"disastrous" - Unkarinkielinen käännös

EN

"disastrous" unkariksi

EN disastrous
volume_up
{adjektiivi}

disastrous (myös: cataclysmic, catastrophic)
The naive reasoning in this report would be disastrous to the global economy.
A jelentés naiv érvelése katasztrofális hatást gyakorolna a globális gazdaságra.
This strategy is disastrous for Georgia, for the Caucasus and for Europe.
Ez a stratégia katasztrofális Grúziára, a Kaukázusra és Európára nézve.
Being in an exclusion zone can be disastrous for a farmer's livelihood.
Tilalmi zónában lenni katasztrofális hatással lehet egy gazda megélhetésére.
disastrous (myös: catastrophic, fatal, fateful, fey)
Just look at the disastrous, ruinous common fisheries policy.
Vegyük csak a katasztrofális, végzetes közös halászati politikát.
He knew that a sprained ankle would be disastrous, but he couldn't worry about it.
Tudta, hogy most végzetes lenne egy bokaficam, de nem törődhetett vele.
I repeat, it would be disastrous to vote against it.
Ismétlem, végzetes lenne ellene szavazni.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "disastrous":

disastrous

Esimerkkejä "disastrous"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI had slept very badly - worried by the disastrous turn of events for my friends.
Nagyon rosszul aludtam... aggasztott barátaim életének szerencsétlen fordulata.
EnglishMr President, two months ago, my constituency was hit by disastrous floods.
Elnök úr! Két hónappal ezelőtt súlyos áradások voltak választókerületemben.
EnglishIt is one of the most disastrous, cack-handed episodes in the history of diplomacy.
Ez a diplomácia történetének egyik legkatasztrofálisabb és legszerencsétlenebb epizódja.
EnglishOur situation, such as in Warsaw, is difficult, edging towards disastrous.
A helyzetünk - csakúgy mint Varsóban - bonyolult, a végzetesség szegélyezi.
EnglishIf the act were ever traced to us, the consequences would be disastrous!
- Ha valaha kitudódnék, hogy mi voltunk, a következményei katasztrofálisak lennének!
EnglishBut if that happens it will be absolutely disastrous for the Bantrys.
De ebben az esetben a Bantry házaspár számára ez teljes katasztrófát jelent.
EnglishThis situation is having particularly disastrous humanitarian consequences.
Ez a helyzet különösen pusztító humanitárius következményekkel jár.
EnglishHe suspected the sun actually accelerated the disastrous chemical reaction going on inside him.
Gyanította, hogy a nap fölgyorsítja a testében zajló rettenetes bomlási folyamatokat.
EnglishSuch forces range from disastrous natural phenomena to incomprehensible somatic and mental illnesses.
Ilyenek a természet erői és az akkor érthetetlen testi és lelki betegségek.
EnglishEven in the regions of the ACP countries, the effects of climate change could turn out to be disastrous.
Még az AKCS-országok régióiban is katasztrofálisak lehetnek a klímaváltozás hatásai.
EnglishShe forced herself not to show her immense relief at avoiding yet another disastrous failure.
De legalább tudjuk, hogy azok a hajók nem tűntek el nyomtalanul.
EnglishSaul's insistence that he call Eliot, not the other way around, was unexpected but not disastrous.
Az, hogy Saul akarta visszahívni őt, és nem fordítva, váratlan, de nem kétségbeejtő fejlemény.
EnglishHe missed the snatch, but it wasn't disastrous; the catboy pulled up short without going through, listening.
A macskafiú nem lépett ki az ajtón, hanem megtorpant és hallgatózni kezdett.
EnglishWhat was your disastrous mistake, would you like to tell me?
Mi is volt az a fatális tévedésed, lennél olyan szíves elmondani?
EnglishHe'd been told the decisions only seemed disastrous.
Neki azt válaszolták, hogy a döntések csak látszólag katasztrofálisak.
EnglishThe balance of our global economic order is disastrous.
A bizottsági elnök által a jelen vitában felvetett kérdések a globális körülményeket tükrözik.
EnglishNow why don't you tell me what disastrous mistake you made with all your clever machinations and visitations?
Miért nem meséli már el, miféle fatális bakot lőtt ármányos mesterkedésével és vizitációval?
EnglishOne apartment house had gone in '84; the second in '86, following a disastrous IRS audit.
Az egyik bérházat '84-ben kellett eladnia, a másikat '86-ban, egy pokolian tragikus adóhivatali meghallgatás után.
EnglishMr President, tragic information about the disastrous earthquake in Haiti reaches us every day.
írásban. - (PL) Elnök úr, minden nap tragikus információkat kapunk a Haitin történt borzalmas földrengésről.
EnglishDomestic violence has disastrous consequences for all family members, particularly children.
A családon belüli erőszaknak szörnyű következményei vannak valamennyi családtagra, de főleg a gyermekekre nézve.