"dark-skinned" - Unkarinkielinen käännös

EN

"dark-skinned" unkariksi

EN dark-skinned
volume_up
{adjektiivi}

dark-skinned (myös: Negro)
The dark-skinned warriors stare faltered, flickered away.
A sötét bőrű harcos kemény arckifejezése eltűnt, elkapta a tekintetét.
Dark-skinned sailors clad in loincloths and with cloths wound about their heads lounged on their decks.
Fedélzetükön ágyékkötős, turbános, sötét bőrű matrózok őgyelegtek.
Dark-skinned humans -or at least their arms, legs and torsos.
Sötét bőrű emberek vagyis a torzóik, karjaik és lábaik.
dark-skinned (myös: brown)
volume_up
barna {adj.}
He was sheathed in flesh, dark-skinned from the sun, dark-haired, and had the dark eyes of the desert people, but it was God!
Naptól barna, sötét hajú emberi testbe öltözött, a szeme sötét volt, mint a sivatagi népé, de azért Isten volt!
Unk was a well-made man a light heavyweight, dark-skinned, with poet's lips, with soft brown eyes in the shaded caves of a Cro-Magnon brow ridge.
Jó kötésű férfi középsúlyú, barna bőrű, ajka akár költőé lehetett volna, lágy tekintetű, barna szeme ősembert idéző szemöldökív árnyas üregében bújt meg.
He was a well-made man a light heavyweight, dark-skinned, with poet's lips, with soft brown eyes in the shaded caves of a Cro-Magnon brow-ridge.
Jó kötésű férfi volt középsúlyú, barna bőrű, ajka akár költőé lehetett volna, lágy tekintetű, barna szeme ősembert idéző szemöldökív árnyas üregében bújt meg.
dark-skinned (myös: swarthy, dusky, swart)
Unk was a well-made man a light heavyweight, dark-skinned, with poet's lips, with soft brown eyes in the shaded caves of a Cro-Magnon brow ridge.
Jó kötésű férfi középsúlyú, barna bőrű, ajka akár költőé lehetett volna, lágy tekintetű, barna szeme ősembert idéző szemöldökív árnyas üregében bújt meg.
He was a well-made man a light heavyweight, dark-skinned, with poet's lips, with soft brown eyes in the shaded caves of a Cro-Magnon brow-ridge.
Jó kötésű férfi volt középsúlyú, barna bőrű, ajka akár költőé lehetett volna, lágy tekintetű, barna szeme ősembert idéző szemöldökív árnyas üregében bújt meg.
dark-skinned
volume_up
fekete {adj.} [ark.]
An immense, bearded, dark-skinned man, wearing a flowing aba, stepped out; a Parisian fashion plate followed; and then a slim dark girl.
Egy hatalmas termetű, szakállas, sötét bőrű férfi szállt ki, lobogó köntösben, utána egy párizsi divatlap-illusztráció, harmadiknak pedig egy karcsú fekete leány.
dark-skinned
volume_up
néger {adj.} [ark.]
dark-skinned

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "dark-skinned":

dark-skinned

Esimerkkejä "dark-skinned"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe Dark One, Neko noted, as the dark-skinned hand dropped from his shoulder.
Neko a fickót magában csak Sötét Tündének nevezte el, bőrszíne alapján.
EnglishIf so, that dark-skinned fossil had no idea how wrong he was.
Ha ez így volt, akkor a sötétbőrű öregúr nem is tudja, milyen hatalmasat téved.
EnglishListen; a few hundred dark-skinned babies are still born each year, as the genes work themselves out.
Egy pár száz sötétbőrű csecsemő még mindig születik, minden évben, ahogy a gének fel-felbukkannak.
EnglishHe was a dark-skinned erect man in his middle forties, muscularly slender and of medium height.
Negyvenes éveinek közepén járhatott, arcszíne sötét, tartása egyenes, alakja izmosán karcsú, közepesen magas.
EnglishTo the enthroned queen's side stood a tall, dark-skinned elf.
A trón mellett egy magas, sötétbőrű tünde férfi állt.
EnglishThe other woman was of the world, dressing in high style, and traveling by coach in the company of a dark-skinned Asian.
Nagyvilági, elegáns szépasszony, aki hintón utazgatott egy sötétbőrű ázsiai kíséretében.
EnglishThe dark-skinned pirate captain sidled close.
A sötétbőrű kalózkapitány közelebb csúszott Harihoz.
EnglishThe dark-skinned elf spoke into her ear.
A sötétbőrű tünde valamit a Lady fülébe súgott.
EnglishA gentile, he was sixty-seven, tall and gaunt, gray-skinned, dark-eyed, his shoulders stooped, his face pinched with sorrow.
A hatvanhét éves, magas, ösztövér, szürkés bőrű, sötét szemű gój válla előregörnyedt, megnyúlt arcán szomorkás kifejezés ült.
EnglishNeko hadn't told Kham or the guys anything more than that the elf was an Australian, but the catboy obviously knew more about the dark-skinned elf.
Neko csak annyit mondott Khamnak, és a többieknek, hogy a tünde ausztrál, de nyilvánvaló, hogy a macskafiú ennél többet tudott róla.
EnglishIn one of New York City's many ghettos for dark-skinned people, a group of Puerto Rican boys gathered together in the basement of an abandoned building.
= New York számos sötétbőrűek lakta gettójának egyikében, egy lakatlan épület alagsorában összegyűlt egy csapat Puerto Ricó-i fiú.
EnglishIn your face I see the vigor and beauty of the dark golden-skinned Anglo-Hindi whose body you enjoy, and in your eyes the calm and dangerously well-tempered soul of the old man.
Szépséged és erőd a sötétarany bőrű angol-hindu félvéré, akinek testét élvezed, szemedben az öregember higgadt és félelmetesen acélos lelkét látom.
EnglishNo correlation was available on the Dark One, confirming that the dark-skinned elf was not another member of the Tir council nor an officer of the Tir government.
A rendszer a Sötét Tündéről semmilyen egybevágó adatot nem talált, amiből kiderült, hogy a sötétbőrű tünde sem a Tir tanácsának tagja, sem a Tir kormányának hivatalnoka nem volt.
EnglishHe thought of the gypsy sleeping so beautifully against the pillow, lean and dark- skinned, with a cruel mouth and jet black eyebrows and lashes that curled upwards like those of a child.
Milyen szép volt az alvó cigány sötét, sovány arca a párnán, a kegyetlen száj, a koromfekete szemöldök és a pillái, amelyek úgy pöndörödnek, akár egy gyereké.
EnglishThey took off their masks now and again to cool them, as the day-heat grew, and Frodo saw that they were goodly men, pale-skinned, dark of hair, with grey eyes and faces sad and proud.
Időről időre, ahogy melegebb lett, levetették az álarcukat, hogy hűtőzzenek, s Frodó látta, hogy jóképű férfiak, hajuk sötét, szemük szürke, arcuk szomorú és büszke.