"to clear up" - Unkarinkielinen käännös

EN

"to clear up" unkariksi

EN to clear up
volume_up
{verbi}

to clear up (myös: to clarify, to fine)
Idővel majd kitisztul jegyezte meg Poloska.
Now he might clear up a case for them and earn some kudos.
Ha most tisztáz helyettük egy esetet, talán lesz előttük némi becsülete.
to clear up (myös: to clear, to emerge, to fine, to light)
to clear up (myös: to decipher, to ease, to loose, to resolve)

Esimerkkejä "to clear up"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI thought I'd stay here a couple of days, go through things, and clear everything up.
- Úgy gondoltam, hogy itt töltök egy-két napot, és ezalatt mindent elintézek.
EnglishClear these murders up - catch whoever is responsible for them - and we'll be all right.
Derítsék fel az ügyet, találják meg a tettest mielőbb, és minden rendben lesz.
EnglishI am pleased that we were able to clear up the misunderstanding that clearly arose.
Örülök annak, hogy sikerült eloszlatni néhány nyilvánvaló félreértést.
EnglishThe earpiece was clear plastic, curled up like a phone cord, and nearly invisible.
A fejhallgató átlátszó műanyagból készült, szinte láthatatlan volt.
EnglishThere are one or two small points which I should desire to clear up before I go, said he.
-Egy-két dolognak utána szeretnék nézni, mielőtt elmegyek innen - mondta.
EnglishThe mists have rolled away, the sky is clear and up above the stars shine.
A köd felgöngyölődött, az ég tiszta, és odafent ragyognak a csillagok.
EnglishAfter dinner, he would clear up without being asked, and she would read the paper.
Vacsora után is Pete szedi le az asztalt, és amíg elmosogat, addig őrajta az újságolvasás sora.
EnglishWe'll be here as long as it takes to clear this shit up, said Eigerman.
Addig maradunk, míg ki nem pucoljuk ezt a trágyadombot dörögte Eigerman.
EnglishJust so that we clear that up, so that everyone knows what is happening.
Csak hogy tisztázzuk a dolgokat, hogy mindenki tudja, hogy mi történik.
EnglishWe want to clear things up and give Meadowbank a clean bill of health.
Szeretnék gyorsan tisztázni mindent, hogy a Minerva nyugodtan élje tovább a maga életét.
EnglishThe EU experts found Ukrainian clear-up operations well underway.
Az uniós szakértők előrehaladott állapotban találták az ukrán eltakarító műveletet.
EnglishOld man, we have an appointment at ten-thirty to clear everything up.
Öregem, sikerült tíz harmincra nyélbe ütnöm egy találkozót, ahol mindent tisztázhatunk.
EnglishFor a moment there was nothing, and clear despair rose up in her mind.
Egy másodpercig nem történt semmi, és agyát elöntötte a tömény, színtiszta reménytelenség.
EnglishHe just wants to talk with you to clear up any doubts you might have.
Csak beszélni szeretne veled, hogy eloszlassa az esetleges kétségeidet.
EnglishYou clear this up, and now, unless you intend to become a social recluse.
Befejezi a zaklatásunkat, mégpedig azonnal, hacsak nem akarja magát kizárni a társadalmunkból.
EnglishThe second is to clear up the mystery and to punish the guilty parties.
Csak ez után keríthetünk sort arra, hogy tisztázzuk a rejtélyt, és megbüntessük a bűnösöket.
EnglishI am going down there to go through my aunt's papers and clear up generally.
Most leutazom, hogy átnézzem nagynéném iratait, és általában felszámoljak mindent, ami felesleges.
EnglishI would first like to be very clear on the opening up of the market.
Először is szeretném nagyon világosan leszögezni, hogy nyitott a piac.
EnglishRogers went downstairs to clear up in the dining-room and pantry.
Rogers lent maradt a földszinten, hogy rendet csináljon az ebédlőben és az éléskamrában.
EnglishThis is a clear signal that giving up on civil society is not an option.
Ez világosan jelzi, hogy a civil társadalomról történő lemondás nem lehet választási lehetőség.