a genuine smile from him.
Valóban erőltetnie kellett, mert semmi nem volt Rita Yancyben, ami őszinte mosolyt varázsolhatna az ember arcára.
EnglishI also have a degree of understanding for the very emotional responses which such matters sometimes elicit.
Bizonyos mértékben megértem azokat az emocionális reagálásokat is, amelyeket ezek a témák időnként kiváltanak.
EnglishThis report must elicit similar responses.
Ennek a jelentésnek hasonló válaszokat kell kiváltania.
EnglishThursday night is elicit drug use.
Csütörtök este a tiltott kábítószer-fogyasztásé.
EnglishChemicals can elicit programmed responses.
EnglishThis did not elicit a reply.
EnglishHis statement, Fowler thought, was simple and most dignified, showing remarkable modesty that was sure to elicit comment from the commentators.
Fowler biztos volt benne, hogy a kommentátorok ódákat fognak zengeni az orosz intelligenciájáról és szerénységéről.
EnglishI realized how lonely I was that I was speaking to this poor creature, trying to elicit from him some understanding of what I felt.
Csakugyan nagyon magányos lehetek, ha ebből a szerencsétlen flótásból próbálok kicsiholni valamilyen választ az elragadtatásomra.
English-that would elicit an immediate response from any well-trained crew dog.
Cobb a vészhelyzet ellenére sem használta a kiugrani" vezényszót, ami minden jól képzett repülősből azonnali reakciót váltott ki.
EnglishYet it is true that Mr Ouattara, a Muslim of non-Ivorian origin trained at the IMF in Washington, can only elicit your support.
No de igaz is, az IMF-nél Washingtonban képzett, nem elefántcsontparti származású muzulmán Ouattara csak támogatásra számíthat önöktől.
EnglishFew people i pressed Clint, and fewer still pierced his reserve and elicit more than a polite, businesslike response from him.
Kevés ember volt rá hatással, még kevesebb hatolt át tartózkodásán, és szedett ki belőle mást, mint udvarias, üzleti hangvételű választ.
EnglishAtkins still had nojammers on the missile acquisition radar-jamming the signal too early would surely elicit a very angry response from the Chinese.
Atkins még nem zavarta a célbefogó radart, mert a túl korai zavarás biztosan nagyon felingerelte volna a kínaiakat.
EnglishWhereupon the worthy men plied him with fresh argument, but were unable to elicit other answer from him, and told his mother so.
A derék emberek ennek hallatára még nyomatékosabban lelkére beszéltek, de nem tudván egyéb feleletet kivenni belőle, megjelentették anyjának.
EnglishShe was beautiful to watch as she tried to elicit a glimmer of understanding from a ragbag of a man, whom the M.P.'
Gyönyörű látvány volt, amint megpróbált egy szikrányi megértést kicsiholni egy toprongyos emberből, akit a tábori csendőrök odatartottak elébe.
EnglishSlow steps down the. narrow passage, pausing every now and then, but never long enough to elicit a scream from anyone, until she came to a T-intersection.
Lassú léptekkel haladt végig a folyosón, időnként meg-megállt, de sosem olyan hosszú időre, hogy sikolyt csaljon ki bárkiből.