"to come to" - Unkarinkielinen käännös

EN

"to come to" unkariksi

EN to come to
volume_up
{verbi}

to come to (myös: to come, to come on)
They come, they go, they come again--of course that was for the cloak.
Itt jön, itt megy, aztán megint jön... persze, a köpenyért.
And Agravaine will come for Morgause of Lothian, and Uriens-or perhaps one of his sons.
És Lothiani Morgause nevében Agravaine jön, és jön Uriens is - vagy valamelyik fia.
Your ship is not going to come in because there are no boats for nobody.
A hajó, amelyre vársz, nem jön érted, mert senkiért sem jön hajó.
to come to
Here, the warehouses being shut, comes a young fellow with a letter; and he wanted a box and a hamper that was come from Newcastle-upon-Tyne.
A raktár zárva lévén, odajön hozzám egy fiatalember egy levéllel; egy ládát meg egy kosarat akart, amelyik Newcastle-upon-Tyne-ből érkezett.
If I actually have a girl come on to me, or say something like-- like last night at the club, a girl came up, she was like, Hey, and she was pretty hot.
Ha valóban odajön hozzám egy lány, és mond valamit, mint-- mint tegnap a klubban, egy lány odajött, azt mondta, "Hey," és baromi jól nézett ki.
Beleegyezik, hogy leutazzon Memphisbe.
He is beside himself; he will come soon enough to sanity.
- Magán kívül van, de bizonyára hamarosan magához tér.
Otherwise you can wait for Alexis to come to, ifhe comes to.
Mire Alexis magához tér, talán már mindennek vége.
- Jobb lenne megvárni, míg spontán magához tér.
to come to (myös: to go in)
to come to (myös: to add up to sth)
volume_up
kitesz {v.} (összeget)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to come to" unkariksi

to come verbi
to prepositio

Esimerkkejä "to come to"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHe said to come to you directly, Mr. Ash, that it was the custom when he called.
- Azt mondta, egyenesen önhöz jöjjek, Mr. Ash, mert ez a szokás, ha ő telefonál.
EnglishYou can come back and play when we've got a drink for you and Mr. Grillo for me.
- Játszhat még eleget, miután szerzett magának egy italt, és szól Mr. Grillónak.
EnglishMorgaine told me you would come, and there is hot wine as well, said Gwenhwyfar.
- Morgaine mondta, hogy jöttök, és forralt bor is vár rátok - felelte Gwenhwyfar.
EnglishIt's the greatest mystery confronting human beings: How does this all come about?
A legnagyobb rejtély, amivel ember valaha találkozott: Hogyan jött létre mindez?
EnglishType the minimum number of characters that must come before or after the hyphen.
Adja meg az elválasztójel előtt vagy után kötelezően következő karakterek számát.
EnglishHis pa has come down from Creswell with a wagon to trade the last couple years.
Az apjával járt ide az utóbbi pár évben Creswellből egy szekérrel, csereberélni.
EnglishSlowly the Eilean Mor began to come round, the sea anchor dragging at her stern.
Az Eilean Mor a tatnál kivetett úszóhorgonyba kapaszkodva lassan visszapördült.
EnglishAnyway, he's a good enough doctor and we got him to come and take a look at you.
Szóval azért csak jó doktor a doktor úr, és őt hívtuk el, hogy nézze meg magát.
EnglishSounds like they're gonna shoot Aaron so full of poison it'll come out his eyes!
Úgy néz ki, Aaront úgy tele fogják pumpálni méreggel, hogy kidülled a szeme tőle.
English'It appears that Annias may have come up with a cheaper way to win an election.'
Úgy tűnik, Annias talált egy kevésbé költséges módszert a választás megnyerésére.
EnglishYou've come a long way since Frank the Tank, and we don't want him coming back.
Hosszú utat tettél meg 'Frank a Tartály' óta, és nem szeretnénk, ha visszajönne.
EnglishYou'd better get busy on your book-borrowing if any good's to come of it, I said.
Kapkodd magad a könyvkölcsönzéssel, mert rövidesen már nem lesz érdemes mondtam.
EnglishHe was a soldier, not a sailor, even though the PLAN did come under his command.
Katona volt, nem tengerész, de a haditengerészet is az ő hatáskörébe tartozott.
EnglishIt was much too far for a rescue aircraft to come out, at least in this weather.
Légi mentéshez a part túl messze volt, és más hajó nem tartózkodott a közelben.
EnglishCome, live within the Temple of Isis, and nothing can harm you, said the Priest.
Jöjj, lakjál Ízisz templomában, és akkor semmi bajod sem eshet biztatott a pap.
EnglishI can fully understand that you did not wish to come here with a negative report.
Teljesen megértem, hogy nem akartak idejönni egy negatív kicsengésű jelentéssel.
EnglishWhen I've got Boone I'll come back for you; you just count the breaths till then.
Amikor elintéztem Boone-t, visszajövök érted, te meg csak számolgasd a perceket.
EnglishInspector Morton - who has just come out on the terrace through the side door.
- Morton felügyelőt... éppen most lépett ki a teraszra, az oldalajtón keresztül.
EnglishThey would all come around soon enough, when they saw the way the current pulled.
Nemsokára mind őhozzá dörgölőznek majd, ha észreveszik, merre fordult az áramlat.
EnglishOr problems to be solved by empty campaign promises of presidents come and gone.
Vagy megoldandó problémák, amire üres kampányigéreteket kapunk minden új elnöktől.