"disarray" - Unkarinkielinen käännös

EN

"disarray" unkariksi

volume_up
array {subst.}
HU

EN disarray
volume_up
{substantiivi}

disarray (myös: babel, chaos, clutter, cock-up)
volume_up
zűrzavar {subst.}
As a result of that disarray, Article 7 of the Treaty on European Union was inserted.
A zűrzavar eredményeként beiktatták az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkét.
Az ilyen zűrzavar elfogadhatatlan.
The Tories, on the other hand, are in total disarray.
A konzervatívok között azonban teljes a zűrzavar.
disarray (myös: confusion, dinginess, disorder, litter)
Honourable Commissioners, we too must put our house in order, of course, and I believe much still lies in disarray in Europe.
Tisztelt biztos úr, biztos asszony, nekünk is rendet kell tennünk a saját házunk táján, és még sok a rendetlenség Európában.
Candles in the bedroom and the same disarray, books open as they lay in careless piles, the bedclothes snarled, the pictures in a heap.
A hálószobában gyertyák és rendetlenség: kupacban a közönyösen eldobált, nyitott könyvek, az ágynemű szét dúlva, a képek asztagban, a szekrények kibelezve, a fiókok kirángatva.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "disarray":

disarray
array

Esimerkkejä "disarray"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishShe had tried tightly arranged curls, she had tried a kind of artistic disarray.
Kísérletezett még bodrokkal, és egyfajta gondosan megtervezett szénakazal-frizurával.
EnglishSammikin took note of Madouc, where she stood by the tree, coppery curls in wild disarray.
Sammikin észrevette Madoucot a fa előtt, és mindketten azonnal megtorpantak.
EnglishShe pulled out my shirttails, leaving me in humiliating disarray.
Sarah kihúzgálta az ingemet, és megalázóan zilált öltözékben hagyott.
English[diabolic satisfaction, images flashing up in disarray, then spinning past]
[elégedett, ördögi mosoly, felvillanó, majd tovasuhanó képek]
EnglishHis hair was in disarray because he kept running his fingers through it.
A haja kócos volt, mert folyton beletúrt az ujjaival.
EnglishHarmon, too, with her distraught air, and her general disarray and her eager face he found sympathetic.
Mrs. Harmon is rokonszenves volt a kapkodó viselkedésével, hanyagságával, lelkes arcával.
EnglishThe girl was pale, her face bloodless, her long hair in disarray, though she had hastily tried to braid it.
A lány sápadt volt, az arca vértelen, hosszú haja zilált, bár igyekezett sietősen befonni.
EnglishThe Party, saddled too early with the most extreme Hard Left manifesto in history, was in complete disarray.
Komoly megfontolás után arra a következtetésre jutottam, hogy semmit.
EnglishThe security guards were in disarray, fluting disconsolately with boat-like pupils wide in fear.
A biztonsági őrök elbizonytalanodtak, és vigasztalanul, csónakforma pupillákkal, félve fuvolázni kezdtek.
EnglishHe looked like a hobo, unshaven, clothes stained and in disarray, a stare of complete despair on his face.
Útszéli csavargóra hasonlított, borotválatlanul, szennyes ruhában és zavarodottan állt, teljesen kétségbeesve.
EnglishIn fact, though her body was frankly revealed by the disarray of her rags, he was conscious of no male interest at all.
Igaz, hogy szakadt rongyai alig takarták el testét, semmiféle férfiúi érdeklődést nem érzett iránta.
EnglishI will not, under any circumstances, join in showing any more contempt for employees who are in a state of utter disarray.
Semmiképpen nem fogok részt venni az alkalmazottak semmibevevésében, akik mérhetetlenül zaklatottak.
EnglishThe only satisfaction he got from the search was the pleasure of throwing the place into disarray, tossing the books aside.
Az egyetlen örömet az okozta, hogy rendetlenséget csinálhatott, össze-vissza egymásra dobálva a könyveket.
EnglishThe looped matrix at the edge of her doily, wonderfully intricate yet at the same time as precise and even, suddenly fell in disarray.
A kézimunka szélének csodálatosan bonyolult, mégis egyenletes mintájában megbomlottak a hurkok.
EnglishWe shivered as we moved, slipping 01 dead leaves, panting, in disarray, like a fleeing army, and regrouped at the road.
Vacogva lépdeltünk, csúszkáltunk a rothadó avaron, ziháltunk és összevissza bukdácsoltunk, mint egy menekülő sereg.
EnglishBut I shrank back when I realized that one of the curious objects heaped there in seeming disarray was in fact a human hand.
Akkor hőköltem csak vissza, mikor láttam, hogy az egyik fura tárgy a látszólagos rendetlenségben egy emberi kéz.
EnglishHer homeher lifein utter disarray, the woman appears to have abandoned ship, or perhaps passed out upstairs.
Otthona, akár az élete, fenekestül felfordult, Mrs. Ralph vagy megszökött a süllyedő hajóról, vagy fenn fekszik szeszes kábulatban.
EnglishHe seemed stunned by the nature of the disaster and remained in the chair for ten minutes, breathing heavily and staring at the disarray.
Szemlátomást teljesen lesújtotta ez a csapás és tíz percig ült a székben zihálva, bámulva a rendetlenséget.
EnglishThere was one man Gordon had heard of who had driven back one Holnist raid after another in bloody disarray.
Egyikük, akiről Gordon hallomást szerzett, egyik holnista támadást a másik után verte vissza, a nyavalyások vérbe fagyva, fejvesztve menekültek.
EnglishThe room was in total disarray.