EN to circulate
volume_up
[circulated|circulated] {verbi}

to circulate (myös: to flow, to gyrate, to hover, to orbit)
The contents of recorded conversations mysteriously circulate in the media.
A felvett beszélgetések tartalma rejtélyes módon kering a médiában.
- És azóta kering és gyilkolászik.
Many unreliable opinions on Frontex are currently circulating, saying that sometimes it operates and sometimes it does not.
Jelenleg sok kósza hír kering a FRONTEX-ről, melyek szerint az ügynökség időnként működik, időnként meg nem.
to circulate (myös: to run)
Twenty SAS members, plus twenty police constables, are there at all times, plus ten more SAS circulating in pairs around the stadium.
- Húsz SAS-tag, rajtuk kívül húsz rendőr lesz itt állandóan, és még tíz SAS-katona köröz itt párokban a stadionban.
to circulate (myös: to pass in)
to circulate
to circulate
to circulate
to circulate (myös: to diffuse, to strew, to set afloat, to hawk)

Esimerkkejä "to circulate"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf he's been arrested, they'll have a photograph of him that we can circulate.
Ha volt letartóztatásban, akkor van róla fényképük, amit köröztethetünk.
English4. in order to clean the Internet of spam and punish those who make it circulate;
4. azért, hogy megtisztítsuk az internetet a spamektől, és megbüntessük azokat, akik terjesztik;
EnglishWe do not allow them enough freedom of access or the possibility to circulate.
Nem adunk számukra kellő belépési és közlekedési szabadságot.
EnglishI would like to see a Europe where all citizens can live, work and circulate freely.
Egy olyan Európát szeretnék látni, ahol a polgárok szabadon élhetnek, dolgozhatnak és mozoghatnak.
EnglishBlood's unable to circulate properly to your brain because of the clog.
A vére nem tud rendesen eljutni az agyáig a hurok miatt.
EnglishBacteria circulate more quickly today than they did in the past.
A baktériumok ma sokkal gyorsabban terjednek, mint korábban.
EnglishWhen he had taken off his shirt, he loosened his belt and let the air circulate inside his trousers.
Miután kirázta ingét, megoldotta derekán az övet, hadd járja át egy kicsit a szél a nadrágot is.
EnglishShe had refused to let Ryan circulate the docu- ment.
Nem engedte, hogy Ryan megismertesse a családdal a dokumentumot.
EnglishAs of 21 December 2007, we will live and circulate in an area of 24 countries without internal borders.
2007. december 2-től egy 24 országból álló, belső határok nélküli területen fogunk élni és közlekedni.
EnglishAnd yet as businessman Gunayev he could still circulate freely and live like the multimillionaire he was.
Gunajev, az üzletember mindezek ellenére nyugodtan jár-hatott-kelhetett, élte a multimilliomosok életét.
English(7) Refunds should be granted only on products that are allowed to circulate freely within the Community.
(7) A visszatérítés odaítélését a Közösség területén szabadforgalomba hozható termékekre kell korlátozni.
EnglishYou just have to circulate, he says more than once.
Állandóan mozgolódni kell, ismétli el többször is.
EnglishIn their blood-coloured and foetal darkness the dancers continued for a while to circulate, to beat and beat out the indefatigable rhythm.
Vérszínű és magzati sötétségükben a táncosok egy ideig még forogtak, kiverték a fáradhatatlan ütemet.
EnglishFor awhile he was content to let the news of it circulate privately, and to remain officially a mortal still.
Egy ideig megelégedett azzal, hogy a hír magánosok között terjedjen el, és tűrte, hogy hivatalosan még mindig halandónak számítsák.
EnglishOK, circulate, oozing intelligence.
Oké, járkálj, sugározzon rólad az értelem.
EnglishI will circu-late it among the Burglary Squad.
EnglishEven then, information needs to circulate.
EnglishThe customs union is a single trading area where all goods circulate freely, whether made within the EU or imported from outside.
A vámunió olyan közös kereskedelmi térség, ahol szabadon mozognak mind az Unióban termelt, mind az oda behozott áruk.
EnglishThe Internet is the most global, open and fast-moving market environment, where music, films, books and software circulate.
Az internet a leginkább globális és nyitott, valamint a leggyorsabban változó, zenéket, filmeket, könyveket és szoftvereket forgalmazó piaci környezet.
EnglishActually, though, the books have an appeal, they circulate, and when the four realize what's happening, it's too late.
Máté eléggé realista, de túlerőlteti azt a Messiás-ügyet, Márk nem rossz, de egy kicsit kusza, Lukács elegáns, szó, ami szó, János túlzásba viszi a filozófiát...