"disappointed" - Unkarinkielinen käännös

EN

"disappointed" unkariksi

EN disappointed
volume_up
{adjektiivi}

I am disappointed in the way our partner, Turkey, has behaved in this respect.
Csalódott vagyok amiatt, ahogyan török partnerünk ebben a kérdésben viselkedik.
When overhauling the Treaty, did they really respond to disappointed expectations?
Amikor a Szerződést átdolgozták, tényleg válaszoltak a csalódott elvárásokra?
I am disappointed that equal opportunities were left out of the President's speech.
Csalódott vagyok, mivel az esélyegyenlőség kimaradt az elnöki beszédből.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "disappointed":

disappointed

Esimerkkejä "disappointed"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHe was prepared to be disappointed, but if he didn't like the place, no matter.
Fel volt rá készülve, hogy ki fog ábrándulni, de ha nem tetszik a hely, az sem baj.
EnglishWe are disappointed that this aspect of your work has not been the central focus.
Csalódást okozott az, hogy munkájuk ezen aspektusa nem került a középpontba.
English. - I am disappointed that this report has passed through Parliament.
írásban. - A Parlament által elfogadott jelentés csalódást okozott számomra.
EnglishDear Howard: I was very surprised and disappointed to hear you weren't dead yet.
Nagy meglepetéssel és csalódással értesültem róla, hogy még nem haltál meg.
EnglishBianca took him, her words slurred, disappointed that he had been so frail.
Biancának jutott, aki akadozó nyelvvel méltatlankodott, hogy zsákmánya túl gyönge.
EnglishIt is a lovely place but I am a bit disappointed to see that none of them has a suntan.
Végtelenül kellemes hely, bár kicsit szomorkodom, mert senkit sem látok lesülve.
EnglishAnd my own mortal brother, Paul: how dismally, mortally I had disappointed him!
És halandó fivérem, Paul: milyen szörnyű, halálos csalódást okoztam neki!
EnglishI hope you are not too disappointed, she said in her uncompromising baritone.
Remélem, nem érzi magát túlságosan csalódottnak felelte kemény baritonján.
EnglishThe security man seemed genuinely disappointed as he headed back to the front porch.
A biztonsági ember őszinte csalódottsággal ügetett vissza az első tornácra.
EnglishPersonally I am disappointed with the Commissioner's position on this issue.
Személy szerint csalódtam a biztos úr e kérdésben elfoglalt álláspontjában.
EnglishHowever, I'm disappointed that you can't assist me in the way that I hoped.
Sajnos azonban ön csalódást okozott, mert hiába reméltem, nem segít nekünk.
EnglishI didn't expect a ride looking the way I did, and I wasn't disappointed.
A mostani külsőmmel nem számíthattam rá, hogy felvesznek, de ez nem keserített el.
EnglishBut she was disappointed by the size of the portions, and she said as much.
Susan szájában összeszaladt a nyál, bár az adagot eléggé kicsinek találta.
EnglishTo this extent, I am more than a little disappointed by the present report.
E tekintetben a mai jelentés meglehetősen nagy csalódást okozott számomra.
EnglishDolores will be disappointed as hell, she said, her mouth edged with white.
Dolores pokolian csalódni fog mondta Mavis Weld, és a szája elfehéredett.
EnglishThe master, sir, was very much disappointed after Mr George had been here.
- Richard úr nagyon csalódottnak látszott, miután George úr itt volt, sir.
EnglishThey must have been extremely disappointed with the results of the most recent summit.
Az emberek bizonyára nagyon csalódottak az utóbbi csúcs eredményei miatt.
EnglishVictoria still felt disappointed to have seen so little of Tripolitania.
Victoriát egy kicsit lehangolta, hogy olyan keveset látott Tripolitaniából.
EnglishDisappointed they closed the door behind them waiting to be returned aloft.
Elkedvetlenedve zárták be az ajtót, s várták, hogy újra felemelkedjenek.
EnglishShe appeared a little disappointed that he wasn't able to do so right here and now.
A lány egy kicsit csalódottnak tűnt, amiért nem láthatja most rögtön.