"come and see me!" - Unkarinkielinen käännös

EN

"come and see me!" unkariksi

EN come and see me!
volume_up
{interjektio}

come and see me!
volume_up
látogass meg! {interjektio}

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "come and see me!" unkariksi

to come verbi
and konjunktio
Hungarian
see substantiivi
to see verbi
me pronomini
Hungarian

Esimerkkejä "come and see me!"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSo why don't you start at the beginning, and tell me why you've come to see me.
Szóval miért nem kezdi el az legelején, és mondja el nekem, miért is jött el hozzám.
EnglishMunro, he said grimly, come and see me.
Ha valaha is új állás után kellene néznie mondta komoran , jöjjön és látogasson meg.
EnglishShe paused and then asked, Why did you think this girl might have come to see me?
- Rövid hallgatás után megkérdezte: - Miből gondolja, hogy ez a lány hozzám jött volna?
EnglishA letter telling me she was in England and would like to come and see me.
Megírta, hogy Angliában van, és szeretne eljönni és megismerkedni velem.
EnglishIt was odd that you didn't come and see me when you heard I was hurt.
Bár furcsa volt, hogy nem látogattatok meg mikor megtudtátok mi történt.
EnglishBut why should she come to see me just because she had seen me at the inquest?
- S miért lehetett volna az elég ok ahhoz, hogy hozzám jöjjön, csak mert láthatott a tárgyaláson?
EnglishPray sit down and tell me what I can do for you, the reasons why you have come to see me.
Foglaljon helyet, és mondja el, miben lehetek a szolgálatára.
EnglishPerhaps she would not wish to come and see me, but a meeting could be brought about.
Ha nem akar idejönni, esetleg találkozhatnánk másutt.
EnglishBut I share only this with you today: I had a delegation from the Nunavut community come to see me.
Most azonban csak a következőt mondanám el: a Nunavut közösségből küldöttség érkezett hozzám.
EnglishBut why in God's name didn't Petey come to see me himself?
De az istenért, miért nem jött el hozzám Petey személyesen?
EnglishI asked either of them to come and see me in London.
Mindkettejüket hívtam, látogassanak meg, ha Londonban járnak.
EnglishUntil I told him why you'd really come to see me, and how you'd never seen this house, or even seen a picture of it.
Amíg nem közöltem vele, hogy miattam jöttél oda, ezt a házat pedig sose láttad, még képen sem.
EnglishDestroy those who have come to see me die!'
Pusztítsd el azokat, akik azért jöttek ide, hogy lássák halálomat!
EnglishHow nice of you to come and see me, Miss Wednesbury.
Milyen kellemes, hogy meglátogatott, Miss Wednesbury.
EnglishWill you promise to come and see me tomorrow, my queen?
Megígéred, hogy holnap is meglátogatsz, királyném?
English'Did he come to see me?' she asked it, already sounding bitter.
- Miattam jött? - kérdezte a n kétkeden.
EnglishDon't regret it when you don't come to see me.
Csak ne lamentálj, ha nem sikerül eljönnöd hozzám.
EnglishAnd when he gets out, he's supposed to come to see me.
EnglishIf you have any difficulties, come and see me.
EnglishShe said, You-- you'll come and see me?
De maga... maga eljön és meglátogat, ugye?