"dress" - Unkarinkielinen käännös

EN

"dress" unkariksi

volume_up
dress {subst.}
HU

EN dress
volume_up
{substantiivi}

1. Muoti & vaatteet

dress (myös: costume, clothes)
volume_up
ruha {subst.}
It was a dress, like a, like a summer kind of farmer girl dress, you know?
Egy olyan ruha, mint amilyen, a, farmerlányok nyári ruhája, tudja?
Uhm, a light-colored dress, sort of a beige, cotton, buttons down the front.
Izé, valami világos, olyan drappféle ruha, vászonból, elöl végiggombolva.
Their dress followed the fashion of the ancient Emperor Sven the Severe.
(A díszítés a szabók hozzáértéséről, és a ruha tulajdonosának anyagi helyzetéről árulkodott.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "dress":

dress

Esimerkkejä "dress"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishYou'll look lots better in blue because I'm going to wear my dun-colored dress.
Csak tessék fölvenni a kéket, mert az jól fest az én szalmasárga ruhám mellett.
English`Deborah,' he said, touching it again, touching its little ragged dress of velvet.
Deborah! szólította, és újra megérintette, megfogta a rongyos kis bársonyruhát.
EnglishThe photo showed Annie, not in her uniform but in a white dress frothing with lace.
A fényképen Annie volt látható, de egyenruha helyett csipkés-habos fehér ruhában.
EnglishAnd she said, "People in Eastern dress, in drapes, walking up and down stairs.
és azt mondta „Embereket keleti ruhákban, szövetekben, fel-le mászkálnak a lépcsőn.
EnglishHe looked across from her to Audrey, pale and mothlike in a silvery grey dress.
Ezután Audreyra pillantott, aki ezüstszürke ruhájában sápadt és molylepkeszerű volt.
EnglishMy black outer cloak fell down, revealing my unkempt wild long hair and plain dress.
Fekete köpenyem földre hullott, feltárva kócos, hosszú hajamat, egyszerű ruhámat.
EnglishThey dress with great ostentation, possessing many black slaves of their own.
Hivalkodó pompával öltözködnek, és maguk is számos fekete rabszolgát tartanak.
English'Unless, of course, Douglas Keefer is the sort of monster who likes to cross-dress.'
- Hacsak Douglas Keefer nem olyasféle szörnyeteg, aki szeret női ruhában járni.
EnglishIt stipulates how you must eat, dress and, even, how you must use the toilet.
Rendelkezik arról, hogyan együnk, öltözködjünk, sőt hogyan használjuk a vécét.
EnglishShe wore a blue dress with blue gloves and carried a small bouquet of flowers.
A nő halványkék ruhát viselt, kék kesztyűt, és egy kis csokor virág volt a kezében.
English'As a boy in the dress of white men - when I first went to the Wonder House.
- A fehér emberek ruhájába voltál öltözve, amikor először mentem a Csodaházba.
EnglishThat is inconspicuous dress of chela attached to service of lamaistic lama.
Hát ez a tanítvány szerény ruházata, aki a vöröskalapos láma szolgálatában áll.
EnglishThe little creature ran across at the words and nestled up against the lady's dress.
A gyerek odaszaladt az anyjához, valósággal befúrta magát az asszony ruhájába.
EnglishThere was a pale green rough wool dress of the pull-on type, with half sleeves.
Halványzöld, nyersgyapjú ruhája volt, bebújós szabású, háromnegyedes ujjal.
EnglishWell, if he wanted his bathing-dress, he must have been going to the seaside.
Hát igen, ha fürdőnadrág kellett neki, akkor biztosan a tengerpartra készült.
EnglishIf I've got to go in drag, it's a good thing you're here to help me dress up.
- Ha csakugyan álöltözetben kell megjelennem, inkább hálás lehetnék, hogy itt vagy.
EnglishShe brought her leg round and stood up, straighten- ing the girlish cotton dress.
Leemelte a lábát a karfáról, fölállt, megigazgatta kislányos pamutruháját.
EnglishVery respectable looking, with her hair dragged back from her face and her black dress.
Hátrasimított hajával, fekete ruhájában határozottan tiszteletre méltó jelenség.
EnglishShe put a brown hand into the bosom of her dress and came a step into the room.
Egyik barna kezével benyúlt a ruhája kivágásába és egy lépéssel beljebb jött a szobába.
EnglishHe was awayYes, I remember he was awaybecause he forgot his bathing-dress.
Elvolt... igen, emlékszem, hogy elvolt... mert otthon felejtette a fürdőnadrágját.