"domain" - Unkarinkielinen käännös

EN

"domain" unkariksi

volume_up
domain {subst.}

EN domain
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

domain (myös: area, circuit, corner, countryside)
volume_up
terület {subst.}
It would also mean that the tax domain is one where there is still work to be done to make the most of the internal market.
Ez azt is jelentené, hogy az adózás az a terület, ahol még mindig van tennivaló a belső piac teljes körű kihasználását illetően.
domain (myös: asset, demesne, estate, holding)
volume_up
birtok {subst.}
They departed the royal domain through a stone portal and almost immediately encountered a crossroads, where Sarris Way became Fanship Lane.
Áthaladtak egy nagy kőkapun, amely a királyi birtok határát jelölte, és szinte azonnal kiértek a keresztúthoz, ahonnantól kezdve a sarrisi út Fanship dűlő név alatt futott tovább.
domain
volume_up
domén {subst.}
domain (myös: head)

2. Matematiikka

domain

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "domain":

domain

Esimerkkejä "domain"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI am thinking of the domain names, the icon and the American influence on this.
Itt a domainnevekre, az ikonra és az erre gyakorolt amerikai hatásra gondolok.
EnglishA thing of evil that roams the forests and the dark bowers of man's domain..
Végtelen gonoszságról, mely uralja az erdőket, és az emberi világ gonosz erőit.
EnglishLike Princess Suldrun before, Madouc regarded this chamber as her personal domain.
Suldrun hercegnőhöz hasonlóan, Madouc is saját birodalmának tekintette a csarnokot.
EnglishWhich puts it in the public domain and doesn't leave me anything to sell.
Ettől azután közprédává válik, és én itt állok üres kézzel, nem lesz mit eladnom.
EnglishWho are you, that crosses the breadth of my domain, with neither let nor leave?
A lovag odakiáltott nekik: - Kik vagytok, akik engedély nélkül behatoltatok birtokomra?
EnglishWe believe that measures at national level are more appropriate in this domain.
Úgy gondoljuk, hogy e téren megfelelőbbek a nemzeti szintű intézkedések.
EnglishTension began to mount as they moved more deeply into the domain of the Gnome people.
Idegeik megfeszültek, ahogy egyre mélyebbre merészkedtek a gnóm nép földjén.
EnglishWill you come with us and see us in friendship to the edge of your domain?
Nem jönnél velünk, és kísérnél el bennünket barátságban birodalmad határáig?
English%1: Hubble Space Telescope, operated by STScI for NASA [public domain]
%1: Hubble űrteleszkóp, az STScI üzemelteti a NASA számára (szabad hozzáférésű)
EnglishClick on this button to manually add a host or domain specific policy.
Kattintson erre a gombra egy gép- vagy tartományspecifikus házirend hozzáadásához.
EnglishWe've always started with objective data, with information in the public domain.
Mi mindig objektív tényekből, de legalábbis bárki által hozzáférhető adatokból indultunk ki.
EnglishThis report has yet to be published and put out into the public domain.
Ezt a jelentést még közzé kell tenni és ki kell helyezni a nyilvánosság elé.
EnglishIt starts in a practical manner with works that are already in the public domain.
Nagyon gyakorlatiasan azokkal a munkákkal indít, amelyek már most nyilvánosan hozzáférhetőek.
EnglishI strongly believe that the outcome will be decided in the political domain.
Meggyőződésem szerint az eredmény a politikai dimenzióban fog eldőlni.
EnglishYou know that I'll never let you break away from the Domain, Redlock said.
Tudják, hogy nem engedem magukat kitörni az Uradalomból mondta Redlock.
EnglishGood morning, sir, said Inspector Campbell, respectfully, when Father entered his domain.
Jó reggelt, uram köszönt Campbell tisztelettudóan, mikor az Atya belépett birodalmába.
EnglishJulie is Queen in her own domain, he said, a little apologetically.
Julie királynő a saját birodalmában jegyezte meg félig-meddig bocsánatkérően.
EnglishAnd most of what we know about regret comes to us out of that domain.
És a legtöbb dolog, amit a sajnálkozásról tudunk, erről a területről ered.
EnglishMr Osborne rose from his stooping position and turned to see who had entered his domain.
Mr. Osborne kiegyenesedett, majd hátrapillantott, hogy rnegnézze a birodalmába tolakodót.
EnglishThe current system of domain names and registrations works brilliantly.
A tartománynevek és a regisztráció jelenlegi rendszere kiválóan működik.