"chap" - Unkarinkielinen käännös

EN

"chap" unkariksi

volume_up
chap {subst.}

EN chap
volume_up
{substantiivi}

1. Arkikielinen

chap (myös: card, fella, feller, fellow)
volume_up
fickó {subst.} [ark.]
There happened to be security chap aboard, and they got control of the situation.
Történetesen volt néhány biztonsági fickó a fedélzeten, és úrrá lettek a helyzeten.
So that chap in the photo might well be nothing at all just another coincidence.
Mi van akkor, ha az a fickó, akit lefényképeztünk, ugyanilyen véletlen egybeesés.
My first expedition was with a guy called Pen Hadow -- enormously experienced chap.
Az első expedícióm Pen Hadow-val volt -- roppantul tapasztalt fickó.
chap (myös: boy, lad, son, kid)
volume_up
fiú {subst.}
He patted me on the shoulder and said, 'You're a good chap, Merry.
Aztán megveregette a vál-lam, és ezt mondta: Derék fiú vagy, Merry.
Now, be a good chap and sit still, or my friend will kill you.
Most pedig legyen jó fiú, és maradjon veszteg, vagy a barátom lelövi.
I could get no sense out of the chap who cleans them.
A cipőtisztító fiú csak dadogott összevissza, amikor szóltam neki.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "chap":

chap

Esimerkkejä "chap"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishDo you know a chap at Five named John Preston, by any chance? asked C.
Nem ismersz véletlenül egy John Preston nevű fickót az "Ötösnél"? kérdezte "C".
EnglishTrevor had warned Wes and Chap that Link sometimes took a peek into the briefcase.
Trevor figyelmeztette West és Chapet, hogy Link időnként belenéz az aktatáskába.
EnglishHe knew this guard-his name was Zhou Jingjin-and he seemed a decent enough chap.
Ismerte ezt az őrt, Csou Csingjin volt a neve, és eléggé rendes fickónak tűnt.
EnglishStill, a chap shouldn't grumble, he supposed; always nice to be appreciated.
Persze egy szava se lehet; ilyen hangos sikert aratni mindig szívmelenget érzés.
EnglishWes and Chap were there too, ready with their earphones, anxious to hear it all.
Wes és Chap is ott voltak, izgatottan várták, mit közvetít majd nekik a fejhallgató.
EnglishThe chap who suggested it is a fan of MINCEMEAT, I imagine, Basil responded.
A pasasnak, aki javasolta, a LÖNCSHÚS lehetett a kedvenc gyerekkori olvasmánya.
EnglishChap eased down the hall and made a sudden entrance into the lawyer's office.
Chap végigment a folyosón, és kopogtatás nélkül belépett az ügyvéd irodájába.
EnglishAfter three days of stepping over and around Wes and Chap, Trevor needed a break.
Három nap után Trevor már nagyon megelégelte Wes és Chap örökös jelenlétét.
EnglishIf he knew his missus was carrying on with the other chap - Poirot interrupted.
Ha tudott arról, hogy őnagysága összeszűrte a levet ezzel a másik pasassal.
EnglishI told her candidly the sort of damnable, egotistical, loose-living kind of chap I was.'
Pedig világosan megmondtam neki, milyen átkozottul önző, könnyelmű alak vagyok."
EnglishThe first call of the afternoon, at three-ten, came when Chap was washing windows.
Az első délutáni hívás három óra tízkor futott be, amikor Chap épp ablakot tisztított.
EnglishHad this Suvorov chap approached Avseyenko for cooperation in a drug venture?
Előzőleg Avszejenko együttműködését szerette volna drogkereskedelem-ügyben?
EnglishOur client is prepared to pay a hundred thousand dollars, cash, Chap said.
Ügyfelünk hajlandó rá, hogy százezer dollárt fizessen készpénzben mondta Chap.
EnglishProbably some KGB chap had just forgotten to flip the switch on the way out.
Lehet, hogy csak valaki elfelejtette lekapcsolni a villanyt, gondolta Small.
EnglishOh, there's some cash here; Chap said, and Aunt Helen looked satisfied.
Van itt valamennyi pénz mondta Chap, és Helen néni ettől egy kissé megnyugodott.
EnglishChap watched them leave, then began preparing for the challenge of lunch.
Chap megvárta, míg eltűnnek, aztán lélekben felkészült az ebéd megpróbáltatásaira.
EnglishWes and Chap didn't try to touch it, but their eyes took in as much as possible.
Wes és Chap egy ujjal sem érintették a lapokat, de szemük a lehető legtöbbet regisztrált.
EnglishChap pulled a thick envelope from his coat pocket and tossed it on the desk.
Chap kivett a kabátzsebéből egy vaskos borítékot, és az íróasztalra tette.
EnglishWe suspect he's the chap who killed Georgiy Markov just up the road from my office.
Meggyőződésünk, hogy ő ölte meg Georgij Markovot nem messze az irodámtól.
EnglishDisbarment would be a step up for old Trevor, but Wes and Chap let it pass.
A kizárásra a jó öreg Trevor már rég megérett, de Wes és Chap nem firtatták a dolgot.