"decent" - Unkarinkielinen käännös

EN

"decent" unkariksi

EN decent
volume_up
{adjektiivi}

A tisztességes munkának tisztességes megélhetést kell biztosítania.
Many of our documents use the expressions 'decent work' and 'decent jobs'.
Anyagainkban gyakran használjuk az olyan kifejezéseket, hogy "tisztességes munka” és "tisztességes foglalkozás”.
Europeans dread losing their jobs and expect decent treatment.
Az európaiak félnek munkájuk elvesztésétől, és tisztességes bánásmódot várnak el.
decent (myös: clean-cut, jolly, neat, nice)
volume_up
rendes {adj.}
The Spanish Government had at last succeeded in producing a decent bomb.
A spanyol kormánynak végül sikerült egészen rendes kézigránátot gyártania.
If she's a decent sort, said Alexander for the third time.
Persze ha a mostohám rendes nő lenne... - mondta Alexander ezúttal harmadszor.
It is a logical contradiction which we need to cover with the terms imposed by decent work.
Ez logikai ellentmondás, amelyet rendes munkával kidolgozott rendelkezésekkel kell megoldanunk.
The Commission gave this a decent impetus, but it failed at Council level.
A Bizottság megadta a megfelelő lökést az ügynek, amely azonban tanácsi szinten elvérzett.
I am sure that we will again be able to find a decent compromise on this issue.
Biztos vagyok benne, hogy ebben a kérdésben is képesek leszünk megfelelő megegyezést találni.
Decent living obviously involves decent housing.
A tisztességes életkörülmények nyilvánvalóan a megfelelő lakhatási körülményeket is magukban foglalják.
decent (myös: bearable, passable, respectable)
Consumer Reports rated it a best buy-- good reliability, decent gas mileage... and pretty good crash test scores for a convertible.
A Teszt Magazin a legjobb vételnek tartja-- jó megbízhatóság, tűrhető fogyasztás... és nagyon jó törési pontszám egy coupe-tól.
The local bread, everyone said, was decent, if not exactly the Wonder Bread that American children had been raised on.
A moszkvai kenyérről mindenki azt mondta, hogy egészen tűrhető, de azért mégsem a Wonder Bread, amelyen az amerikai gyerekek felnőnek.
decent (myös: appropriate, decorous, felicitous, fit)
volume_up
illő {adj.}
Szerintem, úgy volna illő jelentette ki Percival.
She put them on, feeling swamped in the shirt, but at least decent.
Felöltözködött, az ing lötyögött rajta, de legalább fedte, ahol illő.
decent (myös: comely, decorous, demure, mannered)

Esimerkkejä "decent"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAlso of exceptional importance is the 'guaranteeing a decent pension' initiative.
Rendkívüli jelentőséggel bír a "méltányos nyugdíj biztosítása” kezdeményezés is.
EnglishChildren, orphaned, lost, have no possibility of education or a decent future.
Az elárvult, elveszett gyermekek oktatása nem biztosított, jövőjük kilátástalan.
EnglishAnd they think it's decent speculation, but not something to bet the ranch on.
És úgy vélik, hogy használható elmélkedések, de azért nem tennék rá a nyakukat.
EnglishHe needed some sun, no doubt of that, and decent exercise out in the open air.
Kétségtelenül napfényre van szüksége, s hogy a friss levegőn edzéseket tartson.
EnglishA decent imitation, especially at four in the morning when no one was watching.
Ügyes kis utánzat, különösképpen hajnali négykor, amikor senki sem figyel rá.
EnglishAt least she wasn't making him take the Metro today, they observed; decent of her.
De ma legalább nem kényszeríti rá férjét, hogy metrózzon, jegyezték meg; szép tőle.
EnglishHari said, And only with a decent theory of the future can you see what is necessary.
- Csak a jövő pontos ismeretében lehet tudni, mi szükséges egy társadalomnak.
EnglishChina may never get a decent trade agreement if this crap keeps going on.
Sohasem lesz normális kereskedelmi egyezményünk Kínával, ha ez így folytatódik.
EnglishEvery decent person was shocked by last week's natural disaster in the Far East.
Az elmúlt hetek természeti katasztrófái a Távol-Keleten minden jóérzésű embert megráztak.
EnglishParagraph 32 speaks of the setting up of a decent minimum wage at Member State level.
A 32. bekezdés méltányos minimálbér bevezetéséről beszél, tagállami szinten.
EnglishBoaz, when he straightened up, was a wise, decent, weeping, brown Hercules.
Boaz, amint felegyenesedett, bölcs, tisztes, könnyező, barna Herkules volt.
English'Seems a decent sort,' Bert said as the guard was brought to attention in the guardroom.
Derék fickónak látszik jegyezte meg Bert, miközben az őr tisztelgett az őrszobában.
EnglishThis was, it had always thought, a clean, decent and honourable way to die.
Ez relatíve tiszta és méltóságteljes módja a halálnak, legalábbis mindig így gondolta.
EnglishKurtz, a pretty decent storyteller, took them back to Kansas during the Korean conflict.
Kurtz, aki jól tudott mesélni, visszavitte őket a koreai háború idejének Kansasába.
EnglishAnyone found guilty cannot be locked up in Sierra Leone for any decent length of time.
Az elítélteket Sierra Leonéban nem lehet hosszabb időre rács mögé juttatni.
EnglishAt the market Sarles sold his flounder for a decent price, then paused to reflect.
A piacon szerény árért eladta a rombuszhalat, majd megállt gondolkodni.
EnglishIt shared enough rule-concepts with Stricken to make it a decent limbering-up exercise.
A szabályrendszere a Rajtaütéséhez hasonló volt, így jó bemelegítésnek tűnt.
EnglishIn the week I think you should go down to London and buy yourself something decent to wear.
A héten, azt hiszem, be kéne menned Londonba és vehetnél néhány jobb ruhadarabot.
EnglishI'm teaching her how to fight because every girl... should know how to throw a decent punch.
Megtanítom egy-két trükkre, mert minden lánynak... meg kell tudnia védeni magát.
EnglishWhy can't we be repatriated peaceful-like, same as if we was decent citizens.
Miért nem lehet bennünket békében hazavinni, mint jóravaló polgárokat?

Muita sanoja