EN disfigured
volume_up
{adjektiivi}

disfigured (myös: twisted, contorted)
Angela Warren listened quietly, her disfigured cheek resting on one hand.
Angéla Warren szótlanul figyelt, jobb tenyerében pihentetve eltorzult arcát.
To see the mild face of Ash disfigured with rage was a terrible thing to behold.
Rettenetes volt, ahogy az a szelíd arc eltorzult a haragtól.
His face was disfigured with fury as he stared at Akasha, as he stared at me.
Dühtől eltorzult arccal meredt hol Akasára, hol rám.
disfigured (myös: ugly)
volume_up
csúf {adj.}
The child lost the sight of one eye and was permanently disfigured.
A gyerek fél szemére megvakult, és egész életére csúf lett.
disfigured
disfigured (myös: hideous, ugly)
volume_up
rút {adj.}

Esimerkkejä "disfigured"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWas he in any way disfigured when you left him in the private quarters of the senior templar?
- Torz volt-e akkor, amikor otthagytátok a rangidős lovag magán-rezidenciáján?
EnglishHe replied that it was a sorcerer who had disfigured him, but he did not name the sorcerer.
Azt mondta, egy boszorkánymester csúfította el, de nem mondta meg a nevét.
EnglishThe man Rokan was badly disfigured when he was found, Sadira said.
- Rokan arca csúnyán el volt torzítva, amikor megtalálták - mondta Sadira.
EnglishBodies sprawled underfoot, so badly disfigured they might have been dropped out of the sky.
Alaktalan testek nyúltak el alatta, talán az égből hulltak alá.
English'Remember, the fire disfigured most of the body, especially the face.
- Ne feledje, a tűz a test legnagyobb részét eltorzította.
EnglishMerely that he was not disfigured when he was brought to me.
Egyszerűen azt, hogy nem volt torz, mikor hozzám került.
EnglishWas Rokan disfigured when he came to you for treatment?
- Torz volt Rokan arca, amikor hozzád fordult segítségért?
EnglishIt was disfigured by the shot he had fired into his head.
hogy főbe lőtte magát, az arca felismerhetetlenné vált.
EnglishRokan was disfigured by sorcery, said Sadira.
- Rokant egy boszorkánymester csúfította el - mutatott rá Sadira.
EnglishFrom being in the water so long, the face is disfigured.
Felpuffadt az arca, mert nagyon sokáig volt a vízben.
English'It's not disfigured enough that I wouldn't recognize him.
- Annyira nem torzult el, hogy ne ismerném fel.
EnglishIn a way he was glad his mother had died before the worst of the changes disfigured the neighborhood.
Bizonyos szempontból örült, hogy az anyja korán meghalt, sokkal előbb, mint ahogy a környék kivetkőzött régi mivoltából.
EnglishHe was not disfigured when he was brought to you.
- Semmi baja nem volt, amikor hozzád került.
EnglishVenereal eruptions disfigured its emptiness.
Ürességét szexuális kitörések torzították el.
EnglishAgain he looked up at the disfigured face.
Újra felnézett a szinte felismerhetetlen arcra.
EnglishKim stared at the brutally disfigured chart.
Kim a kegyetlenül megtépett rajzra bámult.
EnglishHer face was disfigured with a frenzy of hate.
Arcát eltorzította az ádáz gyűlölet.
EnglishA splatter of dark green disfigured the wall.
EnglishSo they're slightly disfigured and connected.
EnglishWell, so he was disfigured by sorcery!
- Tehát, boszorkánysággal csúfították el!