"corky" - Unkarinkielinen käännös

EN

"corky" unkariksi

EN corky
volume_up
{adjektiivi}

corky (myös: active, alive, animated, breezy)
corky (myös: adaptable, elastic, flexible, limber)
corky (myös: agile, brisk, chipper, dapper)
corky (myös: frivolous)
volume_up
frivol {adj.}
corky
corky

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "corky":

corky
English

Esimerkkejä "corky"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishCorky, I've been involved in my share ofscams... but I never done none of those things.
Corky, kivettem a részem szennyes dolgokból... de nem tettem soha azok közül egyiket sem.
EnglishPlease, Corky, since when do you give a damn... about anything having to do with this family?
Kérlek, Corky, mióta érdekel fikarcnyit is... hogy mi van ezzel a családdal?
EnglishI need you to plant Corky here... with the FBI station in Park Realm.
Arra, hogy helyezd el Corky-t itt... az FBI állomásra, Park Realm-ban.
EnglishI mean, Christ, Corky, you might as well give him... a glass of wine and a handshake.
Úgy értem, Jézus, Corky, akár adhattál volna neki... egy pohát bort, és kezet foghattál volna vele.
EnglishCORKY: But don't you think you might be, um-- ahem--wasting my talent on something this simple?
De nem gondolja, hogy talán, öö.. ehem.. pocsékolja a tehetségem ilyen egyszerű valamire?
EnglishCORKY: I'm gonna go, uh, make some... toaster strudel for everyone.
Megyek, és.. öö.. viszek... pirított rétest mindenkinek.
EnglishCorky, get out of here before I punch you in the mouth.
Corky, húzz el innen, mielőtt szájba verlek.
EnglishCorky, things are a little slow around here today.
Corky, a dolgok egy kicsit lassan mennek itt ma.
EnglishCorky deserves a chance to explain himself.
Corky megérdemel egy esélyt, hogy elmagyarázza maga.
EnglishCORKY: For my resume, I'm very good with animals.
Az életrajzomhoz: nagyon értek az állatokhoz.
EnglishWhoa, whoa, Leo, you're not talking about Corky.
Húha, húha, Leo, te nem Corky-ról beszélsz.
EnglishChrist, Corky, what if somebody finds it?
Krisztusom, Corky, mi van, ha valaki megtalálja?
English[Growling] [Grunts] [Jesus yowls] CORKY: Well, Mrs. Hernandez... we'll have to put him on a little macrobiotic diet... of seaweed and barley.
Nos, Mrs. Hernandez... egy kis makrobiotikus diétára kell őt fognunk... hínárral és árpával.
EnglishCORKY: Uh, technically, you'd be uploading that.
Öö, technikailag, azt feltölteni fogod.
EnglishCorky, I'm not going to give you a wedgie.
Corky, nem fogok neked egy kúpot felnyomni.
EnglishCORKY: My God, Connie, your hair looks beautiful.
EnglishCORKY: You know what this kind ofreminds me of?
EnglishSir, Corky went after the real criminal.
Uram, Corky az igazi bűnöző után ment.
EnglishThat's another one we owe you, Corky.
EnglishCORKY: Uh, actually, that's, uh...
Öö, valójában, az, öö... az Hangyaszah.