"efficiently" - Unkarinkielinen käännös

EN

"efficiently" unkariksi

EN efficiently
volume_up
{adverbi}

efficiently
The updated regulations must be managed efficiently right from the start.
Az aktualizált rendelkezéseket rögtön a kezdetektől hatékonyan kell kezelni.
Complaints must be examined efficiently and in the shortest possible time.
A panaszokat hatékonyan, és a lehető legrövidebb időn belül ki kell vizsgálni.
However, an efficiently operating judicial system is required to do this.
Ennek megvalósításához azonban hatékonyan működő igazságügyi rendszerre van szükség.
efficiently (myös: effectively)
For many petitioners, we are the last port of call and it is crucial that we respond effectively and efficiently.
Számos beadványozó számára mi jelentjük az utolsó mentsvárat, és létfontosságú, hogy problémáikra hatékonyan és hatásosan válaszoljunk.
Generally speaking, the EU budget, in its present format, cannot deal efficiently and effectively with issues related to climate change.
Általában véve, az EU költségvetése a jelenlegi formájában nem képes hatékonyan és hatásosan kezelni az éghajlatváltozással összefüggő kérdéseket.
I can telepath normal applicants rapidly and efficiently, but I cannot handle other Espers with the same speed and economy.
Gyorsan és hatásosan kifürkészek minden szokványjelentkezőt, viszont ha egy szupér kerül elém, nem tudok vele elég gyorsan végezni, így a munkám nem termelékeny.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "efficiently":

efficiently
efficient
English

Esimerkkejä "efficiently"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe problems of the past must be solved if we are to move ahead more efficiently.
Meg kell oldanunk a múlt problémáit ahhoz, hogy hatékonyabban tudjunk előrelépni.
EnglishBy using energy more efficiently in Europe we would ensure greater security of supply.
Az energiahatékonyság javítása révén erősíthetjük az európai ellátás biztonságát.
EnglishEuropean Union taxpayers' money must be used appropriately and efficiently.
Az uniós adófizetők pénzét megfelelő módon és eredményesen kell felhasználni.
EnglishThe money must therefore be used better, more efficiently and transparently.
A pénzt ezért jobban, hatékonyabban és átláthatóbb módon kell felhasználni.
EnglishThe fences were set ting up quickly and efficiently, displaying freshly stolen booty.
Az asztalokat már telerakták, közszemlére téve a frissen lopott zsákmányt.
EnglishThe government could work more efficiently than Federal Express when it wanted to.
Ha akarta, a kormány gyorsabb tudott lenni még a Federal Expressnél is.
EnglishThe handcuff tethered him to the door as efficiently as a choke-chain.
Csakhogy a bilincs úgy odapányvázta az ajtóhoz, akár a kutyát a fojtólánc.
EnglishThis compromise means that the quotas that already exist will be used more efficiently.
Ez a kompromisszum azt jelenti, hogy a létező kvótákat hatékonyabban fogják felhasználni.
EnglishFor the most part, they appeared to be young men who worked briskly and efficiently.
Minden kosárral négy ember dolgozott, és láthatólag két vagy három ilyen kis csapat érkezett.
EnglishShe clipped them quickly and efficiently, and within seconds she made my skin crawl.
Elég volt néhány mondatot mondania, és a szőr is felállt a hátamon.
EnglishThough shed dealt with the insect efficiently enough, she was obviously deeply afraid.
Határozottan cselekedett az imént, de szemmel láthatóan nagyon félt.
EnglishAnd every dollar that flows into that will be spent more efficiently by a factor of 10 to 15.
És ez a pénz sokkal hatékonyabban lesz elköltve, 10-15-ször hatékonyabban.
EnglishEfficiently disposing of the corrupt and tottering Fourth Republic, he founded the Fifth.
Eltakarította a korrupt és roskadozó Negyedik Köztársaságot, és megalapította az Ötödiket.
EnglishMiss Gorringe had all the same facts at her fingertips and could retail them efficiently.
Mindez Miss Gorringe-nak is kisujjában volt, és ő is igen rátermetten osztogatta tanácsait.
EnglishPerhaps it would be possible to plan the sitting so as to divide the time up more efficiently.
Az ülés tervezésénél talán figyelmet kellene fordítani az idő megfelelőbb beosztására.
EnglishFree trade means that the earth's resources are used as efficiently as possible.
A szabad kereskedelem azt jelenti, hogy a Föld erőforrásait a lehető leghatékonyabban használjuk fel.
EnglishI am not convinced that my moneys are being spent efficiently, said King Casmir.
- Nem vagyok meggyőződve, hogy Torqual megfelelő célokra fordítja a pénzemet - közölte Casmir király.
EnglishHow will we manage to use the existing resources more efficiently?
Hogyan tudjuk majd a meglévő forrásokat még eredményesebben felhasználni?
EnglishSomebody told me I was here to defend the country efficiently.
Valaki mintha azt mondta volna, hogy a dolgom az, hogy megvédjem a hazámat.
EnglishBut it was underground, if barely so, and it moved efficiently enough.
De a föld alatt járt, még ha nem is túl mélyen, így fenti rokonainál gyorsabban közlekedhetett.