"to circumvent" - Unkarinkielinen käännös

EN

"to circumvent" unkariksi

EN to circumvent
volume_up
[circumvented|circumvented] {verbi}

to circumvent (myös: to cheat, to deceive, to delude, to fiddle)
to circumvent (myös: to beguile, to bluff, to cheat, to con)
ACTA circumvents all the existing international bodies, such as the World Trade Organisation (WTO).
Az ACTA minden meglévő nemzetközi szervet kijátszik, így a Kereskedelmi Világszervezetet is.

Esimerkkejä "to circumvent"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWhat kind of government agency would have the authority to circumvent the law like this?
Milyen kormányügynökségnek lehet akkora hatalma, hogy megkerülje a törvényeket?
EnglishThat situation would not, of course, be perfect and there would be obstacles to circumvent.
Ez a helyzet természetesen nem lenne tökéletes, és akadályokat kellene leküzdeni.
EnglishThe crisis must not be seized upon to circumvent, weaken or even abolish the rules.
A válság nem szülhet alkalmat a szabályok kijátszására, gyengítésére, vagy éppen eltörlésére!
EnglishThey still watch and wait, and wonder how best to circumvent you.
- Továbbra is figyelnek és várnak, s azon törik a fejüket, hogyan járjanak túl az eszeden.
EnglishIf we make too many exceptions, we give operators the opportunity to circumvent the rules.
Amennyiben túlságosan sok kivételt teszünk, lehetőséget adunk az üzemeltetőknek a szabályok megkerülésére.
EnglishShouldn't you be in Cimmura trying to' circumvent the attempts of the Primate Annias to depose your lady?'
Nem kellett volna inkább Cimmurában lennie, hogy megakadályozza Annias primátus trónfosztási kísérleteit?
EnglishIt must not send out a signal that it is acceptable to find ways to circumvent previous intergovernmental agreements.
Nem sugározhat olyan üzenetet, hogy elfogadható dolog utat találni a korábbi kormányközi egyezmények megkerüléséhez.
EnglishLet us then avoid the Museum of Man, let us circumvent this unknown fate and take to the mountains, and so south to Ascolais.
Kerüljük el akkor az Emberiség Múzeumát, hiúsítsuk meg a ránk váró ismeretlen sorsot, bujdossunk el a hegyekbe.
EnglishAfter all, what we do not want are flags and ships that circumvent minimum requirements for safety and social standards.
Végül is, amit nem akarunk, azok a biztonsági és szociális standardok minimumkövetelményeit megkerülő hajók és lobogók.
EnglishThe cumulative use of pesticides, which can be used to circumvent the limit values specified, still gives cause for concern.
Változatlanul aggodalomra ad okoz a növényvédő szerek felhalmozódása, amely miatt a meghatározott határértékeket túl lehet lépni.
EnglishThey shall in addition prohibit all acts which intentionally or unintentionally circumvent the provisions of this Directive.
Ezenkívül minden olyan tevékenységet megtiltanak, amelyek szándékosan vagy nem szándékosan megkerülik ezen irányelv rendelkezéseit.
EnglishThe higher taxes are, the more taxpayers will look for ways to circumvent their tax obligations.
Minél magasabbak az adók, az adófizetők annál inkább keresni fogják azokat a módokat, amik segítségével el tudják kerülni az adófizetési kötelezettségeik teljesítését.
EnglishIn the past week, for example, the Conference of Presidents discussed an application to circumvent the vote on the Staes report.
A múlt héten például az Elnökök Értekezlete egy olyan javaslatot vitatott meg, amely a Staes-jelentés szavazási eredményét próbálta megkerülni.
EnglishBy talking about 'unit labour cost' instead of wages, the Commission is attempting to circumvent the limits established by the Treaty.
Amikor a Bizottság a bérek helyett az "egységes munkabérköltségekről” beszél, akkor megpróbálja átlépni a Szerződés által húzott határokat.
EnglishThese proposals seek to circumvent the arrangements agreed in the EU regarding the levels of political responsibility for various policy areas.
Ezek a javaslatok megpróbálják meghiúsítani a különböző szakpolitikai területekért vállalt politikai felelősség szintjére vonatkozó uniós megállapodásokat.
EnglishWe do not want 'shopping around' to exist and a new Delaware to be created in the European Union, where companies can circumvent this type of legislation.
Nem akarjuk, hogy "nézelődés” legyen, és egy új Delaware jöjjön létre az Európai Unióban, ahol a társaságok megkerülhetik ezt a jogszabálytípust.
EnglishAnd that no man overreach nor circumvent his brother in business: because the Lord is the avenger of all these things, as we have told you before and have testified.
Mindegyiktek szentül és tisztességesen éljen feleségével, és ne szenvedélyes érzékiségben, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent.
EnglishThe Commission regularly sets out categories of agreements allowed to circumvent the strict competition rules where this will prove beneficial.
A Bizottság rendszeresen meghatározza a megállapodások azon kategóriáit, amelyek megkerülhetik a szigorú versenyszabályokat, amennyiben az hasznosnak bizonyul.
English- (CS) The development of online gambling makes it possible to circumvent Member State laws and to launder money with almost no control at all.
(CS) Az online szerencsejáték fejlődése lehetővé teszi a tagállamok törvényeinek megkerülését és a pénzmosást, tekintve, hogy az szinte teljesen ellenőrizetlen.
EnglishThe priority is the fight against terrorism, but we cannot circumvent the Charter of Fundamental Rights, which is supposed to guarantee the protection of personal data.
A terrorizmus elleni küzdelem prioritás, de nem kerülhetjük meg az Alapjogi Chartát, amelynek garantálnia kell a személyes adatok védelmét.