"drastic" - Unkarinkielinen käännös

EN

"drastic" unkariksi

EN drastic
volume_up
{adjektiivi}

drastic
And weve had to do some pretty drastic things, especially during the early days.
- És bizony a legelején néhány valóban drasztikus lépésre kényszerültünk.
This does not mean that what we are proposing is drastic and immediate action.
Ez nem azt jelenti, hogy amit javaslunk az drasztikus és azonnali intézkedés.
Such a drastic shift in their structure couldn't have been very successful!
Egy ilyen drasztikus változtatás nem lehetett sikeres!
drastic (myös: athletic, brawny, fast, firm)
volume_up
erős {adj.}
It is extremely important that EU leaders take decisions with reference to what they say and do not give in to protectionist pressures which, in several countries, are unquestionably drastic.
Rendkívül fontos, hogy az EU vezetői a szerint hozzák meg a döntéseket, amit mondanak, és ne engedjenek a protekcionista nyomásnak, amely egyes országokban vitathatatlanul erős.
drastic (myös: close, deep, exhaustive, extensive)
volume_up
alapos {adj.}
By revolution, I mean a drastic and far-reaching change in the way we think and behave -- the way we think and the way we behave.
Forradalom alatt egy hathatós és messzemenő változást értek, a gondolkodás- és viselkedésmódunkban -- a módban, ahogy gondolkozunk és viselkedünk.

Esimerkkejä "drastic"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishCommissioner, your stance as regards the European Council sounded very drastic.
Biztos úr, Ön rendkívül kemény hangot ütött meg az Európai Tanácsot illetően.
EnglishHowever, the melting of the Arctic ice cap has numerous, drastic consequences.
A sarkvidéki jégtakaró olvadása azonban számos drámai következménnyel jár.
EnglishThe Nord Stream construction project will have a drastic impact on this security.
Az Északi Áramlat építési projekt óriási hatással lesz e biztonságra.
EnglishIf it goes further in Moscow, we ought to hear about it before anything drastic happens.
Ha Moszkvában tényleg lépni akarnak, akkor még időben hallani fogunk róla.
EnglishMind you, this would be the most drastic course the judge could take.
De hozzá kell tennem, ez lenne a bíró lehető legdrasztikusabb intézkedése.
EnglishHe couldn't believe in something so drastic for one so young.
Cortland, legalábbis Beatrice Mayfair azt mondta, vadul ellenezte a sokkolást.
EnglishTo combat obesity, drastic measures must be taken here and now:
Az elhízás leküzdésére radikális intézkedéseket kell hozni, itt és most:
EnglishHe was trying to take drastic action to escape deep guilt sensations.
Mélységes bűntudat gyötörte, és ettől akart megszabadulni.
EnglishThe financial and economic crisis has resulted in a drastic downturn in sales in the retail sector.
A pénzügyi és gazdasági válság drámai visszaesést okozott a kiskereskedelmi értékesítések terén.
EnglishThe only chance to force him to step down is a drastic change in the stance held by the African Union.
Az egyetlen esély a lemondatására az, ha az Afrikai Unió drasztikusan változtat álláspontján.
EnglishTherefore, we should raise the alarm in every instance of drastic violations in this area.
Ezért minden olyan esetre fel kell hívnunk a figyelmet, amelyben súlyos jogsértésekre kerül sor ezen a téren.
EnglishWhat kind of signal is the Council giving by proposing a drastic reduction in resources in paragraph 1a?
Milyen üzenetet küld a Tanács azáltal, hogy drámai csökkentéseket javasol az 1a. fejezet forrásaiban?
EnglishIn 2007 Europe turned its back on this commitment, with a drastic fall in its collective effort.
2007-ben Európa hátat fordított ennek a kötelezettségvállalásnak, és közös erőfeszítései drasztikusan visszaestek.
EnglishMr Shrivenham, a drastic change has occurred in my plans.
Mr. Shrivenham, tervemben gyökeres változás történt.
EnglishIt will be a lot cheaper than imposing on industry ever more increasingly drastic emission reductions.
Sokkal olcsóbb lesz, mint ha folyamatosan egyre drasztikusabb kibocsátási korlátozásokat vetnénk ki az iparra.
EnglishHow can we maintain a fund to deal with increasingly drastic exceptional situations?
Hogyan lehet egy olyan alapot fönntartani, amelynek egyre drasztikusabb, szélsőségesebb helyzetekben kell megoldást biztosítania?
EnglishThe fuel costs pose a drastic threat primarily to air transport, which is most vulnerable to costs.
Az üzemanyagköltségek drasztikusan fenyegetik elsősorban a légi közlekedést, amely a legérzékenyebb a költségekre.
EnglishI would nevertheless like to point out that we need to make drastic improvements to the way we use energy.
Mindazonáltal szeretnék rámutatni, hogy az energiafelhasználási módjainkon drasztikusan változtatnunk kell.
EnglishWhen this does happen, the consequences are drastic.
Amikor ez megtörténik, a következmények drasztikusak.
EnglishEUR 300 million is better than nothing but more drastic action is needed in future to support this industry.
300 millió euró több, mint a semmi, de az iparág támogatásához a jövőben határozottabb lépésekre van szükség.