"combustion" - Unkarinkielinen käännös

EN

"combustion" unkariksi

EN combustion
volume_up
{substantiivi}

combustion (myös: agitation, bang, emotion, excitement)
volume_up
izgalom {subst.}
combustion (myös: cataclysm, commotion, hoo-ha, mix)
combustion (myös: flagrancy, ignition, quenching, quencher)
He was waiting for some point of no return to be reached — the point of ignition and spontaneous combustion.
Várta, hogy elérjenek egy pontot, ahonnan nincs visszatérés - a gyulladás és a spontán égés pontját.
combustion (myös: conflagration, fire, firestorm)
volume_up
tűzvész {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "combustion":

combustion
English

Esimerkkejä "combustion"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTheir combustion leads to overpricing of feedingstuffs and foodstuffs in general.
Ezek alkalmazása a takarmányok és az élelmiszerek általános túlárazásához vezet.
EnglishDrawings of the combustion chamber and of the piston, including the piston rings;
2.1.2. az égéstér és a dugattyú rajzai, a dugattyúgyűrűk rajzait is beleértve(
EnglishFor example, we were unable to accept additional exemptions for large combustion plants.
Nem fogadhatjuk el például a nagy égetőüzemekre vonatkozó egyes kivételeket.
EnglishIt was the only element besides oxygen that supported combustion, wasn't it?
Ha jól emlékszik rá, ez az egyetlen elem az oxigén mellett, amely lehetővé teszi az égést.
EnglishPut more simply, this involves the use of hydrogen through combustion.
Egyszerűbben megfogalmazva, ez a hidrogén elégetéssel történő felhasználását jelenti.
EnglishThe traditional internal combustion engine is out of date because fuel consumption is so high.
A hagyományos belső égésű motor elavult azért, mert az üzemanyag-fogyasztása igen magas.
EnglishThe overexploitation of the soil involving the combustion of carbon is causing considerable pressure.
A talajnak a szén égetésével járó kizsákmányolása jelentős nyomást eredményez.
EnglishSpontaneous combustion: it's one of the first tricks one learns.
Távolból okozott öngyulladás... ez az egyik legelső fortély, amire az embert megtanítják.
EnglishAnd lo, the glory of the Big Bang: combustion, expansion.
És ezzel már meg is van a dicsőséges Big Bang, a Õsrobbanás és az Expanzió.
EnglishThe interior of the car was so hot that it seemed on the verge of spontaneous combustion.
Az autóban olyan meleg volt, hogy bármikor számítani lehetett egy spontán öngyulladás bekövetkeztére.
EnglishHe reconnected the fuel tanks to the original jet combustion chambers.
Az üzemanyagtankokat összekapcsolta az eredeti égőtérrel.
EnglishFoyle brought ice from the frozen galley tanks, melted it and added water to the jet combustion chamber.
Jeget hozott az ivótartályból, saját testének melegével felolvasztotta, és vizet öntött az égőtérbe.
EnglishOnly on the subject of emission standards for large combustion plants do I believe the report still falls short.
Csak a nagy égetőüzemek kibocsátási normái tárgyában vélem úgy, hogy a jelentés hiányos még.
EnglishMore powerful than our modern... internal combustion engines.
Erősebb mint a mi modern... belső égésű motorjaink..
EnglishOne typical example is large combustion plants, which bear a large share of the responsibility for atmospheric pollution.
Tipikus példák a nagy égetőüzemek, amelyek komolyan felelősek a légköri szennyezésért.
EnglishNon-emissive coal combustion is also worth investigating.
Érdemes megvizsgálni az emissziómentes szénégetést is.
EnglishAtmospheric explosions, or full combustion, takes about 15,000 times longer than what happens in your car.
Légköri robbanások vagy teljes tűzvészek körülbelül 15000-szer hosszabb ideig tartanak mint az autódban.
EnglishThese cover such important areas as the efficiency of combustion engines and the use of pesticides.
Ezek olyan fontos területeket érintenek, mint a belső égésű motorok hatékonysága és a növényvédő szerek alkalmazása.
EnglishThe combustion chamber shall not have been cooled or fouled by a prolonged period of idling preceding the test.
Az égésteret nem szabad lehűteni vagy beszennyezni a vizsgálatot megelőző, hosszú ideig tartó alapjárattal.
EnglishIn a direct heating process the combustion gases are in direct contact with the feed material to be dried.
A közvetlen hevítési eljárás során az égési gázok közvetlen kapcsolatba kerültek a kiszárítandó takarmány anyagával.