"disadvantage" - Unkarinkielinen käännös

EN

"disadvantage" unkariksi

HU

EN disadvantage
volume_up
{substantiivi}

disadvantage (myös: detriment, drawback, handicap, inconvenience)
volume_up
hátrány {subst.}
There is no disadvantage to those states that do not participate in enhanced cooperation.
Nem éri hátrány azokat az államokat, amelyek nem vesznek részt a megerősített együttműködésben.
Unfortunately, we do not, and that is a disadvantage in terms of our competitiveness.
Nekünk sajnos nincs, és versenyképességünk szempontjából ez hátrány.
Nagy hátrány az életre, ha az ember egyetlen gyerek.
disadvantage (myös: damage, deficit, downside, loss)
disadvantage (myös: damage, detriment, harm, impairment)
volume_up
kár {subst.}
The damage suffered is particularly great in that it often affects the most disadvantaged among us.
Az elszenvedett kár különösen nagy, amennyiben az gyakran a leghátrányosabb helyzetűeket érinti.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "disadvantage":

disadvantage
advantage

Esimerkkejä "disadvantage"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe disadvantage is that it shifts the centre of power further towards Europe.
A hátránya az, hogy még inkább Európa irányába tolja el a hatalmi egyensúlyt.
EnglishThen he will glut himself with erudition to the great disadvantage of men.
S ha ez bekövetkezik, ellátja magát tudományokkal, az emberiség nagy hátrányára.
EnglishNor should European industry be put at a disadvantage in international competition.
Továbbá nem hozhatjuk hátrányos versenyhelyzetbe az európai ipart a nemzetközi piacon.
EnglishNo one is being given preferential treatment and no one is being put at a disadvantage.
Senki nem részesül kedvezményes bánásmódban, és senki nem kerül hátrányba.
EnglishAs a result, however clever our people are, we are always at u disadvantage.
Ezért akármilyen okosak a mieink, mindig hátrányos helyzetben vagyunk.
EnglishFlanders, future Member State of the European Union, is put at a disadvantage on this score.
Flandria, az Európai Unió jövőbeni tagállama e tekintetben hátrányos helyzetben van.
EnglishThat would, of course, put companies under financial strain and disadvantage us.
Ez természetesen pénzügyi megterhelést jelentene a vállalatok számára, számunkra pedig hátrányt.
EnglishIt is essential that measures be taken to protect those who are under the greatest disadvantage.
Létfontosságú, hogy intézkedésekkel védjük a leghátrányosabb helyzetben lévőket.
EnglishAnd under the cruel but fair laws of Charles Darwin, that left them at a comparative disadvantage.
És Charles Darwin kegyetlen, de tisztességes törvényei miatt hátrányba kerültek.
EnglishWhere can concessions still be made without disadvantage to us?
Hol tehetünk engedményeket anélkül, hogy ez ne jelentsen hátrányt a számunkra?
EnglishRigid rules for the protection of employees put women at a disadvantage.
A munkavállalókat védő szigorú szabályok hátrányosan érintik a nőket.
EnglishWe must do everything in order to minimise our disadvantage.
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy hátrányunkat minimalizálni tudjuk.
EnglishThe fact that this debate is being held in the evening may be a disadvantage.
Hátrányos lehet az a tény, hogy erre a vitára este kerül sor.
EnglishMr President, this is a disadvantage that must not be underestimated in this Parliament in particular.
Elnök úr, ezt a hátrányt nem szabad alábecsülnünk, különösen itt, a Parlamentben.
EnglishThe competitive disadvantage that arises from this situation therefore appears to be very clear.
Nagyon világosnak tűnik tehát az ebből a helyzetből adódó versenyhátrány.
EnglishEurope would suffer a serious competitive disadvantage if it were left out of developments in this area.
Európa súlyos versenyhátrányt szenvedne, ha kimaradna a fejlesztésekből e téren.
EnglishNormally, time was a disadvantage to a shadowrunner, always 117 running out when you needed more.
Az idő normális esetben mindig az árnyvadász ellen dolgozott, és sosem volt elég belőle.
EnglishBut disadvantage and exclusion may be at a more distinctly social level.
De a hátrányos helyzet és a kirekesztés előfordulhat egy sokkal nyilvánvalóbban társadalmi szinten.
EnglishIt would have resulted in a competitive disadvantage and therefore I think it is the right decision.
Versenyhátrányt eredményezett volna, és ezért úgy vélem, hogy a mostani a helyes döntés.
EnglishAn underling caught his arm, scheming and proud to have him at a disadvantage.
Egy intrikus altestőr megragadta a karját, és örült, hogy a kolléga ilyen előnytelen helyzetben mutatkozik.