"dank" - Unkarinkielinen käännös

EN

"dank" unkariksi

EN dank
volume_up
{adjektiivi}

dank (myös: damp, humid, moist, raw)
Kicsit nyirkos volt és mindenhol csak a nyílt űrt érezte maga körül.
He could hear his breathing; it sounded dank and quick and hollow.
Hallotta saját nyirkos, kapkodó lélegzését.
In the dank night air, with beer inside him, he felt himself a forlorn, neglected creature.
A nyirkos éjszakában, a sörrel a hasában, szegény, elhagyatott teremtménynek érezte magát.
dank (myös: moist, sloppy, soggy, steamy)
volume_up
nedves {adj.}
The dank mossy path was bordered with chunks of some Rackhamesque pinkish stone.
A nedves, mohos ösvényt Rackham meseillusztrációira emlékeztető, rózsaszín kődarabok szegélyezték.
Their feet thudded heavily on dank stones in a black, unbroken silence.
Lábuk súlyosan dobogott a nedves köveken a fekete csöndben.
Nedves, dohos szagot érzett

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "dank":

dank
English

Esimerkkejä "dank"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTwo thousand years of Elenian history lay mouldering slowly into dust in this dank cellar.
Kétezer évnyi elén történelem porladt csendesen ebben a hatalmas, sötét csarnokban.
EnglishI could smell the deep dank sea smell of the gutters-and the cesspools.
Ereztem a pöcegödrök és a kanálisok áporodott, orrfacsaró tengerszagát.
EnglishHe just knew he smelled something foreign to this dank place.
Csupán arra eszült, hogy valami idegen illat kóvályog a savanyú szagú helyiségben.
EnglishThe servants who were her slaves were there as well, lapping the blood from those dank stones.
Ott voltak a rabszolgái is, a padló köveiről nyalogatták a lecsorgó vért.
EnglishHe drew hard and at last was rewarded with a thin stream of dank air.
Újabb erőset szippantott, és végre némi állott levegő lett a jutalma.
EnglishDown a narrow flight of steps they went, and the dank smell of underground surrounded them.
Lementek egy keskeny lépcsőn, s a föld alatti dohszag megcsapta őket.
EnglishBranches and boughs knit patterns on the fading purple over him; the air smelt of moss and dank mold.
A fakuló égboltra faágak rajzoltak mintákat, a levegőnek moha és penészszaga volt.
EnglishI heard somebody just behind me say with great seriousness, Gott sei dank.
Valaki mögöttem nagyon komolyan megszólalt: Gott sei Dank.
EnglishThe sound is hollow, somehow dank, and there's good reason for that: Shaft 12 is a hundred and twenty-five feet deep.
A hang nedvesen kong, aminek az az oka, hogy a 12-es akna negyvenkét méter mély.
EnglishIt smelled stale and dank inside, and Gwenhwyfar hesitated.
Bentről áporodott, dohos szag áradt, Gwenhwyfar habozott.
EnglishI am not eager to die along these dank moors.
- Valahogy nem vágyom rá, hogy itt leljem halálom ezen a komor helyen.
EnglishGott sei dank, breathed Dorn to his wife, wir sind durch.
Gott sei dank súgta a feleségének Dorn , wir sind durch.
EnglishThe boy-man approached Melancthe, and it was she who seemed the more earthy and dank.
Az ifjú elindult Melancthe felé, és ez alkalommal a nő volt az, aki kettejük közül valóságosabbnak és emberibbnek látszott.
EnglishAsh blonde dank hair, medium height, rather bosomy?
Csapzott szőke haj, átlagos testmagasság, meglehetős keblek?
EnglishThomas Orley coughed in the dank, sooty air.
Thomas Orleyt köhögésre ingerelte a hamuval teli, csípős levegő.
EnglishLestat could kill and dank like a bolt of lightning.
Lestat a villámcsapás gyorsaságával ölt és ivott vért.
EnglishIn time, it formed a second skin, dank and vile.
Ebből idővel egy második bőr lett, nyálkás és undorító.
EnglishThe trees shall grow again where there were streets; the flowers will again cover the meadow that is now a dank field of hovels.
Ismét fák nőnek, hol utcák voltak régen; a büdös putrik helyét újra elfedi a virágos mező.
EnglishIt struck the mystic's exposed shoulder with bone-crunching force, and a scream of pain echoed off the dank walls.
A fegyver csontrepesztő erővel csapódott Stenmin vállának, fájdalomsikolytól visszhangzottak a nyálkás falak.
EnglishDank and stale, and awful, like the old woman.
Pállott, áporodott és iszonyú, akár a vénasszony.