"docile" - Unkarinkielinen käännös

EN

"docile" unkariksi

EN docile
volume_up
{adjektiivi}

docile (myös: supple)
A docile little porker, sitting in the money-sty, drinking Bovex.
Tanulékony disznó, ül a pénz-vályúban, és Bovexet vedel.
Not yet three years old but marvellously precocious, he was a most difficult case, only pleasant when flattered and only docile when treated firmly.
Alig volt még hároméves, de máris igen nehezen kezelhető fickó, csak akkor volt kedves, ha hízelegtek neki, és tanulékony, ha keményen bántak vele.
The large, docile insects moved about sluggishly in their overcrowded confines, the clicking of their mandibles providing a percussive accompaniment to the yelps and cries of all the other beasts.
A hatalmas, tanulékony rovarok lustán mozogtak zsúfolt helyükön, rágóik kattanása úgy hangzott, mint holmi dobkíséret a többi állat csaholása és üvöltése mellé.
Not yet three years old but marvellously precocious, he was a most difficult case, only pleasant when flattered and only docile when treated firmly.
Alig volt még hároméves, de máris igen nehezen kezelhető fickó, csak akkor volt kedves, ha hízelegtek neki, és tanulékony, ha keményen bántak vele.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "docile":

docile

Esimerkkejä "docile"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHe still had the dog by the collar, although now Mister D seemed quite docile.
Még mindig a kutya nyakörvét markolta, noha Mister D meglehetősen közönyösnek tűnt.
EnglishEven drugged, even perfectly docile, you were unable to tell the KGB anything.
Sem elkábított állapotban, sem éberen nem tudtál információval szolgálni a KGB-nek.
English250 DEAD MAJfS FOLLT She was, as you have told me, docile, affectionate, suggestible.
És Hattie, ahogy ön elmondta nekem, engedékeny volt, jószívű és befolyásolható.
EnglishThey allowed themselves to be herded like docile cattle between the mansion and the train.
Mint az engedelmes jószág, úgy hagyták terelni magukat a ház meg a vonat között.
EnglishWhatever you may think, mankind is no docile foe, be assured of that.
Gondolj amit akarsz, de az emberfajta nem elhanyagolható ellenség, efelől biztosítlak.
EnglishDocile as a lamb, he accompanied the two FSS officers to their headquarters.
Kezesen, mint egy bárány, követte a két SZBSZ-tisztet a központba.
EnglishQuite docile, I believe, and all that, but mad as a hatter, poor lad.'
Teljesen jámbor, azt hiszem, meg minden, de sült bolond a szegény fiú.
EnglishChurch Knight or not, an arrow in his back ought to make him docile.
Egyházi lovag vagy sem, egy nyílvessző a hátába biztosan neki is megárt.
EnglishMuch more easily done with a docile secretary than with Destiny her­self, Zhang, Fang didn't say aloud.
De még könnyebb a kezes kis titkárnőkkel csinálni, nem igaz, Csang? gondolta Fang.
EnglishQuite docile, word-perfect - and absolutely unconvincing!
Nagyon enge delmesen, hibátlanul felelgetett... de egyáltalán nem meggyőzően!
EnglishDombey, who clearly did not share his associate's com-pulsion to play hero, remained docile in his chair.
Dombey nem akart hőst csinálni magából, ezért nyugodtan ülve a székében így szólt:
EnglishCasmirs attention was caught by a bland overtone in Madoucs response: why had she become so docile?
Casmir felfigyelt Madouc válaszának szelídségére: miért lett hirtelen kezes, mint egy bárány?
EnglishMost often the mere sight of a five-man team would reduce people to respectful silence and docile civility.
A svájci gárdisták nem mosolyogtak, nem beszélgettek és nem válaszoltak a kérdésekre.
EnglishHe was clearly an Absentee, more docile than a child, but she wasn't sure how much else was wrong with him.
Távolinak Távoli volt, kezesebb a gyereknél, de lehetett baja egyéb is.
EnglishHe glanced back; but Mirelly-Lyra seemed docile enough, and Gording was behind her with the cane.
Hátrapillantott; azonban Mirelly-Lyra elég nyugodtnak tűnt, és Górding ott haladt mögötte a bottal.
EnglishIt keeps you nice and docile while I kick your little ass.
Vagy ezt veszed be, vagy pedig végbélkúpként hasznosítom a lábam.
EnglishThe Hoover was a docile aircraft floating in, and there had been a whole twenty knots of wind over the deck.
A Hoover engedelmes jószágként viselkedett a levegőben, a fedélzeten húszcsomós szél fújt.
EnglishShe was just standing looking at him like a docile child.
Csak állt ott, és úgy nézett rá, mint valami engedelmes gyermek.
EnglishMuch to their relief, they learned that he was a docile drunk.
Örömmel tapasztalták, hogy Trevor ártalmatlan részeg.
EnglishDay and night she had lain docile while the tiny creatures who had made her swarmed into and out of every part of her.
Éjjel-nappal békésen feküdt, mialatt az őőt építőő apró teremtmények minden részén ki-be nyüzsögtek.