"disappearing" - Unkarinkielinen käännös


Infinitiivimuoto sanalle disappearing: to disappear
EN

"disappearing" unkariksi

EN

to disappear [disappeared|disappeared] {verbi}

volume_up
If they disappear, whole ecosystems in Africa disappear.
Ha eltűnnek, az egész afrikai ökoszisztéma eltűnik.
The whole place would disappear beneath the sand dunes, taking the treasure with it.
Elfordítasz egy kart, és eltűnik a homokban, a kinccsel együtt.
If he died in the coming battle, the family name would disappear from the earth.
Ha az elkövetkező csatában meghal, akkor a család neve eltűnik a földről.

Esimerkkejä "disappearing"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTurning, he-walked silently toward the back of the church, his shadow disappearing.
Sarkon fordult, és halkan elindult kifelé, az árnyéka beleolvadt a sötétségbe.
EnglishGirls no longer go to school and women are disappearing from the political scene.
A lányok már nem járnak iskolába, és a nők is eltűnőben vannak a politika színteréről.
EnglishMeantime, the old gods whom I painted were fast disappearing from the Temples of Rome.
Közben a régi istenek, akiket megörökítettem, gyorsan tünedeztek Róma templomaiból.
EnglishHe'd been their second catch, the first having become suspicious and disappearing.
A második nagy fogásuk volt, miután az első gyanakodni kezdett és eltűnt.
EnglishI also hope that this decision will help save disappearing fish species.
Remélem továbbá, hogy a határozat segít a halfajok eltűnésének megelőzésében.
EnglishSpin-right, the view just faded away across the savannas, disappearing into haze.
A vöröses sugarak a legkisebb árnyékos részletet is napvilágra hozták.
EnglishThe mail His voice was disappearing down a long tunnel, growing echoey and faint.
A hangja visszhangzott, elhalkult, majd elveszett a hosszú alagútban.
EnglishWalt cried, but the long file of children was disappearing into the bomb shelter.
- Keltsd fel! - kiáltotta Walt, de a gyermekek hosszú sora már eltűnt az óvóhely gádorában.
EnglishShe sobbed for the city fast disappearing in an evil mist of ashes and smoke.
Siratta a várost, amely rohamos gyorsasággal tűnt el a pernye és a füst gonosz párájában.
EnglishBalinor and Menion hurried after the disappearing Dwarf, the weariness gone.
Balinor és Menion fáradtsága elröppent, rohantak a tovatűnő törpe után.
EnglishThe ship was alongside him in a moment, passing him in a second, disappearing in a third.
Egyik pillanatban a hajó ott volt mellette, a másikban elhagyta, a harmadikban eltűnt.
EnglishOne by one the choppers lifted off, their green bodies soon disappearing into the dark- ness.
Egymás után szálltak fel a Comanche-ok, zöld testüket hamarosan elnyelte a sötétség.
EnglishWith disgust, Hejun said, relighting her pipe, face disappearing behind blue clouds.
Undorral felelte Hejun, majd ismét meggyújtotta a pipáját, s arca eltűnt a kék füstfelhő mögött.
EnglishTell me, instead, what were Ralph Paton's reasons for disappearing?'
Ehelyett mondja meg nekem, mi oka volt rá Ralph Patonnak, hogy eltűnjön?
EnglishA uniformed guard walked along the side fence, disappearing discreetly around the end of the house.
Az oldalsó kerítés mellett járkáló egyenruhás őr tapintatosan eltűnt a ház mögött.
EnglishAs you may remember, this is an area where some of our O.S.S. cargo ships have been disappearing.
Ha emlékszel, ez egy olyan terület,...ahol néhány O.S.S. teherhajónk eltűnt.
EnglishJust before disappearing into its gaping gloom, she turned on the rope and beckoned once.
Mielőtt eltűnt volna az ásító üregben visszafordult és intett egyet.
EnglishThat's why I don't think that his disappearing like this is really a bad sign.
S ezért remélem, hogy eltűnése tulajdonképpen nem rossz jel.
EnglishThey're disappearing for the reasons that all of you in this room know only too well.
A számuk azon okok miatt csökken, amelyeket mindannyian itt ebben a teremben nagyon jól ismernek.
EnglishThough their bodies were disappearing he could still hear their howls.
Jóllehet a testek eltűntek, üvöltésüket még mindig hallani lehetett.