"catch" - Unkarinkielinen käännös

EN

"catch" unkariksi

volume_up
catch {subst.}

EN catch
volume_up
{substantiivi}

catch (myös: clasp, dish, grasp, grip)
volume_up
fogás {subst.}
It is clear that cod can be a collateral catch when fishing for other species.
Világos, hogy a tőkehal járulékos fogás is lehet más fajok halászatakor.
In some fisheries, 30% of the catch is illegal.
Bizonyos halászatok esetében a fogás több mint 30%-a jogellenes.
The catch certification scheme is the instrument which will ensure the control of traceability of fishery products.
A fogás igazolási rendszer egy olyan eszköz, ami biztosítja a halászati termékek eredetének ellenőrzését.
catch (myös: net, pit, pitfall, snare)
volume_up
csapda {subst.}
Mégis gyakorta csapda volt a dologban.
Exactly and, well, the catch is I never heard his side of the story.
Csakhogy itt az a csapda, hogy nem hallottam meg, mit mond ő maga a történtekről.
De van egy csapda.
catch (myös: artifice, dodge, fake, feint)
volume_up
csel {subst.}
catch (myös: bolt, bolting, fastener, fastening)
volume_up
retesz {subst.}
catch (myös: booty, capture, chase, haul)
An estimated 40% of fish were caught without licences or in violation of regulations.
Becslések szerint a zsákmány 40%-a engedély nélküli vagy az előírásokkal ellentétes halászatból származott.
3 pork combos, extra bacon on the side, 2 chili cheese samplers, a basket of liver and onion rings, a catch of the day, and a steak cut in the shape of a trout.
3 malac-kombó, extra szalonnával az oldalán, 2 sajtos csilis kóstoló, egy kosár hagymás májkarika, egy "friss zsákmány", és egy pisztráng alakú szték.
catch (myös: piston)
catch
volume_up
elkapás {subst.}
It was an easy catch-and-land, since the random gravity-changing mechanism hadn't, in its computerized wisdom, seen fit to alter things yet.
Könnyű elkapás-landolás volt, mivel a random gravitáció-változtató mechanizmus gépi bölcsessége még nem látta szükségesnek a dolgok megfordítását.
catch (myös: poser, puzzler, sticker, teaser)
catch (myös: round, troll)
volume_up
kánon {subst.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "catch":

catch

Esimerkkejä "catch"-ilmaisun käytöstä unkariksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt took a few more seconds for Gregory's mind to catch up with what had happened.
Beletelt még néhány másodpercbe, mire Gregory agya fel tudta fogni, mi történt.
EnglishShe couldn't quite catch what was said, but it sounded light-hearted - casual.
Hogy mit mondott, azt nem értette, de elég könynyedén és természetesen hangzott.
EnglishRoping two pigs together isn't a talent fit for winning miss catch of the day.
Azt a két disznót megkötözni nem volt túl nehéz, hogy elnyerd a Nap Szépe címet.
EnglishSomeone said at MacAran's elbow, How can the woods catch fire after all this rain?
Hogy foghatnak tüzet a fák ennyi eső után? szólalt meg valaki MacAran könyökénél.
EnglishRecreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.
A szabadidős tengeri horgászok a fennmaradó fogásoknak talán 1%-át teszik ki.
EnglishBut if I ever again catch you violating my confidence, you know what will happen.
De ha valaha ismét rajtakapom, hogy visszaél a bizalmammal, tudja, mi fog történni.
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Ismerik a szabályt, hölgyeim és uraim: a "catch-the-eye” módszert fogjuk alkalmazni.
EnglishThe girl said something - I didn't quite catch what it was, and Ralph answered.
A lány mondott valamit... nem egészen értettem, hogy mit, és Ralph válaszolt.
EnglishResult was, I agreed to remain put so as to catch the sea forces when they arrived.
Az eredmény: beleegyeztem, hogy maradok, amíg el nem kapják a várt tengeri erőket.
EnglishWitness: 'He mumbled a few words, but I could only catch some allusion to a rat.'
Tanú: Motyogott néhány szót, de csak azt értettem, hogy valami balt emleget.
EnglishI've got a lawyer buddy whose wife is fooling around, but he can't catch her.
Van egy ügyvéd haverom, akiből hülyét csinál a felesége, de nem tudja elkapni.
EnglishWe estimated two minutes for the 'catch-the-eye' procedure: that is, two speakers.
Két percet irányoztunk elő a 'catch-the-eye' eljárásra, azaz két hozzászólót.
EnglishMeredith Blake said, a catch in his voice, She was so young - Poirot nodded.
Meredith Blake hangjában egy kis elfogódottság érző dött: - Nagyon fiatal volt...
EnglishSir Charles adjusted something on his pistol with a soft click: the safety catch.
Sir Charles igazított valamit a pisztolyán, halk kattanás: a biztonsági zár.
EnglishHe'd likely never catch Eliot, and for sure he'd never survive to enjoy his revenge.
Akkor sohasem kapja el Eliotot és nem éri meg, hogy élvezhesse a bosszú örömét.
EnglishYou catch a couple of the kids playing doctor in an old bed ag sheeit!
Nyakon csíptél néhány doktorosdit játszó kölyköt egy rozzant ágy... beszarás!
EnglishHe knocked the catch loose with the heel of his hand and the bolt drew back easily.
A tenyere peremével kilökte a pecket; a reteszt most már könnyen el lehetett húzni.
EnglishOne of them helped catch a French intelligence officer back in the old times.
Az egyikük segített elkapni egy francia hírszerző tisztet még a régi időkben.
EnglishThey represent the ghosts that Cyrus needed to catch: -The First-Born Son.
Õk képviselik a szellemeket,akiket Cyrusnak el kellett fognia: Az Elsőszött Fiú.
EnglishCoppers, she said slowly, as if talking to herself, will never catch that boy.
A hekusok mondta lassan, mintha magában beszélne soha nem fogják elkapni őt.